Playlisty Kecárna
Reklama

Walk This Way - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
All my life I've stepped to the rhythm of the drums inside my head
Longing for the sweet sound of my mama
Make them all walk this way
[x2]
Celý život jsem kráčela do rytmu bubnů ve své hlavě
Toužila jsem po sladkém zvuku své mámy
Přinuť je všechny chodit takhle
[2×]
There's a light for you, burning for you
Oh, my mama said: "It is burning for you
Oh, don't let it go, oh, don't let it it go
You'll find a way, baby, make them all burn."
(You'll make them all burn)
Hoří pro tebe světlo
Oh, máma říkala: "Hoří pro tebe
Oh, nenech ho vyhasnout, oh, nenech ho vyhasnout
Najdeš cestu, miláčku, všechny je zažehni"
(Všechny je zažehneš)
I'm a post-teen monster, bold and blind
From the top of my head to the shaking ground
Blame the billboards 'cause they've let me down
I'm a symphony of the world gone wild
(What a pretty sight)
And I spit and I cry for the dirty mind
Never really got it, baby
(You'll make them all burn)
Jsem postpubertální zrůda, drzá a slepá
Od hlavy až k otřásající se zemi
Obviň reklamní poutače, protože mě zklamaly
Jsem symfonií zdivočelého světa
(Jaký to krásný pohled)
A plivu a brečím kvůli své zkažené mysli
Nikdy jsem to vlastně nepochopila, zlato
(Všechny je zažehneš)
But I think about it all the time
Tough luck, when, oh, will the days come around
Boy I am thinking 'bout it all the time
(You'll make them all burn)
Ale myslím na to celou dobu
Smůla, kdy už, oh, přijdou ty dny
Hochu, myslím na to pořád
(Všechny je zažehneš)
All my life I've stepped to the rhythm of the drums inside my head
Longing for the sweet sound of my mama
Make them all walk this way
Celý život jsem kráčela do rytmu bubnů ve své hlavě
Toužila jsem po sladkém zvuku své mámy
Přinuť je všechny chodit takhle
There's a light for you, burning for you
Oh, my mama said: "It is burning for you
Oh, don't let it go, oh, don't let it it go
You'll find a way, baby, make them all burn."
Hoří pro tebe světlo
Oh, máma říkala: "Hoří pro tebe
Oh, nenech ho vyhasnout, oh, nenech ho vyhasnout
Najdeš cestu, miláčku, všechny je zažehni"
I'm a bug in your eardrum, that's my luck
(That's my luck)
And I won't, won't stop 'til the day I die
You'll never get my posse and I
Jsem broukem ve tvém ušním bubínku, to je moje štěstí
(To je moje štěstí)
A nepřestanu, nepřestanu až do smrti
Nikdy nedostaneš mě a moji bandu
We're a symphony of the world gone wild
(What a pretty sight)
And we long for the place where we can be found
Burning like a star in our minds
(You'll make them all burn)
Jsme symfonií zdivočelého světa
(Jaký to krásný pohled)
A toužíme po místě, kde budeme objeveni
Ve svých myšlenkách planeme jako hvězdy
(Všechny je zažehneš)
But I think about it all the time
Tough luck, when, oh, will the days come around
Boy I am thinking 'bout it all the time
(You'll make them all burn)
Ale myslím na to celou dobu
Smůla, kdy už, oh, přijdou ty dny
Hochu, myslím na to pořád
(Všechny je zažehneš)
Sun rises beyond the sea
The dead will see and we might stop living
Nad mořem vychází slunce
Mrtví prozřou a my možná přestaneme žít
All my life I've stepped to the rhythm of the drums inside my head
Longing for the sweet sound of my mama
Make them all walk this way
[x2]
Celý život jsem kráčela do rytmu bubnů ve své hlavě
Toužila jsem po sladkém zvuku své mámy
Přinuť je všechny chodit takhle
[2×]
There's a light for you, burning for you
Oh, my mama said: "It is burning for you
Oh, don't let it go, oh, don't let it it go
You'll find a way, baby, make them all burn."
Hoří pro tebe světlo
Oh, máma říkala: "Hoří pro tebe
Oh, nenech ho vyhasnout, oh, nenech ho vyhasnout
Najdeš cestu, miláčku, všechny je zažehni"
Sunshine is beyond the sea
You'll find a way, baby
Make them all burn
[x2]
Nad mořem vyhází slunce
Najdeš cestu, miláčku
Všechny je zažehni
[2×]

Text přidala d.koko

Text opravila roxanne

Videa přidali Yoshiko, SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

No Mythologies To Follow

Reklama

MØ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.