Playlisty Akce
Reklama

Incredible - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Just one of those things
When everything goes incredible
And all is beautiful
(Can't get my head around, I need to think about it
Can't get my head around, I need to think about it)
Jen jedna z těch věcí,
Pokud vše půjde neuvěřitelné
A všechno je krásný
(Nelze se dostat kolem mé hlavy, potřebuju, aby se nad tím zamysli
Nelze se dostat kolem mé hlavy, potřebuju, aby se nad tím zamysli)
And one of those things
That used to get you down
Now have no effect at all
Cause life is beautiful
(Can't get my head around it, I need to think about it Can't get my head around, I need to think about it)
A jedna z těch věcí,
To slouží k vám dolů
Nyní mít žádný vliv na všechny
Protože život je krásný
(Nelze získat moje hlava kolem, potřebuji se zamyslet nad tím, že nemůže dostat kolem mé hlavy, potřebuju, aby přemýšleli o tom)
Remembering the very first time
You caught that some ones' specials eye
And all of your care dropped
And all of the world just stopped
Vzpomínky vůbec poprvé
Ty uloven, že někteří z nich 'speciálů oko
A všechny své péče klesla
A všichni na světě jen zastavil
(I hope) I want to go back to then
Got to figure out how, got to remember when
I felt it, it thrilled me
I want it, to fill me
(Doufám) Chci se vrátit do té
Musím vymyslet, jak mám mít na paměti, když
Měl jsem pocit, že je nadšená mi
Chci to, aby vyplnily mi
You don't know what you got 'til it's gone
And everything in life just goes wrong
Feels like nobody's listening
And something is missing
Vy nevíte, co to máš 'til je pryč
A vše, co je v životě jen pokazí
Cítím se jako nikdo z poslechu
A je něco chybí
(I hope) I want to go back to then
Got to figure out how, got to remember when
I felt it, it thrilled me
I want it, to fill me
(Doufám) Chci se vrátit do té
Musím vymyslet, jak mám mít na paměti, když
Měl jsem pocit, že je nadšená mi
Chci to, aby vyplnily mi
I remember when
You were the one
You were my friend
You gave me life
You were the sun
You taught me things
I didn't run
I fell to my knees
I didn't know why
I started to breathe
I wanted to cry
I need a reminder
So I can relate
I need to go back there
Before it's too late
Pamatuju si, když
Ty jsi byla ta,
Byl jsi můj kamarád
Dal jsi mi život
Byli jste v neděli
Ty mě naučili věci
Nenašel jsem běžet
Spadl jsem do mého kolena
Nevěděl jsem, proč
Začal jsem dýchat
Chtěla jsem brečet
Potřebuji připomenutí
Tak jsem se může týkat
Musím se tam vrátit
Předtím, než je příliš pozdě
It's time to get your hands up
It's time to get your body growing
It's time to get your body growing
It's time to get your body growing
It's time to get your body growing
Je na čase, aby si ruce nahoru
Je na čase, aby si vaše tělo roste
Je na čase, aby si vaše tělo roste
Je na čase, aby si vaše tělo roste
Je na čase, aby si vaše tělo roste
Incredible
Let's finish what we started
Incredible
You're welcome to my party
Neuvěřitelné
Pojďme dokončit, co jsme začali
Neuvěřitelné
Vítejte na mé strany
I don't want this to end
I am missing my best friend
It was incredible
There is no reason
(Sex with you is..)
Nechci to konec
I am chybí moje nejlepší kamarádka
Bylo to neuvěřitelné
Neexistuje žádná důvod
(Sex s tebou je ..)
Incredible
(Hey girl)
Just finish what we started
(Let's finish where we started girl)
Incredible
(Hey girl)
You're welcome to my party
(I'm coming to your party girl)
Don't want this thing to end
I'm missing my best friend
Yes it was incredible
There's no reason to pretend
Incredible
Neuvěřitelné
(Hey Girl)
Jen dokončit to, co jsme začali
(Nechť je dokončení, kdy jsme začali dívku)
Neuvěřitelné
(Hey Girl)
Vítejte na mé strany
(Já jdu do vaší party girl)
Nechcete to do konce
Jsem chybí moje nejlepší kamarádka
Ano bylo to neuvěřitelné
Neexistuje žádná důvod předstírat
Neuvěřitelné
It's time to get your body growing
It's time to get your hands up (continuing in the background)
Je na čase, aby si vaše tělo roste
Je na čase, aby si ruce nahoru (pokračování v pozadí)
It's incredible, unbelievable
It's incredible, unachievable
It's incredible, metaphysical
It's incredible
Je to neuvěřitelné, neuvěřitelné
Je to neuvěřitelné, nedosažitelný
Je to neuvěřitelné, metafyzický
Je to neuvěřitelné
(Sex with you is..) (Sex s tebou je ..)
Incredible
Let's finish what we started
Incredible
You're welcome to my party
(I'm coming to your party
I'm coming to your party)
Neuvěřitelné
Pojďme dokončit, co jsme začali
Neuvěřitelné
Vítejte na mé strany
(Já jdu do své strany
Já jdu na vaši stranu)
Incredible
(Hey girl)
Just finish what we started
(Let's finish where we started girl)
Incredible
(Hey girl)
Neuvěřitelné
(Hey Girl)
Jen dokončit to, co jsme začali
(Nechť je dokončení, kdy jsme začali dívku)
Neuvěřitelné
(Hey Girl)
(Hey girl, let's finish where we started, hey girl) (Hey Girl, pojďme na povrch, kde jsme začali, hej holka)

Text přidala greenpajula

Text opravila tetete

Videa přidali roman59, DevilDan

Překlad přidala medvidek27

Překlad opravila medvidek27

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hard Candy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.