Playlisty Akce
Reklama

Miles Away - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I just woke up from a fuzzy dream
You never would believe those things that I had seen
I looked in the mirror and I saw your face
You looked right through me, you were miles away
Právě jsem se probudila z rozmazaného snu
Nikdy bys nevěřil věcem, co jsem viděla
Podívala jsem se do zrcadla a viděla jsem tvou tvář
Podíval ses skrze mě, byl jsi míle daleko
All my dreams, they fade away
I'll never be the same
If you could see me the way you see yourself
I can't pretend to be someone else
Všechny mé sny se rozplynuly
Já nikdy nebudu stejná
Kdybys mě mohl vidět tak jak vidíš sám sebe
Nemohu předstírat, že jsem někdo jiný
You always love me more, miles away
I hear it in your voice when you're miles away
You're not afraid to tell me miles away
I guess we're at our best when we're miles away
Vždycky jsi mě miloval více, na míle daleko
Slyšela jsem to v tvém hlase, na míle daleko
Neboj se mi říct míle daleko
Hádám, že jsme nejsilnější, když jsme míle daleko
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
When no one's around and I have you here
I begin to see the picture, it becomes so clear
You always have the biggest heart
When we're six thousand miles apart
Když tady nikdo není a já tě mám u sebe
Začala jsem vidět ten obrázek, stal se tak jasným
Vždycky máš největší srdce
Když jsme šest tisíc mil od sebe
Too much of no sound
Uncomfortable silence can be so loud
Those three words are never enough
But it's long distance love
Příliš daleko žádný zvuk
Tíživé ticho může být tak hlasité
Ty tři slova nejsou nikdy dost
Ale je to láska na dlouhou vzdálenost
You always love me more, miles away
I hear it in your voice when you're miles away
You're not afraid to tell me, miles away
I guess we're at our best when we're miles away
Vždycky jsi mě miloval více, na míle daleko
Slyšela jsem to v tvém hlase, na míle daleko
Neboj se mi říct míle daleko
Hádám, že jsme nejsilnější, když jsme míle daleko
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
I'm alright, don't be sorry, but it's true
When I'm gone you'll realize
That I'm the best thing that happened to you
Jsem v pořádku, nemusíš se omlouvat , ale je to pravda
Když budu pryč tak si uvědomíš
Že jsem to nejlepší, co tě kdy potkalo
You always love me more, miles away
I hear it in your voice when you're miles away
You're not afraid to tell me, miles away
I guess we're at our best when we're miles a-a-away...
Vždycky jsi mě miloval více, na míle daleko
Slyšela jsem to v tvém hlase, na míle daleko
Neboj se mi říct míle daleko
Hádám, že jsme nejsilnější, když jsme míle daleko
You always love me more, miles away
I hear it in your voice when you're miles away
You're not afraid to tell me, miles away
I guess we're at our best when we're miles away
Vždycky jsi mě miloval více, na míle daleko
Slyšela jsem to v tvém hlase, na míle daleko
Neboj se mi říct míle daleko
Hádám, že jsme nejsilnější, když jsme míle daleko
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
So far away
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko
Tak daleko

Text přidala greenpajula

Videa přidali roman59, yaya4

Překlad přidala ladygirl

Překlad opravil filoslavik

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Madonna: ,,Pokud je součástí vaší práce cestování a ten druhý s kým jste to má taky, jste odděleny a může to být frustrující. Hlavně v začátcích vztahu. Také si myslím, že říkat věci ze vzdálenosti je lehčí.'' (Lenin606)
Reklama

Celebration

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.