Playlisty Akce
Reklama

Don't Cry for Me Argentina - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love
After all that I've done
Nebude to lehké, budete si myslet že to je divné,
Když se pokouším vysvětlit, jak se cítím
Že pořád potřebuji vaši lásku,
Po tom všem co jsem udělala.
You won't believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you
Nebudete mi věřit
Vše co uvidíte, je dívka, kterou jste kdysi znali
Ačkoli teď je vyšňořená na jedničku
Až se vám z toho točí hlava
I had to let it happen,
I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window, staying out of the sun
Musela jsem dovolit, aby se to stalo,
Musela jsem se změnit
Nemohla jsem zůstat celý život šedou myškou
Dívat se z okna a stát ve stínu
So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to
A tak jsem si zvolila svobodu
Pobíhat sem tam, zkoušet všechno nové
Ale vůbec nic mne neohromilo
Nikdy jsem ani nečekala, že by mohlo
Don't cry for me Argentina!
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance
Neplač pro mne, Argentino!
Pravdou je, že jsem Tě nikdy neopustila
Přes všechny své divoké dny,
Svůj šílený život,
Jsem dodržela svůj slib
Neudržuj si odstup
And as for fortune, and as for fame...
I never invited them in
Though it seemed to the world
they were all I desired
A ohledně jmění, ohledně slávy...
Nikdy jsem je k sobě nezvala
I když se světu zdálo,
Že toužím jen po nich
They are illusions
They are not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me
Jsou to iluze
Nejsou řešením, kterým slibovaly, že budou
Odpověď tu byla celou dobu.
Miluji Tě a doufám že Ty miluješ mne.
Don't cry for me Argentina... Neplač pro mne Argentino...
Don't cry for me Argentina!
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance
Neplač pro mne, Argentino!
Pravdou je, že jsem Tě nikdy neopustila.
Přes všechny své divoké dny,
Svůj šílený život
Jsem dodržela svůj slib
Neudržuj si odstup
Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you.
But all you have to do is look at me to know
That every word is true.
Řekla jsem příliš?
Nenapadá mne, co bych vám řekla víc
Stačí se na mne jen podívat, abyste poznali,
Že každé slovo je pravda.

Text přidal boockie

Text opravil Maatyn

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravil Maatyn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evita

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.