Playlisty Kecárna
Reklama

Too Clever By Half - text, překlad

playlist Playlist
Shadows can really be a girl's best friend
Diamonds can't hide you. Can't fight or defend.
Shadows can prove to be your saving grace
When staying alive means concealing your face
Stíny můžou opravdu být nejlepším přítelem dívky
Diamanty tě nemůžou schovat. Nemůžu bojovat ani se bránit.
Stíny můžou ukázat tvou spásu
Když zůstávání naživu znamená skrývat tvář
Brains beat out brawn. That's common sense.
Let them compete with their common violence.
Slinking unseen garners minimal damage
So slip by unnoticed as long as you'll manage
Mozky vyklepané jako tlačenka. To je zdravý rozum
Nech je konkurovat se známým násilím
Plíživé neviděno sbírá minimální poškození
Tak proklouzni bez povšimnutí, tak dlouho dokud řídíš
When the time comes you dart to the dark
Two steps ahead. Too clever by half.
Když přichází čas, mihotáš se v temnotě
Dva kroky dopředu. Příliš o polovinu chytrý
Hiding in plain sight may be the way
It'll be worth it if it helps you stay
Center stage refuge is not what they'd expect
Amazing, the things that they never detect
Skrývajíc se očím může být cestou
Bude to mít cenu, pokud ti to pomáhá zůstat
Centrální fáze útočiště není to, co čekali
Úžasné, věci které nikdy nedetekují
They say finding food here's a valuable skill
Resources are nothing if you've learned to steal
Somehow for some reason, you start to fall
This nothing will beat you. This nothing at all.
Říká se, že hledání jídla je tu cennou dovedností
Zdroje jsou nic, pokud ses naučil krást
Nějak pro nějaký důvod, začínáš padat
Tohle nic tě neporazí. Tohle nic.
When the time comes you dart to the dark.
Two steps ahread. Too clever by half.
Když přichází čas, mihotáš se v temnotě
Dva kroky dopředu. Příliš o polovinu chytrý

Text přidala lolomomo2000

Video přidala lolomomo2000

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Where's Your Wonderland?

Reklama

Rachel Macwhirter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.