Kecárna Playlisty
Reklama

Whiteboy - text, překlad

I cannot feel guilty for shit that I didn't do
But I can understand the reasons why you think that I should
Yeah I'm white but I never put your neck in no noose
And I never burnt a cross or hid my face with a hood
You can't just label me racist 'cause I'm related to people
Who did some terrible shit way back before I was alive
My parents brought me up to treat everyone as an equal
I refuse to feel ashamed 'cause of my pretty blue eyes
Fuck a nazi, fuck a white supremacist
Fuck anyone who labels me as that because of my family genetics
The hatred for Caucasians is so fucking pathetic
Go be proud that you're black, but don't hate me for some credit
I'm not the white devil, neo-nazi, cop tryna pull the trigger
You can call me what you want but I'd still never say ___
The white race as a whole ain't the enemy
There's racist white people but we're far from that collectively
Nemůžu cítit vinu za věci, které jsem neprovedl
Ale rozumím důvodům proč si myslíš,
že bych měl
Jo, jsem bílej, ale nikdy jsem nepoložil tvůj krk do oprátky
Nikdy jsem nespálil kříž ani neskryl obličej za kápi
Nemůžeš mě označit za rasistu, protože patřím k lidem
Kteří udělali hrozný věci mnohem dříve, než jsem se narodil
Moji rodiče mě vychovali, abych se ke každému choval jako k rovnému
Odmítám se stydět za své hezké modré
oči
Seru na nácky, bílý supremacisty
Seru na každýho, který mi tak nadává
kvůli genetice mé rodinné genetice
Nenávist vůči bílým je tak kurva
patetická
Bež, buď hrdý, že jsi černej, ale nemusíš mě nenávidět, abys získal kredit
Nejsem bílej ďábel, neo-nácek, cajt co drží spoušť
Můžeš mi říkat jak chceš, ale já bych stejně nevyslovil n*gr
Bílá rasa jako celek není ten
nepřítel
Jsou tu i bílí racisti, ale od těch jsme kolektivně dost daleko
White boy, don't say that
White boy, oh you so bad
White boy you wish you were black
White boy, hey white boy
Bělouši, to neříkej
Bělouši, jsi tak špatnej
Bělouši, přej si abys byl černej
Bělouši, hej bělouši
White boy, white noise
Sayin' shit I can't say with my white voice
White boys, white lies
Don't tell me how to see it through my white eyes
Bílej kluk, bílej hluk
Říkaj sračky, co nemůžu říkat se svým bílým hlasem
Bíli kluci, bílý lži
Neříkej mi, jak to mam vidět skrz svý bílý oči
If a black man is sippin' on some Cognac sitting next to me
I don't assume that every blacks favorite drink is Hennessy
I don't dislike Tanesha cause her first name isn't Stephanie
Not only is that wrong, it's a fucking waste of energy
Ivory or ebony, 45 or 17, we all bleed the same
Martin Luther King or Kennedy
They're angry I'm recitin' the facts
He white and he raps, and stole the culture right from the blacks
Okay, he's fire but we lit the flame, he's siphoning gas
So fuck this corny little honky, man, the whitey is wack
You letting history perpetuate the hatred within
And then you paint me with the brush
You painted slave owners with
Yeah
Když si černoch srká koňak, sedí vedle

