Playlisty Kecárna
Reklama

Never Wanna Know (Night Version) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All our dreams sleep tonight
They’ll be safe as we fight
In the journey of the best
And I know I’ve caused you a lot of blues
Now the last one’s playing for you
But I couldn’t go without letting you know this
Všechny naše sny dnes v noci spí
Budou v bezpečí, dokud bojujeme
Na cestě toho nejlepšího
A vím, že jsem ti způsobila spoustu trápení
Teď ti hraje to poslední
Ale nemohla bych odejít, aniž bych ti tohle řekla
I guess our love somehow
Was too crazy to work out
I’m crazy about you, but I can’t, it just can’t do
And we wait until the morning
Then our lives are moving on
With no words, you'll do fine
Asi naše láska byla nějak
Moc šílená, než aby mohla fungovat
Jsem do tebe blázen, ale nemůžu, nemůžu to udělat
A čekáme do rána
Pak naše životy půjdou dál
Beze slov, budeš v pohodě
But I never wanna know the name
Of your new girlfriend
Never wanna hear about it
Keep her stains away
Ale nikdy se nechci dozvědět jméno
Tvé nové přítelkyně
Nikdy o tom nechci slyšet
Schovej přede mnou její stopy
I never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
I dry my eyes on the highway
And think about why I couldn't stay
And why I should have, cause I love you
But the wind blows again
And the life moves on, my friend
With some words we wrote down
Otírám si oči na dálnici
A myslím na to, proč jsem nemohla zůstat
A proč jsem měla, protože tě miluju
Ale vítr znovu fouká
A život jde dál, příteli
S několika slovy, co jsme napsali
But I never wanna know the name
Of your new girlfriend
Never wanna hear about it
Keep her stains away
Ale nikdy se nechci dozvědět jméno
Tvé nové přítelkyně
Nikdy o tom nechci slyšet
Schovej přede mnou její stopy
I never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Hey, all of a sudden I was brain dead and rattled
With the thoughts of you and I, and I wanted to goodbye you
But the nights are so cold, how I need your human soul
I would never let you go, if I'd been a little older
Hej, z ničeho nic byl můj mozek vyčerpaný a otřesený
Myšlenkami na nás dva, a chtěla jsem se rozloučit
Ale noci jsou chladné, jak já potřebuju lidskou duši
Nikdy bych ji nenechala odejít, kdybych byla trochu starší
No, no, no, I never wanna know, no, no
I never wanna hear about her
Keep her stains away
Ne, ne, ne, nechci o tom vědět, ne, ne
Nikdy o ní nechci slyšet
Schovej přede mnou její stopy
I never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Never wanna know
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
Nechci o tom vědět
But I never wanna know know the name
Of your new girlfriend
Never wanna hear about it
Keep her stains away
Ale nikdy se nechci dozvědět jméno
Tvé nové přítelkyně
Nikdy o tom nechci slyšet
Schovej přede mnou její stopy

Text přidala SuperSonic

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Překlad opravila SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

No Mythologies to Follow: Night Versions

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.