Playlisty Akce
Reklama

She's Not Me - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I should have seen the sign way back then
When she told me that you were her best friend
And now she's rolling, rolling, rolling
And you were stolen, stolen, stolen
Měla jsem si už tehdy všímat náznaků
Když mi řekla, že jsi její nejlepší přítel
A teď prchá, prchá, prchá
A tys byl ukraden, ukraden, ukraden
She started dressing like me and talking like me
It freaked me out
She started calling you up in the middle of the night
What's that about?
Začala se oblékat jako já a mluvit jako já
Vyděsilo mě to
Začala ti volat uprostřed noci
O co jí jde?
I just want to be there when you discover
When you wake up next to your new lover
She might cook you breakfast and love you in the shower
The flavor of the moment, cause she don't have what's ours
Jen tam chci být, až zjistíš
Když se probudíš vedle své nové milenky
Možná ti uvaří snídani a pomiluje tě ve sprše
Vychutnej si tu chvíli, protože ona nemá to, co my
She's not me
She doesn't have my name
She'll never have what I have
It won't be the same
It won't be the same
Ona není já
Nemá moje jméno
Nikdy nebude mít to co já
Nebude to stejné
Nebude to stejné
I should have seen the sign when you were here
Under a different light, it's all so clear
She was stealing, stealing, stealing
And now you're feeling, feeling, feeling
Měla jsem si všímat náznaků, odkud jsi tu byl
Když se na to dívám v jiném světle, je to hned jasné
Ona kradla, kradla, kradla
A ty teď cítíš, cítíš, cítíš
She started dyeing her hair and
Wearing the same perfume as me
She started reading my books
And stealing my looks and lingerie
Začala si barvit vlasy a
Vonět se stejným parfémem jako já
Začala číst moje knihy
A krást můj styl a prádlo
I just want to be there when you discover
You wake up in the morning next to your new lover
She might cook you breakfast and love you in the shower
The thrill is momentary, cause she don't have what's ours
Jen tam chci být, až zjistíš
Když se probudíš vedle své nové milenky
Možná ti uvaří snídani a pomiluje tě ve sprše
Ale to vzrušení je jen chvilkové, protože ona nemá to, co my
She's not me
She doesn't have my name
She'll never have what I have
It won't be the same
It won't be the same
Ona není já
Nemá moje jméno
Nikdy nebude mít to co já
Nebude to stejné
Nebude to stejné
She is licking her lips
And she's batting her eyes
She's not me
She's got legs up to there
And such beautiful hair
She's not me
Oh, devoted for life
Make a beautiful wife
She's not me
If you spend some more time
I guarantee you will find
She's not me
Olizuje si rty
A mrká očima
Ona není já
Má tak dlouhé nohy
A tak krásné vlasy
Ona není já
Oh, na život oddaná
Je to příkladná manželka
Ona není já
Když s ní strávíš nějaký čas
Zaručuju ti, že zjistíš
Že ona není já
I know I can do it better Vím, že jsem lepší
If someone wants to pimp your style
And hang with you a little while
And make off with all the things you like
You're gonna have to watch it
Když chce někdo vyšperkovat tvůj styl
A trávit s tebou čas
A odejít se všemi věcmi, které máš rád
Budeš se na to muset dívat
She's not me
She doesn't have my name
She'll never have what I have
It won't be the same
It won't be the same
Ona není já
Nemá moje jméno
Nikdy nebude mít to co já
Nebude to stejné
Nebude to stejné
Never let you forget
She's not me
She's not me, and she never will be
Nikdy tě nenechám zapomenout
Ona není já
Ona není já, a nikdy nebude
Never let you forget
She's not me
She's not me, and she never will be
Nikdy tě nenechám zapomenout
Ona není já
Ona není já, a nikdy nebude
Pharrell:
Gotta find a new way to show you feelings
Guess I was some bullshit, saying you love me, love me
Guess my expectation hit the ceiling
When it come back, it will cross, just trust me, trust me
Wendy
Pharrell:
Musíš najít nový způsob, jak vyjádřit své emoce
Asi jsem se choval jako pitomec, říkáš, že mě miluješ, miluješ
Moje očekávání asi narazily na strop
Až se vrátí, střetnou se, věř mi, věř mi
Wendy
She's not me
She's not me
She's not me, and she never will be
She's not me
She's not me
She's not me, and she never will be
She never will be
Never will be
Never will be
Never will be
Never will be
Never will be
Ona není já
Ona není já
Ona není já, a nikdy nebude
Ona není já
Ona není já
Ona není já, a nikdy nebude
A nikdy nebude
Nikdy nebude
Nikdy nebude
Nikdy nebude
Nikdy nebude
Nikdy nebude
Never will be... Nikdy nebude...
She's not me and never will be
Never will be... (repeat)
Ona není já a nikdy nebude
Nikdy nebude... (opakovat)

Text přidala greenpajula

Text opravila SuperSonic

Videa přidali LadyDracula, roman59

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hard Candy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.