Kecárna Playlisty
Reklama

Gang Bang - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Like a bitch out of order
Like a bat out of hell
Like a fish out of water
I'm scared, can't you tell
Jako mrcha mimo provoz
Jako netopýr z pekla
Jako ryba na suchu
Mám strach, nemůžeš mluvit
Bang bang
Bang bang
Prásk prásk
Prásk prásk
I thought you were good
But you painted me bad
Compared to the others
You're the best thing I had
Myslela jsem, že jsi byl hodný
Ale ty jsi mě špatně namaloval
Ve srovnání s ostatním
Jsi ta nejlepší věc, co jsem měla
Bang bang, shot you dead
Bang bang, shot you dead
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
I thought it was you
And I loved you the most
But I was just keeping
My enemies close
Myslela jsem, že jsi to byl ty
A nejvíc jsem tě milovala
Ale jen jsem si držela
Své nepřátele blízko
I made a decision
I would never look back
So how did you end up
With all my jack?
Rozhodla jsem se
Nikdy bych se neohlédla
Tak jak to, že si skončil
Se všemi mými náboji?
Bang bang, shot you dead
Bang bang, shot you dead (in the head)
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý (do hlavy)
Bitch out of order
Bat out of hell
Fish out of water
I'm scared, can't you tell
Mrcha mimo provoz
Netopýr z pekla
Ryba na suchu
Mám strach, nemůžeš mluvit
Bang bang, shot you dead
Bang bang, shot you dead
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
I made a decision
I would never look back
So how did you end up
With all my jack?
Rozhodla jsem se
Nikdy bych se neohlédla
Tak jak to, že si skončil
Se všemi mými náboji?
Bang bang, shot you dead
Bang bang, shot you dead
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Bang bang, shot you dead
And I have no regrets
Bang bang, shot you dead
In the head
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milence byl střelen do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
A necítím žádnou lítost
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milenec byl střelen do hlavy
And then I discovered
It couldn't get worse
You were building my coffin
You were driving my hearse
A pak jsem zjistila
Že to nemohlo být horší
Stavěl jsi mi hrob
Řídil si můj pohřební vůz
Bang bang, shot you dead
Bang bang, in the head
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Prásk prásk, do hlavy
I thought it was you
And I loved you the most
But I was just keeping
My enemies close
Myslela jsem, že jsi to byl ty
A nejvíc jsem tě milovala
Ale jen jsem si držela
Své nepřátele blízko
I made a decision
I would never look back
So how did you end up
With all of my jack?
Rozhodla jsem se
Nikdy bych se neohlédla
Tak jak to, že si skončil
Se všemi mými náboji?
Bang bang, shot you dead, in the head Prásk prásk, rána, jsi mrtvý, do hlavy
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Bang bang, shot you dead
And I have no regrets
Bang bang, shot you dead
In the head
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milence byl střelen do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
A necítím žádnou lítost
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milenec byl střelen do hlavy
You have to die for me, baby Musíš pro mě zemřít, zlato
You have to die for me, baby
That’s right, you have to die for me, baby
How could I move on with my life
If you didn’t die for me, baby?
If you didn’t die for me, baby?
I need you to die for me, baby!
Musíš pro mě zemřít, zlato
Přesně tak, musíš pro mě zemřít zlato
Jak bych se mohla posunout v životě dál
Kdyby jsi pro mě nezemřel, zlato?
Kdyby jsi pro mě nezemřel, zlato?
Potřebuji, aby jsi pro mě zemřel, zlato!
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Bang bang, shot you dead
Shot my lover in the head
Now my lover is dead
And I have no regrets
He deserved it
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milence byl střelen do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milence byl střelen do hlavy
Prásk prásk, rána, jsi mrtvý
Můj milence byl střelen do hlavy
Teď je můj milenec mrtvý
A já ničeho nelituji
Zasloužil si to
And I'm going straight to hell
And I've got a lot of friends there
And if I see that bitch in hell
I'm gonna shoot him in the head again
Cause I wanna see him die
A jdu rovnou do pekla
A mám tu hodně přátel
A pokud uvidím tu mrchu v pekle
Střelím ho znovu do hlavy
Protože ho chci vidět umírat
Over and over and over and over
And over and over and over and over
Znovu a znovu a znovu a znovu
A znovu a znovu a znovu a znovu
Now drive bitch
I said drive bitch
And while you're at it, die bitch
That's right drive bitch
Teď jeď mrcho
Říkám, jeď mrcho
A když už si u toho, zemři mrcho
Přesně tak, jeď mrcho
Now drive bitch
I said drive bitch
And while you're at it, die bitch
That's right drive bitch
Teď jeď mrcho
Říkám, jeď mrcho
A když už si u toho, zemři mrcho
Přesně tak, jeď mrcho
Now if you're gonna act like a bitch
Then you're gonna die like a bitch
Nyní, pokud se budeš chovat jako mrcha
Potom zemřeš jako mrcha

Text přidala NellsVogue

Text opravila NellsVogue

Videa přidali Dia16, roman59

Překlad přidala NellsVogue

Překlad opravila NellsVogue

Je zde něco špatně?
Reklama

MDNA

Reklama

Madonna texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.