Playlisty Akce
Reklama

Jimmy Iovine Feat. Ab-Soul - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I put my life on the line
I’m on and bassin’, I’m fine
Cuz all I ever dreamt about was making it
They ain’t giving it, I’m taking it
Dal jsem svůj život v potaz
Jsem tam a je mi dobře
Protože jsem vždy snil, že to zvládnu
Oni to nerozdávají, ale já já si to beru
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I need all that shit
Beru si to, beru si to, nerozdávám to
Beru si to, beru si to, nerozdávám
Beru si to, beru si to, nerozdávám
Beru si to, beru si to, potřebuju tu sračku všechnu
Nobody winnin’ this slogurr
The police would’ve noticed
Gotta be strategic, I’m creepin’
Go and leave with that motive
Hold up, my plan is stormin’
All right, casin’ this building
Watch these rappers that rap
And walk in and leave that with millions
Cut of that sweater, open that front door
And it’s gold printed out by the entrance door closes
Then a metaphor, then I start chorus
That part, that’s right, meaning shotgun
Dressed in an uniform, looking like a janitor
All blue, jumpsuit, why shoot?
Bloodthirsty and I’m bloody like a bull
Looking in the eyes of the matador (fuck you!)
Carrying 2 cans of paint
Security looks at me awkward
I say third floor I’m late
painting Jimmy Iovine's office
holdin' my breath ‘bout to fade
I’m scared to death that he stops me
Heart beating so loud you can hear the echo in that lobby
And see I'm breakin' down if I don’t make it out
Then I’m leaving town with that contract
And I’m spazzing out, I'm either in or out
This chair and I’m taking them hostage
I don’t give a fuck, step into the elevator press three
Now I’m headed up (east)
Where they don’t know there’s a gun I the paint can
And I’m ready and willing to bust ‘em, fuck'n desperate
Stuck in this recession not what you think
But if I sell out my luck is destined
Might future depends on ink
And secretary at the front of the entrance staring right at me
I walk up, she whispers go ahead and then gives me a wink
Nikdo tohle nevyhraje
Policie by si toho všimla
Musím to udělat takticky, vyšiluju
Jít tam a odejít s motivem
Zadrž, už se mi vybavuje plán
Fajn, prolezu tu budovu
Kouknu se na ty rapery, jak rapujou
A vejdu dovnitř a odejdu s miliony
Sundam si svetr, otevřu vchodové dveře
A je to tam napsáno zlatým písmem
Potom metafora, pak začnu refrém
Ta část, správně, znamená brokovnici
Oblečený v uniformě, vypadám jako opravář
Celý v modrým, teplákovka, proč střílet?
Krvežíznivý a rozohněný jako býk
Hledící do očí matadora (naser si!)
Nesu s sebou 2 plechovky barvy
Chlápek z ochranky se na mě nepříjemně dívá
Řekl jsem: "třetí patro, jdu pozdě
Jdu vybílit kancelář Jimmyho Lovina"
Zadržoval jsem dech až jsem skoro omdlel
Srdce mi bušilo tak nahlas, že jsem mohl slyšet ozvěnu o stěny
A zjistil jsem, že jestli se nedostanu odtud v pořádku ven, tak se zhroutím
A pak opustím město s tím kontraktem v kapse
A začínam šílet, jestli jsem teď vevnitř nebo venku,
Tuhle židli si vezmu jako rukojmí
Je mi to u prdele, vlezu do výtahu a stisknu 3
Teď jedu nahoru (jih)
Tam, kde nevědí, že mám v plechovce od barvy shovanou zbraň
A jsem připravenej a chci je oddělat, zasraně zoufalej
Zaseklý v téhle recesy vašich domněnek
Ale jestli jen zkouším své štěstí, stejně je to jen dáno osudem
Nechť budoucnost závisí na inkoustu z tetování
A sekretářka před vchodem mi hledí přímo do očí
Jdu k ní, zašeptá, abych šel dál a mrkne na mě
I put my life on the line
I’m on and bassin’, I’m fine
Cuz all I ever dreamt about was making it
They ain’t giving it, I’m taking it
Dal jsem svůj život v potaz
Jsem tam a je mi dobře
Protože jsem vždy snil, že to zvládnu
Oni to nerozdávají, ale já já si to beru
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I ain’t giving it
I’m taking it, taking it, I need all that shit
Beru si to, beru si to, nerozdávám to
Beru si to, beru si to, nerozdávám
Beru si to, beru si to, nerozdávám
Beru si to, beru si to, potřebuju tu sračku všechnu
I go past security, the secretary, the cubicals
