Playlisty Akce
Reklama

It's So Cool - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
It's so hard to be someone
It's so hard to be unknown
In your heart you are to blame
In your heart you play the game
Je těžké být někdo
Je těžké být nikdo
Ve tvém srdci jsi na vině
Ve tvém srdci hraješ hry
Do you realize you pay the price?
Do you know the cost of all your vice?
Save your soul, it's all a test
Save your soul, it's for the best
Uvědomuješ si, že zaplatíš?
Znáš cenu všech svých hříchů?
Zachraň svou duši, je to všechno test
Zachraň svou duši, je to tak nejlepší
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Save your soul, little sister
Save your soul, dear little brother
You need hope, says the preacher
Learn to cope says all my teachers
Zachraň si duši, sestřičko
Zachraň si duši, drahý bratříčku
Je třeba doufat, řekl Kazatel
Nauč se to zvládat, řekli všichni moji učitelé
Do you really know God's intention?
Do you ever ask what it's all for?
We need love, love and love
We need more, more and more
Opravdu znáš Boží záměr?
Zeptal si se někdy, pro co to je?
Potřebujeme lásku, lásku a lásku
Potřebujeme víc, víc a víc
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Prophets are telling us
We're near the end
But I am telling you
That it's all pretend
Proroci nám říkají
Jsme blízko konce
Ale já ti říkám
Že to jen předstírají
It's so cool to be uncool
It's so right to be unright
It's so good to look so bad
Isn't this the best thing you ever had?
Je to tak super být nemoderní
Je to tak správné mýlit se
Je to tak dobré vypadat tak špatně
Není to nejlepší věc, kterou si kdy měl?
It's so cool to be uncool
it's so right to be unright
It's so good to look so bad
Isn't this the best thing you ever had?
Je to tak super být nemoderní
Je to tak správné mýlit se
Je to tak dobré vypadat tak špatně
Není to nejlepší věc, kterou si kdy měl?
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
We need love (love, love, love, love, love)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)
Potřebujeme lásku (lásku, lásku, lásku, lásku, lásku)

Text přidala NellsVogue

Text opravila NellsVogue

Videa přidali SuperSonic, roman59

Překlad přidala NellsVogue

Překlad opravila NellsVogue

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Celebration

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.