Playlisty Kecárna
Reklama

Guardians Of The Dragon Grail - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dragon come over sea, we will fly eternally
We are guardians of the dragon grail
Draci přišli přes moře, budeme létat věčně
Jsme strážci Grálu draka
Deep in the forest of wisdom
High on the mountains we found resort
Honoured our ancient religion
The secrets of the world
Hluboko v lese moudrosti
Vysoko na horách se nachází letovisko
Ocenění naší staré náboženství
Tajemství světa
For centuries the old ones had told of
The riders of dragons, the sacred ones
High in the clouds they were calling
There's magic in their words
Po celá staletí staré řekl na
Jezdci draků, posvátné ty
Vysoko v oblacích Volali
Tam je kouzlo v jejich slovech
Deep in our halls you'll find them
Our written chronicles
Knowing that only the chosen
Can take wind to the stars
Hluboko v našich halách je najdete
Naše písemné kroniky
S vědomím, že pouze tyto
Vítr může mít ke hvězdám
Dragon come over sea, we will fly eternally
Hear the anthem that we sing
We are children on the wing
Take me high to the sky, our spirit will prevail
We are guardians of the dragon grail
Draci přišli přes moře, budeme létat věčně
Poslechněte si hymnu, že zpíváme
Jsme děti na křídle
Vezmi mě vysoko k nebi, náš duch zvítězí
Jsme strážci Grálu draka
Breaking through wind and through fire
Dragon, let's fly to the crimson shores
Freedom is all we desire, a bond without a care
Prolomení větrem a ohněm
Dragon, pojďme podívejte se na Crimson břehům
Svoboda je všechno, co touží, bez vazby na péči
Over the mountains and rivers
Over the land there's a mystic force
I know the red moon will guide us
Through the northern air
Přes hory a řeky
Po celé zemi existuje Mystic Force
Vím, že Red Moon nás povede
Přes severní vzduchu
Deep in our halls you'll find them
Our written chronicles
Knowing the only the chosen
Can take wind to the stars
Hluboko v našich halách je najdete
Naše písemné kroniky
Znát pouze tyto
Vítr může mít ke hvězdám
Dragon come over sea, we will fly eternally
Hear the anthem that we sing
We are children on the wing
Take me high to the sky, our spirit will prevail
We are guardians of the dragon grail
Draci přišli přes moře, budeme létat věčně
Poslechněte si hymnu, že zpíváme
Jsme děti na křídle
Vezmi mě vysoko k nebi, náš duch zvítězí
Jsme strážci Grálu draka
Times have changed, years gone by
I see sadness sin your eyes
Mighty dragon fly the earth
Leave all sorrow from this verse
Let us rise into night, where our dreaming cannot fail
We are guardians of the dragon grail
Časy se změnily, minulých let
Vidím smutek hřích oči
Mocného draka létat na zemi
Nechte vše smutek z tohoto verše
Pojďme nárůst do noci, kde naše snění nemůže selhat
Jsme strážci Grálu draka
Dragon come over sea, we will fly eternally
Hear the anthem that we sing
We are children on the wing
Take me high to the sky, our spirit will prevail
We are guardians of the dragon grail
Draci přišli přes moře, budeme létat věčně
Poslechněte si hymnu, že zpíváme
Jsme děti na křídle
Vezmi mě vysoko k nebi, náš duch zvítězí
Jsme strážci Grálu draka

Text přidal c.WO.k

Video přidal c.WO.k

Překlad přidala Wynnynka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Own The Crown

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.