But it’s weird, it’s like this room I’ve walked into is unusual
Thought it'd be shiny and beautiful
Thought it'd be alive and like musical
But it feels like someone died, it’s got the vibe of a funeral
There's numbers on the chalkboard
CD's box, they cardboard
Artists they foxed that got dropped and never got to be sophomores
Dostal jsem se přes ochranku, sekretářku, kancly
Ale je to zvláštní, jako by ta místnost, do které jsem vešel nebyla ničím zvláštní
Myslel jsem si, že bude nablýskaná a krásná
Myslel jsem, že to bude vášnivé a s árijemi
Ale spíš se tu cítim, jako by tu někdo zemřel, má to pocit pohřbu
Na tabuli jsou načmáraná čísla
Krabička na cd, seznam
Umělců, co oni zrušili, co odpadli a nikdy se nedostalu mezi mazáky
Cover designers are sitting around
Waiting for albums that never come out
Complainin’ that they have nobody in house
Wonderin’ what they make art for
I start thinking, am I in the right place? Just walk forwards
See clocks on the wall
Oh yea, and the second dose will be all yours
Designeři cd obalů sedim kolem dokola toho všeho
Čekajíc na alba, co nikdy nevyjdou
Stěžují si sami sobě, že doma žijou sami
Přemýšlejí, pro koho budou malovat
Začal jsem přemýšlet, jestlu jsem na správném místě, kráčel jsem vpřed
Koukal na hodiny na zdi
Oh yeah, a druhé opájení bude všechno tvé
Finally see an office with a melted sign, heaven sent
Big block silver letters, read it out loud: President
This was my chance to grab that contract and turn and jack
Right then felt a cold hand grab on the back of my neck
Konečně jsem uviděl kancelář s vypálenou cedulí, jako by spadla z nebe
Velká masivní stříbřitá písmena, přečetl jsem je na hlas - prezident
To byla moje šance, jak ukrást kontrakt, otočit se a zdrhnout
Hned potom jsem ale cítil něčí studenou ruku, co mě chytila zezadu za krk
He said: we’ve been watching you, so glad you could make it
Your music it's so impressive and this whole brand you created
You one hell of a band, we here think you’re destined for greatness
And with that right song we all know that you’re next to be famous
Řekl: "Sledovali jsme tě, jsem rád, že jsi se dostal až sem
Tvá hudba je tak dobrá, a celá ta značka, co jsi vybudoval
Jsi jeden ze sta, myslíme, že jsi byl stvořen pro úžasnost
A se správnou písničkou, co ti vyberem, všichni víme, že budeš slavnej
Now I’m sorry, I’ve had a long day
Remind me, now what your name is?
That’s right, Macklemore
Of course, today has been crazy
Anyway, you ready?
We’ll give you a hundred thousand dollars
After your album comes out we’ll need back that money that you borrowed
So it's really like a loan? a loan? Come on
No, we're a team, 360 degrees, we will reach your goals
You’ll get it done in the merch that you sell out on the road
Along with the third of the money you make when you’re out doing your show
Manager gets 20, booking agent gets 10
So shit, after taxes you and Ryan have 7%?
To split!
That’s not bad, I’ve seen a lot worse
No one will give you a better offer than us
I replied I appreciate the offer, though that this is what I wanted
Rather be a starving artist than succeed at getting fucked
Promiň, měl jsem dlouhej den
Připomeň mi, jakže se to jmenuješ?
Jo, to je pravda, Macklemore
Jasně, dnešek byl bláznivej
Ale jinak, seš připravenej?
Dáme ti sto tisíc dolarů
Až ti vyjde album, budem potřebovat zpátky ty prachy, co sis pučil
Takže je to vlastně půjčka? Půjka? Ale kdež
Ne, my jsme tým, komplexní, dosáhneme tvoje cíle
Vrátí se ti to ve merchi, co prodáš na turné
Společně se třetinou peněz, co dostaneš za svá vystoupení
Manažer dostane 20%, koncertní agent 10%
Takže kurva! Po zdanění máte ty a Ryan Lewis 7%
Na půl!
To není špatný, už jsem viděl horší
Nikdo ti nedá lepší nabídku než my"
Odpověděl jsem, že si nabídky cením, že jsem si myslel, že tohle je co chci
Ale že radši budu hladovějící umělec než úspěšný na tom, že se nechávam omrdat

Text přidala Ayru

Video přidala LadyUltras

Překlad přidal Matras

Překlad opravil Matras

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Heist

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.