Playlisty Akce
Reklama

American Pie - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A long, long time ago
I can still remember how that music used to
make me smile
And I knew that if I had my chance
I could make those people dance
And maybe they'd be happy for a while
Dávno, dávno, si stále pamatuji
jak jsem se díky hudbě usmívala
A věděla jsem, že kdyby jsem dostala šanci,
mohla bych ty lidi roztancovat
a možná by byli na chvíli šťastní.
Did you write the book of love
And do you have faith in God above
If the Bible tells you so
Now do you believe in Rock 'n' roll
And can music save your mortal soul
And can you teach me how to dance real slow
Napsal si knihu lásky
a máš víru v Boha, tam nahoře
jak ti to říká Bible?
A teď věříš v rock'n'roll
a může hudba zachránit tvojí mrtvou duši
a může mě naučit tancovat skutečně pomalu?
Well, I know that you're in love with him
'Cos I saw you dancin' in the gym
You both kicked off your shoes
Man, I dig those rhythm and blues
No já vím, že jsi do něho zamilovaná,
protože jsem vás viděla tancovat v tělocvičně
oba jste si skopli boty
Bože já jsem hltala to rhytm'n'blues
I was a lonely teenage broncin' buck
With a pink carnation and a pick-up truck
But I knew that I was out of luck
The day the music died
I started singing
Byla jsem osamělá puberťačka, co se stále bouřila
do růžova se červenala, a měla dodávku pick-up
a věděla jsem, že nemám štěstí
v den, kdy hudba zemřela.
Bye, bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee
But the levee was dry
And good old boys were drinkin' whiskey and rye
Singing this'll be the day that I die
This'll be the day that I die
Začala jsem zpívat:
I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away
I went down to the sacred store
Where I'd heard the music years before
But the man there said the music wouldn't play
Tak nashle, Miss American Pie
Řídila jsem svůj chevrolet do přístavu
ale přístav byl vyschlý
A dobří staří kluci pili whisky a ruy
zpívajíc - toto bude den, kdy zemřu
toto bude den, kdy zemřu.
Well now, in the streets the children screamed
The lovers cried, and the poets dreamed
But not a word was spoken
Tho church bells all were broken
And the three men I admire the most
The Father, Son and the Holy Ghost
They caught the last train for the coast
The day the music died
Potkala jsem holklu, co zpívala blues
a zeptala jsem se jí na nějaké dobré zprávy
ale ona se jen usmívala a otočila se pryč
No, tak jsem šla do toho posvátného obchodu
kde jsem si půjčovala hudbu léta před tím
ale ten muž říkal, že hudba už se hrát nebude
We started singin' Teď tady děti křičeli
ale nikdo neřekl ani slovo
všechny kostelové zvony byly rozbité
A tři muži, kterých si nejvíc vážím
Otec, Syn a Duch svatý,
nastoupili do posledního vlaku na pobřeží
v den, kdy hudba zemřela
Bye, bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee
But the levee was dry
And good old boys were drinkin' whiskey and rye
Singing this'll be the day that I die
This'll be the day that I die
Začali zpívat
Bye, bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee
But the levee was dry
And good old boys were drinkin' whiskey and rye
Singing this'll be the day that I die
This'll be the day that I die.
Tak nashle, Miss American Pie
Řídila jsem svůj chevrolet do přístavu
ale přístav byl vyschlý
A dobří staří kluci pili whisky a režnou
zpívajíc - toto bude den, kdy zemřu
toto bude den, kdy zemřu.
We started singin'.
We started singin'.
We started singin'.
We started singin'.
Tak nashle, Miss American Pie
Řídila jsem svůj chevrolet do přístavu
ale přístav byl vyschlý
A dobří staří kluci pili whisky a režnou
zpívajíc - toto bude den, kdy zemřu.
toto bude den, kdy zemřu.

Text přidala Petulanek.Mat

Text opravil MatyMonster

Videa přidali roman59, Kristka

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravila RagDoll

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Music

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.