Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Once I was 7 years old my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was 7 years old
Když mi bylo 7, mi mamka řekla
Najdi si kamarády, nebo budeš sám
Když mi bylo 7
It was a big big world,
but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits,
we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure
Byl to velký velký svět
Ale mysleli jsme si, že jsme větší
Navzájem jsme se tlačili k hranicím a tak
Jsme učili rychleji
V jedenácti jsme kouřili trávu a pili levnej chlast
Chodili jsme do práce, kde jsme si moc nevydělali
Once I was 11 years old my daddy told me
Go get yourself a wife or you'll be lonely
Once I was 11 years old
když mi bylo 11, můj táta mi řekl
Najdi si manželku, nebo budeš sám
když mi bylo 11
I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory
just always seemed to bore me
Cause only those I really love
will ever really know me
Vždycky jsem měl sen jako můj táta
Proto jsem začal skládat písně, začal jsem psát příběhy
Ale ta sláva
Mě vlastne nudila
Protože jen Ti, které doopravdy miluji
Mi budou doopravdy rozumět
Once I was 20 years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once I was 20 years old
Když mi bylo 20, můj příběh se vyprávěl
Ještě před úsvitem, když jsem byl stále osamělý
Jednou, když mi bylo 20
I only see my goals, I don't believe in failure
Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me at least those in favor
And if we don't meet before I leave
I hope I'll see you later
Hledím jen na cíle, nevěřím v neúspěch
Protože dobře vím, že i nejslabší hlásek toho může hodně povědět
Mám kolem sebe svojí partu, alespoň ty, kteří mě podporovali
A pokud se nepotkáme než odejdu
Doufám že se uvidíme později
Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was 20 years old
když mi bylo 20, můj příběh se vyprávěl
Psal jsem o všem, co mě potkalo
když mi bylo 20
Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold
We've traveled around the world and we're still roaming
Soon we'll be 30 years old
Brzo nám bude 30, naše písně se prodávají
Procestovali jsme svět a pořád se někde touláme
Brzo nám bude 30
I'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry
Pořád se učím o životě
Moje žena mi přivedla na svět děti
Takže jim můžu zpívat všechny své písničky,
A vyprávět jim příběhy
Většina mojí party je stále se mnou
Někteří, tam pořád někde venku hledají slávu
A některé jsem musel opustit,
Brácho, pořád mě to mrzí
Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61
Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit
Once or twice a month
Brzo mi bude 60, můj táta se dožil 61
Pamatuj na život a pak se tvůj život stane lepším
Měl velkou radost, když jsem mu napsal dopis
Doufám, že mne moje děti budou navstevovat jednou nebo Dvakrát do měsíce
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be 60 years old
Brzo mi bude 60, bude mi svět připadat chladný?
Anebo budu mít hodně dětí, které mě zahřejou?
Brzo mi bude 60
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be 60 years old
Brzo mi bude 60, bude mi svět připadat chladný?
Anebo budu mít hodně dětí, které je mě zahřejou?
Brzo mi bude 60
Once I was 7 years old, my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was 7 years old
Když mi bylo 7, mi mamka řekla
Najdi si kamarády, nebo budeš sám
když mi bylo 7
Once I was 7 years old když mi bylo 7

Text přidala sandakseez

Text opravila misalka66

Videa přidali Karinka069, xoxomarus

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila lucia1604

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Fronatman Lukas Graham Forchhammer o písni řekl, že je o jeho životě a o tom, v co doufá do budoucna. Důvodem, proč píseň končí u věku 60, je úmrtí Lukasova otce ve věku 61 let v roce 2012. (DevilDan)
  • V písni je zmínka o matce jen ve věku 7 let, kdy chtěla, aby si Lukas našel kamarády, protože umírala a bála se, aby nebyl její syn osamělý. Bohužel se chytil špatné party. (lucia1604)
Reklama

Lukas Graham (Blue Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.