Kecárna Playlisty
Reklama

Of the soul (remix) - text, překlad

playlist Playlist
Posdnous
One, two, one, two.
Ay yo why we gotta say one, two, one, two right before a rhyme?
Like right before we jump in?
Any way, ay yo, here's a little somethin' that must be told about.
Three MCs with so much soul and clout.
We here to turn it out,
but first hit em, with the.
Ay yo undress your dollar and sleepin with the scholars.
In bed with good and bad biz for the qualor.
Vacation the objects played on the FM.
Sleepin on up's is not possible the methamphetamine flow.
Keep the narcoleps all on go.
Green light, you know we're smokin up that green hype.
Keep all your thoughts on haze.
The backbones of the sound where I don't sound back in the days.
The soul's never outdated
or over-exposed so classified as underrated,
no love by the popular,
worthy of the coroner.
And when the worth drops,
the whole block go warn ya,
told Mac Mill.
You're about to make millions,
millions of tweeters follow ya.
A million seazers wanna swallow you whole just watch the game and makes sure it doesn't swallow your soul.
Posdnous
Raz, dva, raz, dva.
Ay yo proč musíme říct raz, dva, raz, dva správně před rýmem?
Ještě dřív než vyskočíme?
Jakoukoliv cestou, ay yo, je tu něco malého o čem se musí mluvit.
Tři MCs s velkou duší a vlivem.
Zde se my obrátíme,
ale první hit, s.
Ay yo svlékni si svoje dolary a vyspi se se spolužáky.
V posteli s dobrými a špatnými pochybnostmi.
Rekreační předměty hrají v FM.
Spaní není možné pod metanfetanovym tokem.
Udržuj narkolepsii na všech cestách.
Zelený světlo, ty víš, že my kouříme tuto zelenou bombu.
Udržuj všechny své myšlenky v mlze.
Zvuk páteře kde zvuk není v předchozích dnech vůbec slyšet.
Duše nikdy nezestárne
nebo odkryjeme to podceňované,
bez lásky k popularitě,
vhodné od koronera.
A když máš vhodné kapky,
celý blok tě přijde varovat,
řekl Mac Mill.
Chystáš se vydělat miliony,
miliony balancují u tebe.
Miliony seazers tě chtějí pohltit, ale ty musíš celou dobu sledovat hru a sledovat a tolik nehltat svoji duši.
Mac Miller
Got some soul like De La dude, they say I’m new.
It’s nothing, but some deja-vu.
Everywhere you go these people hate on you.
Deja-vu, deja-vu.
Got some soul like De La dude, they say I’m new.
It’s nothing but some deja-vu.
Everywhere you go these people hate on you.
Deja-vu, deja-vu.
Mac Miller
Mám duši jako De La dude, oni říkají, že jsem nový.
Nic to není, ale spíš je to nějaké deja-vu.
Všude tam kam jdeš tě tito lidé nenávidí.
Deja-vu, deja-vu.
Mám duši jako De La dude, oni říkají, že jsem nový.
Nic to není, ale spíš je to nějaké deja-vu.
Všude tam kam jdeš tě tito lidé nenávidí.
Deja-vu, deja-vu.
Raekwon
I love snowboarding, getting my dick washed, writing graffiti.
Out in Whistler with a goose on a beanie.
I'm Mac Miller, me and Mac Miller, we mack for realla.
Don't make me go back and jab your gorilla.
Smoke mad gush, always in fresh pairs.
Favorite kickin' dunks and fresh airs.
Coolin' under the trees with trees.
You know the kid 4-5-6, dice rollers.
Put your bitch on her knees.
I'm stuck making paper, yo fuck what you want homie.
The streets is hard luck we rolling with sharks only.
Wu-Tang, the gang, the clique.
Fucking with my favorite white boy will have your head hit a brick.
Ay yo, it's Pittsburgh Shaolin, we keeping it realer.
Just do the knowledge i'm a Pittsburgh Steeler.
The hydrogen and oxygen crew.
Body count never read, hear what i said.
And let it do what it do.
Reaknow
Miluji snowboardování, pořád umývám své péro, píšu grafity.
Jdu ven s Whistlerem s husou v čepičce.
Jsem Mac Miller, já a Mac Miller, my děláme to skutečné.
Nenuť mě vrátit se zpět a zapíchnout tvojí gorilu.
Kouř se šíleně rozplývá, vždy čerstvé páry.
Oblíbené kopat a čerstvý vzduch sem.
Chladit se pod stromy se stromy.
Znáš to děcko 4-5-6, kostky jsou vrženy.
Polož svojí děvku na kolena.
Zasekl jsem se u psaní textů, yo kurva, co jako chcete?