Nemyslím si že oblíbené pití každého černého je "Hennessy"
Nebudu nenávidět Taneshu protože její jméno není Stephanie
Nejen tohle je špatný, je to kurva mrhání energie
Ivory nebo Ebony, 45 nebo 17, všichni krvácíme stejně
Martin Luther King nebo Kennedy
Jsou nasraný, že recituju fakta
"Je bílej a rapuje a ukradl kulturu přímo od černých
Okej, jen hoří, ale mi ten oheň zapálili, jen sifonuje benzín
Nasrat na tohohle uhozenýho malýho bělouše, kámo, tenhle běloun je nicka"
Necháváte historii opakovat včetně té nenávisti
A pak mě kreslíte se štětcem
Se kterým jste kreslili otrokáře
Yeah
White boy, don't say that
White boy, oh you so bad
White boy you wish you were black
White boy, hey white boy
Bělouši, to neříkej
Bělouši, jsi tak špatnej
Bělouši, přej si abys byl černej
Bělouši, hej bělouši
White boy, white noise
Sayin' shit I can't say with my white voice
White boys, white lies
Don't tell me how to see it through my white eyes
Bílej kluk, bílej hluk
Říkaj sračky, co nemůžu říkat se svým bílým hlasem
Bíli kluci, bílý lži
Neříkej mi, jak to mam vidět skrz svý bílý oči
I got a mother, a father, a sister, an auntie and uncle
And a grandma that I picture when you're openly hatin'
And God willing one day, I'll have a kid of my own
I refuse to let you blindly hate my wife or my baby
So go ahead and hate the racists, I pray for their extinction
If you wanna hate the white people, just make a distinction
Between the ones who want the best for everyone regardless
And the ones who built the system just to smother you with hardship
Stop before you say it, I know what you been thinking
Hows a straight white male in 2018 bitching
You're making me the villain by demonizing my race
For things I didn't do and decisions I didn't make
No one that I call a friend has ever owned a slave
And neither did our dad's, or our dads dad's, for fuck sakes
Acknowledging atrocities were wrongly committed
Is all that I can offer when I'm wrongly convicted
I would never hate a man for what God gave him in pigments
And I would never plot against him just because he is different
I would never judge a human for the cards he was given or
Call them lesser than myself cause of the race that he's mixed with
White people that you hate aren't your neighbors or lawyers
They're the Rockafellers, Rothschilds, Bushes, and royals
They're the people who monopolize the water and oil
And injected your communities with drugs 'til they spoil
Got no patience for nazis, I think they're better off dead
They're fighting hatred with hatred makin' the hate more intense
I don't want nothing to do with either side of the fence
So don't blindly attack me for wearing braids on my head
Hate the people who believe you put yourselves in the ghetto
Hate the ones who teach they children you ain't shit cause they said so
Hate the ones who think you're all the same and judge you profusely
'Cause the way that you're portrayed on our news and in movies
Bein' white and bein' racist aren't the same man, I promise
Know it's hard to tell the difference if I'm just being honest
I deserve the chance to show you I'm not part of the problem
And you owe it to yourselves, we got so much in common
Mám matku, otce, sestru,
tetu a strejdu
A babičku, na které myslím, když vy otevřeně nenávidíte
A dej bože jednou, budu mít i
své dítě
A odmítám vás nechat slepě nenávidět moji ženu nebo batole
Tak do toho, klidně nenáviď racisty, doufám že vymřou
Jestli chceš nenávidět bílý lidi, tak se nauč rozlišit rozdíly
Mezi těmi, kteří chtějí pro všechny to nejlepší bez rozdílu
A mezi těmi, kteří postavili systém jen, aby vás trápili
Počkej než to řekneš, sám to vím, co ty si myslíš
Jak si vůbec může hetero chlap v roce 2018 stěžovat
Děláš ze mě záporáka,
démonizuješ mojí rasu
Pro věci, které jsem neudělal a rozhodnutí, které jsem nerozhodl
Nikdo koho nazývám přítelem, nikdy nevlastnil otroka
A ani naši otci otci nebo otci našich otců, tak do prdele
Známe všechny nechutnosti, které byly neprávem vyvedeny
Je to vše, co můžu nabídnout, když jsem neprávem osočen
Nikdy bych nenáviděl muže, pro to, co mu Bůh nadělil do pigmentu
A nikdy bych nešel proti němu jenom proto, že je jinej
Nikdy bych nesoudil člověka jen pro karty, které mu byly rozdány nebo
Nazývat je podřadnými jen kvůli rase se kterou jsou míšený
Bílí lidé, které nenávidíte nejsou vaši sousedé nebo právníci
Jsou to Rockafellerové, Rotchildové, Bushové a královská rodina
Ti lidé, kteří monopolizují vodu
a ropu
Ti, co otrávili komunity
s drogama
Nemám trpělivost s náckama, myslím, že lepší jsou mrtvý
Bojují s nenávistí nenávistí
nenávist dělaj intenzivnější
Nechci mít nic společného ani s jednou stranou plotu
Tak mě slepě nenapadej jen kvůli
dredám, co mám na hlavě
Nenáviďte lidi, kteří věří, že jste se sami hodili do ghetta
Nenáviďte ty, kteří učí své děti
že nejste nic, protože to řekli
Nenáviďte ty, kteří si myslí, že jste všichni stejní
'Jen kvůli tomu, jak vás noviny a filmy označují
Být bílej a být rasista není to samý,
to mi věř
Víš je těžký vidět rozdíl, když jsem jenom upřímnej
Zasloužím si šanci, abych ti ukázal, že nejsem součástí problému
A dlužíte si to sami, máme toho dost společného
White boy, don't say that
White boy, oh you so bad
White boy you wish you were black
White boy, hey white boy
Bělouši, to neříkej
Bělouši, jsi tak špatnej
Bělouši, přej si abys byl černej
Bělouši, hej bělouši
White boy, white noise
Sayin' shit I can't say with my white voice
White boys, white lies
Don't tell me how to see it through my white eyes
Bílej kluk, bílej hluk
Říkaj sračky, co nemůžu říkat se svým bílým hlasem
Bíli kluci, bílý lži
Neříkej mi, jak to mam vidět skrz svý bílý oči

Text přidal Jawny

Video přidal Jawny

Překlad přidal Jawny

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Tom MacDonald texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.