Playlisty Kecárna
Reklama

"No Lives Matter" - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hip hop died, it's full of guys who cannot even rap (facts)
Media dividing us by colors, white or black (facts)
If you believe in Jesus, these days Christians get attacked (facts)
If you don't hate police then everybody thinks you're wack
Hip hop je mrtev, protože v něm jsou lidi, kteří ani neumí rappovat (fakta)
Média nás rozdělují podle barvy, bílí nebo černí (fakta)
Pokud věříš v Boha tak věř, že v téhle době začínají být křesťané napadáni (fakta)
Jestliže nenávidíš policii, tak si všichni okolo myslí, že jsi cvok
And everything's so connected
Black Lives Matter got so aggressive
White folks who agree can't support the message
Both sides go to war 'cause they don't respect it
Our social climate from the global tension
Turned to total violence and a whole depression
We could unify and then all go against them
But we let 'em divide us with votes and elections
Všechno je tak propojené
Black Lives Matter je tak agresivní
Bílí lidi, kteří s nimi souhlasí, se s tímhle tvrzením nemůžou ztotožňovat
Obě strany spolu válčí, protože se neuznávaj
Naše sociální prostředí se z globálního napětí
změnilo v totální násilí a celkovou depresi
Mohli bychom se sjednotit a pak jít proti nim
Jenže je necháváme, aby nás rozdělovali pomocí hlasovacích lístků a voleb
(Ay) the music we bump
All about shooting guns and doing drugs
(Ay, whoa) the things that we want
Are promoted subliminally through the songs like
You need a fast car, you need designer clothes
You need a rap star
To tell you to start popping pills
Hit the blunt and go live at the club till you're broke
It's all controlled by the elites
Pull fake news all over our screens
Convincing the right to go fight with the left
And distract from the fact it's each other we need, uh
Divided by race and religion
Segregated into teams, uh
You're a white supremacists
If you're not, I guess you Antifa
(Jo) hudba, na kterou narážíme
je jen o střílení a o drogách
(Jo, whoa) věci, které chceme
jsou podprahově propagované skrz songy ve smyslu:
potřebuješ rychlý auto, potřebuješ značkový oblečení
potřebuješ hvězdu rappu
Aby ti vlastně řekli, aby si začal brát prášky
Zjisti pravdu a běž pařit do klubu, dokud nebudeš švorc
Všechno to má pod palcem elita
Ta vytváří falešné zprávy na našich obrazovkách
Přesvědčuje pravici, aby bojovala proti levici
A odvracejí pozornost od skutečnosti, že potřebujeme jeden druhého, uh
Rozdělují nás podle rasy a vyznání
A pak se z nich stávají týmy, uh
Jste bílí rasisté
No a pokud ne, tak nejspíše patříte k Antifě
Screaming from the rooftops, beatdown, battered
Turned us on each other, now no lives matter
If we do what the news wants, blood gon' splatter
Turn us on each other till no lives matter
Křičím ze střechy, zmlácený, zbitý
Obraceli nás proti sobě, a teď už na žádném životě nezáleží
Pokud uděláme to, co noviny chtějí, tak poteče krev
Obracejí nás proti sobě, dokud nebude na žádném životě záležet
Freedom's dead, if you have an opinion, take it back (facts)
People hate the president, if you don't then you trash (facts)
Indoctrinate the nation using news and mainstream rap (facts)
The government abuses us, it's all part of the plan (facts)
Svoboda vymřela, pokud máš nějaký názor, tak si ho nech pro sebe (fakta)
Lidi nenávidí prezidenta, pokud ti však nevadí, tak si pakáž (fakta)
Navádí národ pomocí zpráv a mainstreamového rapu (fakta)
Vláda nás jen zneužívá, to vše je součástí plánu (fakta)
And it's so confusing
Black Lives Matter is a valuable movement
But All Lives Matter ain't racist or stupid
It's non-black humans who don't feel included
All colors fall under laws that govern
The whole country and we all suffer
We're all broke and nobody recovers
Until we accept that we're all brothers
A je to tak matoucí
Black Lives Matter je důležité hnutí
Black Lives Matter nejsou žádní rasisti nebo hlupáci
Jsou to nečerní lidé, kteří se necítí být součástí
Všechny barvy spadají pod zákony, které ovládají
Celá země a my s ní trpíme
Všichni jsme na mizině a nevzpamatujeme se z toho
dokud neuznáme, že jsme všichni bratři
(Ay) the music we make
All about big booties and getting paid
(Ay, whoa) we watch the news
And it fills up our brains
With violence, and riots, and race
Like this is a race war, you need to hate more
Get what you came for
You need some songs about Xanax and violence
So you can escape more
What a vicious cycle we can't break away from
They control the culture, they control the paper
They're indoctrinating a whole generation
Till the patriots start to hate the nation
(Jo) hudba, kterou děláme
je jen o velkých botičkách a placení
(Jo, whoa) sledujeme zprávy
a ty pak vyplňují naše mozky
násilím, nepokoji a rasami
jako by to snad byla rasová válka, a proto musíš musíš nenávidět ještě více
Máte, co jste chtěli
potřebuješ další songy o Xanaxu a násilí,
abyste tomu mohli předejít
Jaký to začarovaný kruh, ze kterého se nedá dostat
Ovládají kulturu, ovládají noviny
Navádí k tomu celou generaci
dokud nakonec i patrioti nebudou nenávidět svou zemi
The music we love make us dumb and addicted
The news that we watch is brainwashing the children
The viruses, riots, and racist conditions
Ain't problems, they're symptoms of life in this system
Hudba, kterou tak milujeme, z nás dělá blbce a závisláky
Zprávy, které sleduje, vymývají našim dětem mozky
Viry, nepokoje a rasové podmínky
To nejsou problémy, jsou to jen příznaky života v tomto systému
Screaming from the rooftops, beatdown, battered
Turned us on each other, now no lives matter
If we do what the news wants, blood gon' splatter
Turn us on each other till no lives matter
Křičím ze střechy, zmlácený, zbitý
Obraceli nás proti sobě, a teď už na žádném životě nezáleží
Pokud uděláme to, co noviny chtějí, tak poteče krev
Obracejí nás proti sobě, dokud nebude na žádném životě záležet
The music will make you dumb
The media makes you hate
And they control 'em both
There ain't no escape
They put the world in a state of chaos
Economy crashing and massive layoffs
Black against white or it's left versus right
Divide and conquer and control is the payoff
Hudba z té udělá blbce
Média chtějí, aby jsi nenáviděl
Všechno to mají pod palcem
Není už úniku
Uvedli svět do stavu chaosu
Ekonomika se hroutí a propouští se lidi
Černí proti bílým nebo nebo snad levice proti pravici
Rozdělují nás a vládnou a šťastně si kontrolují výplaty
Screaming from the rooftops, beatdown, battered
Turned us on each other, now no lives matter
If we do what the news wants, blood gon' splatter
Turn us on each other till no lives matter
Křičím ze střechy, zmlácený, zbitý
Obraceli nás proti sobě, a teď už na žádném životě nezáleží
Pokud uděláme to, co noviny chtějí, tak poteče krev
Obracejí nás proti sobě, dokud nebude na žádném životě záležet

Text přidal luksatka

Video přidal luksatka

Překlad přidal luksatka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.