Kecárna Playlisty
Reklama

Alpha Omega - text, překlad

playlist Playlist
We the age that mothafuckers don't care about us
We just let mothafuckas know we coming
It's real, it's a real mothafuckin' movement
Whether you like it or not
We're supportin' a real mothafuckin' movement, man
It's cleveland man
My sme ten věk, o kerej se ty zkur*ysyni nezajímaj
Právě dáváme těm zm*ům vědět, že přicházíme
Je to tak, je to skutečná věc, kterou do prd*le tvoříme
Jakkoli se vám to líbí nebo ne
My podporujeme skutečnou vyjeb*nou věc, chlape
Tohle je Cleveland kámo
I am the alpha omega, black flag swinger
Fuck a driveway I’m in airplane hangers
Me and my gang poppin' champagne like players
For all of them days with no lights and no cable
Já jsem Alpha Omega, černá vlajka cavaléro
Prc*m příjezdovou cestu sem v hangárech pro letadla
Já a muj gang boucháme šampaňský jak hráči
Za všechny z těch dní bez světla a lana
No one can save you, my city’s fatal
Make it up out of it how can they hate you?
C-L-E-V-E-L-A-N-D’s the greatEST
I'll light this bitch up make it look like its Vegas
Nikdo tě nemůže zachránit, mý město je fetální
Čekuješ, jak tě můžou nenávidět?
C-L-E-V-E-L-A-N-D je v tom NEJhorší
Já zapálim ty mr*ky, že to bude vypadat jak ve Vegas
We on, mufucka we on
The first one to blow since Bone
Thinking back when I had a back pack full of fat raps
Didn’t no one wanna hear my song
Sme tu, šme*di sme tu
První kdo udeří od doby Bone
Vzpomínam zpátky, kdy sem měl bágl plnej tučnejch rapů
Nikdo nechtěl slyšet muj song
Mufucka y’all wrong, mufucka y’all wrong
Made it and I never left home
Where I’m from enemies bust off their shells like King Koopa
Roll through these streets come up gone like Bermuda
Zmr*i všichni ste se spletli, zm*di všichni ste se spletli
Zvlád sem to a při tom sem nikdy neopustil domov
Tam odkud sem, nepřátelé pálej ze svejch ulit jak King Koopa
Projeď se zdejšíma ulicema a skončíš tak, že zmizíš jak Bermuda
I’m just a boy in the hood like I’m Cuba
So soon as I moved out I bought me a Ruger
You come to my house you blow loud as a tuba
I bring your bitch here, she'll go down like a scuba
Já sem prostě kluk ve čtvrti jako Cuba
Sotva sem začal dělat svou věc, koupil sem si Ruger
Přiď ke mě domů, vydechneš nahlas jak tuba
Přivedu tvou ču*ku sem, veme ho do h*by, jak kdyby nemusela dejchat
All of y’all shits out of style like a scooter
Put all of y’all shits in the ditch like a sewer
Make all of y’all bow like my name is Anubis
Talk out your medulla get hit with bazookas
Všechny ty vaše sr´čky sou mimo styl jak scooter
Hoďte všechny ty svý sra´ky do škarpy jako odpad
Nechám vás se všechny klanět jak kdybych se menoval Anubis
Prober to tak, že se tvá dřeň srazí bazukama
(Bitch!)
I am the alpha, I am the omega
(What?)
I am the alpha, I am the omega
(Ahh!)
I am the alpha, I am the omega
(Ay!)
I am the alpha, I am the omega
(Dě*ko!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Cože?)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Ahh!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Ay!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega

If you ain’t living your life then you’re dead
And sleep is its cousin so I shot my bed
Paranoia got me using these meds
Now I'm Smokey as Chris on a Friday like Craig
Pokud nežiješ svuj život tak seš mrtvej/á
A spánek je toho bratranec, tak sem odpálil svou postel
Paranoia mě nutí motat si tuhle medicínu
Teď hulim jak Chris v Pátku (film) jak Craig
Retract that statement, I'm stoney as Fred
Evacuate when my homies get mad
You better pray to your God for a blessing
Before they make your world look like Armageddon
Odvolejte to prohlášení, já sem kamennej jak Fred
Evakuujte lidi když moje banda začne dělat bordel
Ty se radši modli ke svýmu bohu, aby ti požehnal
Před tim, než si vezmou tvuj svět do parády a bude to vypadat jak Armagedon
Knew I was trouble since I was 11
Ripped up my jeans and I bought me a leather
My friends saw me as a King like Coretta
My dad saw his son as a nuisance, a rebel, and (ahh!)
Vědělo se, že sem lítal v malérech už od 11
Roztrhal si svý dzíny a koupil si koženou bundu
Mý kámoši na mě koukali jako na krále jako na Coretta
Muj táta viděl svýho syna jako obtíž, rebela, a (ahh!)
My music sounds like the devil
Turn that shit off or get out of my temple
Right after that he’d go back to his Kettle One vodka
And drink it all up till he's mental
Moje hudba je zlo
Vypni ty ho*na nebo vypadni z mýho chrámu
Hned potom se vrátil ke svej Kettle One vodce
A vychlastal to všechno až je z něj me*tál
I have no issue, I am official
Let them come at me I practice Jiu Jitsu
Only fear two things with three letters dawg
That's G-O-D, God and my fucking initials
Já nemám žádný potíže, já jsem oficiální
Nechte je se do mě pustit, cvičím Jiu Jitsu
Bojím se dvou věcí se třema písmenama brácho
Tím je B-Ů-H, Bůh a mý vyjeb*ný iniciály
Doctors called up to the news to report to them what they discovered
Said I’m the first of a species that they call a real muthafucka, (Kells)
And I’m sorry if you get a lot of hits from all my followers
If you acknowledge us in any other way then positive
Doktoři volali do zpráv, aby podali zprávu o tom co objevili
Řikali, že jsem první svýho druhu, říkají tomu skutečnej zmr*d, (Kells)
A omlouvam se, jestli si schytal hodně ran od všech mejch následovníků
Pokud nás bereš jakymkoli jiným způsobem než pozitivním
But you shouldn’t be hollering or talking about Superman
When you're living in Metropolis
And if you follow astronomy I’m a Taurus
That means I don’t give a fuck what you thought of me
Ale neměl by si řvát nebo mluvit o Supermanovi
Když žiješ v Metropolis
A jestli tě bere astronomie, tak jsem Býk
To znamená, že já p*cám, co ste si o mě mysleli
I walk into an interview looking like a lobotomy
Flipping my middle finger at everybody who watching us, (uh)
Fuck that bring the beat back
Kill this instrumental leave the body where the reef at
Vcházím na interview vypadám jak lobotomie
Obracející prostředník na každýho, kdo nás sleduje, (uh)
Jeb*t je dejte sem zpátky ten beat
Zabíjim tenhle instrumentál, kerej nechává těla na útesu
Nah, fuck that where the keef at
Sprinkle a little bit on a quarter of my weed sack
Give me a minute I took a hit I'm tryna focus like astigmatism
My competition on my dick, they're like the zip on my denim
Ee, je*at, kde je skaf
Trochu posypu čtvrtky svýho pytle s hulením
Dej mi chvilku, potáh sem si a zkoušim se soustředit jako astigmatizmus
Moje konkurence na mý pé*o, ty sou jak zip na mejch džínách
They want the heat I light em up like I put cigarettes in 'em
You bitch, whats your religion?
I wanna know what God you’re seeing in a couple of seconds
I wanna see the criticism bout my lyricism
When I’m in your face rippin' this rhythm up like canabalism
Its Kells
Oni chtěj ten žár, kerym je zapaluju jak kdybych jim dal do hu*y cigára
Ty dě*ko, co je tvá víra?
Já chci během pár vteřin vědět jakýho boha hledáš
Já chci vidět kritiku o svym psaní
Když v tvej dr*ce roztrhávam rytmus jako canibalismus
To je Kells
(Bitch!)
I am the alpha, I am the omega
(What?)
I am the alpha, I am the omega
(Ahh!)
I am the alpha, I am the omega
(Ay!)
I am the alpha, I am the omega
(Dě*ko!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Cože?)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Ahh!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
(Ay!)
Já jsem Alpha, Já jsem Omega
I am the alpha omega, the fuck is you saying?
I am the alpha omega, the fuck is you saying?
I am the alpha omega, the fuck is you saying?
EST run shit you better quit playing
They start a war if you mention my name
I’m the alpha omega
Beginning and end
Já jsem Alpha, Já jsem Omega, že to posíláš do pr*le?
Já jsem Alpha, Já jsem Omega, že to posíláš do pr*le?
Já jsem Alpha, Já jsem Omega, že to posíláš do pr*le?
EST točí ten shit, ty radši přestaň hrát
Začnou válku pokud zmíní moje méno
Já jsem Alpha Omega
Začátek a konec

Text přidal hitm4n_sk

Text opravil DevilDan

Video přidala natiBMTH

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

General Admission

Reklama

Machine Gun Kelly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.