Playlisty Kecárna
Reklama

Pumpkin Eater - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"He came across a young man who was clearly enjoying a delicious fish that he was eating. And he said uh, 'Young man, why are you eating that fish?' And he says 'Because I love fish.' He says, 'Oh, you love the fish. That’s why you took it out of the water and killed and boiled it.' He says 'Don’t tell me you loved the fish. You love yourself.'"„Narazil na mladého muže, který si vychutnával lahodnou rybu, již jedl. A řekl uh, 'Mladý muži, proč jíš tu rybu?' A on odpovídá, 'Protože miluju ryby.' On zase na to, 'Protože miluješ ryby. Proto jsi ji taky vylovil z vody a uvařil.' A pokračuje, 'Neříkej mi, že miluješ ryby. Miluješ sám sebe.'“
I was a child
Couldn't see it coming
Thought I was dreaming
When you said you loved me
Byl jsem dítě
Nemohl jsem to čekat
Myslel jsem, že sním
Když jsi řekla, že mě miluješ
These picture frames
Depict different people
Well they don't know you
Not like I do
One thing always leads to another
You say you're not like your mother
So why you acting this way?
Ty obrazové rámy
Zobrazují rozdílné lidi
Oni tě neznají
Tak jako já
Jedna věc, která okamžitě následuje další
Říkáš, že nejsi jako tvá matka
Tak proč se tak chováš?
This house ain't a home
It's built on broken bones and stones
You come and you go
Leaving me in ashes where nothing can grow
Tenhle dům není domovem
Je postavený na zlomených kostech a kamenech
Přišla jsi a zase jsi odešla
Necháváš mě v popelu, kde nic neroste
You threw me away
Said things never would change
You threw me away
This Empty space never felt like home
You threw me away
Said things never would change
But you had nothing to say
I'm hoping that too
Odhodila jsi mě
Řekla jsi, že se nic nezmění
Odhodila jsi mě
Tenhle Prázdný prostor nikdy nepůsobil jako domov
Odhodila jsi mě
Řekla jsi, že se nic nezmění
Ale sama nemáš, co říct
Taky v to doufám
This house ain't a home
It's built on broken bones and stones
You come and you go
Turning me into an unfortunate soul
Tenhle dům není domovem
Je postavený na zlomených kostech a kamenech
Přišla jsi a zase jsi odešla
Necháváš mě v popelu, kde nic neroste
"True love is a love of giving." „Pravá láska je láska darovaná.“
You threw me away
Said things never would change
You threw me away
This Empty space never felt like home
You threw me away
Said things never would change
But you had nothing to say
I'm hoping that you
I'm hoping that you have me
I'm hoping that you
I'm hoping that you have me
I only make you
Odhodila jsi mě
Řekla jsi, že se nic nezmění
Odhodila jsi mě
Tenhle Prázdný prostor nikdy nepůsobil jako domov
Odhodila jsi mě
Řekla jsi, že se nic nezmění
Ale sama nemáš, co říct
Taky doufám, že mě
Taky doufám, že mě ovládáš
Taky doufám, že mě
Taky doufám, že mě ovládáš
Kvůli mě se cítíš–

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vacant - EP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.