Playlisty Kecárna
Reklama

Freedom Heart - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There are times of sorrow, of desperate cries
But you should never lose your hope
There's a bright tomorrow, if you try
The winds of fate will bring you home
Jsou doby zármutku, zoufalých výkřiků
Ale nikdy by jsi neměl ztratit naději
Když to zkusíš, budou jasné zítřky
Vichry osudu tě přinesou domů
There are always people who say you won't
But you should know that they just lie
If you really want to live your dreams
You can reach the sky
Jsou lidé, kterí řeknou že ne
Ale ty by jsi měl vědět, že lžou
Pokud opravdu chceš žít své sny
Můžeš se chopit nebe
In the night the crimson light is bleeding
A new life shall start with a freedom heart
Call aloud and never stop believing
When there's only one reward, a freedom heart
A freedom heart
V noc kamínové světlo krvácí
Nový život by měl začít se srdcem svobody
Zavolej nahlas a nikdny nepřestaň věřit
Když je pouze jedna odměna, srdce svobody
Srdce svobody
In a world of fire, of broken dreams
On the road of fear and hate
You must stand for freedom, for your beliefs
It may be dark but not too late
Ve světě ohně, rozbitých snů
Na cestě strachu a nenávisti
Musíš stát za svobodu, za to čemu věříš
Může být tma, ale ne příliš pozdě
Don't let them ever tell you that you're too small
'Cause your fate comes from within
You are strong forever, you heard the call
Of a new spring
Nenechej je, aby ti říkali, že jsi moc malý
Protože tvůj osud úřichází zevnitř
Jsi navždy silný, slyšel jsi volání
Nového jara
In the night the crimson light is bleeding
A new life shall start with a freedom heart
Call aloud and never stop believing
When there's only one reward, a freedom heart
A freedom heart
V noc kamínové světlo krvácí
Nový život by měl začít se srdcem svobody
Zavolej nahlas a nikdny nepřestaň věřit
Když je pouze jedna odměna, srdce svobody
Srdce svobody
Beyond the stormy weather, we can find the stars
We can work together, and you'll feel your thundering heart
Za bouřlivým počasím můžeme najít hvězdy
Můžeme pracovat pospolu a ty ucítíš své hřmící srdce
In the night the crimson light is bleeding
A new life shall start with a freedom heart
Call aloud and never stop believing
When there's only one reward, a freedom heart
A freedom heart
V noc kamínové světlo krvácí
Nový život by měl začít se srdcem svobody
Zavolej nahlas a nikdny nepřestaň věřit
Když je pouze jedna odměna, srdce svobody
Srdce svobody

Text přidal c.WO.k

Video přidal c.WO.k

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

HellForces

Reklama

Majesty texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.