Ulice je těžké štěstí jdeme spolu jen se žralokmi.
Wu-Tang, gang, klika.
Kurva s mým oblíbeným bílim klukem bude mít svojí hlavu naraženou na cihlu.
Ay yo, je to Pittsburgh Shalion, držíme čtenáře.
Jen znalosti, jsem Pittsburgh Steeler.
Vodíková a kyslíková posádka.
Nikdy nečti počet osob, slyšel jsem to co jsem řekl.
A přestanu dělat to co dělám.
Mac Miller
Got some soul like De La dude, they say I’m new.
It’s nothing but some deja-vu.
Everywhere you go these people hate on you.
Deja-vu, deja-vu.
Got some soul like De La dude, they say I’m new.
It’s nothing but some deja-vu.
Everywhere you go these people hate on you.
Deja-vu, deja-vu.
Mac Miller
Mám duši jako De La dude, oni říkají, že jsem nový.
Nic to není, ale spíš je to nějaké deja-vu.
Všude tam kam jdeš tě tito lidé nenávidí.
Deja-vu, deja-vu.
Mám duši jako De La dude, oni říkají, že jsem nový.
Nic to není, ale spíš je to nějaké deja-vu.
Všude tam kam jdeš tě tito lidé nenávidí.
Deja-vu, deja-vu.
Me, Pos and Rae and monopoly.
Hit the lottery buying clothes losing closet space.
Wu-Tang, De La, Most Dope.
So cold, know I'm about blow, my flow's cold.
Deliver the rapper sounds and bringing back to the golden age.
So amazed how I go in focused, I can flow for days.
Overcame a load of pain, smoking on that novocaine.
Love and hate tend to fluctuate like its Oprah's weight.
Motivated off of loads of hatred, yeah they mad at me.
Game, set, match motherfucker, Mac Agassi.
You ain’t in my tax bracket, homie, do work.
Rapping as bad as Zac Galifianakis needs two ferns.
All I need is some marley lean and the tallest trees.
Let my dick show like I'm rocking Talley's jeans.
That's something for the homies who won't follow me.
Plus I'm on that Wu Tang rocking these Wallabees.
I bomb atomically but you already heard that.
Wanna be like Killa in a mink coat and fur hat.
Pure rap with a new way to be real.
Word to Cypress Hill, new rappers don’t need deals.
Fuck a gun bullet spray, my speech kill.
Plus my money tall, just to reach it you need stilts.
I was a youngin' coming through on a three-wheel.
Now I'm a motherfucking drug, here's a free pill.
Go ahead try it out, have you crying loud.
X-factor, I'm Simon Cowell, you Private Pal.
So kill yourself boy you Vincent D'Onofrio.
Full metal jacket bitch lock and load.
Já, Pos a Rae a města.
Strefit se v loterii, koupit si oblečení, prohrávajícím se uzavře prostor.
Wu-Tang, De La, Most Dope.
Taková zima, vím že fouká, proudí zima.
Poskytnout rapu hudbu a přivést ho zpět do zlaté doby.
Jak ohromený, jak soustředěný, proudím skrz některé dny.
Překonal jsem bolest, kouřit v tomto novocaine.
Láska a nenávist mají silnou tendenci kolísat jako Oprahina váha.
Motivována z nacpané nenávisti, yeah oni jsou na mě naštvaní.
Hra, sada, zápas pičo, Mac Agassi.
Ty nejsi v mým daňovým případu, dělám práci.
Rappování jako špatnost jako Zac Galifianakis potřebujeme dvě kapradiny.
Všechno co potřebuji je u nejvyšších stromů.
Nech moje péro ukázat se jsem jako skála v Talley's jeans.
To je něco pro ty kteří nebudou následovat mě.
Navíc jsem v tom Wu Tang zatřásl tímto Walabes.
Bombarduji atomový ale ty jsi v pohodě jak jsem slyšel.
Chci být jako Killa v norkových kožichách a kožešinové čepici.
Čistý rap s novou cestou zní reálně.
Slovo Cypress Hill, nový rapeři nepotřebují nabídky.
Seru na zbraně a kulky, moje řeč zabíjí.
Navíc mám hodně peněz, prostě dosáhnu toho čeho chci.
Byl jsem mladý vrátil jsem se skrz tři kola.
Nyní jsem pánem drog, jsou tu pilulky zdarma.
Snažím se jít vpředu, brečíte moc nahlas.
X-factor, jsem Simon Cowell, ty soukromý kámoš.
Takže zabiji sám chlapce jako ty Vincent D'Onofrio.
Plně železný sako děvko zamčený a zatížený.

Text přidal Rodriguez

Text opravila Sharpour

Video přidal soulmateAndy

Překlad přidala Sharpour

Překlad opravila Sharpour

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Mac Miller texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.