Playlisty Akce
Reklama

Drunk In The Morning - text, překlad

playlist Playlist
Girl, I got one question
Are you still awake?
Awake enough for me to see you, see you
Please just listen, yes I know it's late
But better late than never
Holka, mám jednu otázku
Jsi pořád vzhůru?
Probuzená tak akorát abys mě viděla, viděla
Prosím jen poslouchej, ano, já vím, že je pozdě
Ale lepší pozdě než nikdy
I know it's five in the morning, morning
Not sure who I'm calling, calling
You haven't heard from me in some time
Girl I hope you want me, want me
When you hear me talking, talking
You know I've been out and is it OK I stop by
Já vím, je pět hodin ráno, ráno
Nejsem si jistý, komu volám, volám
Neslyšela jsi o mne nějakou dobu
Holka doufám, že mě chceš, že mě chceš
Když mě slyšíš mluvit, mluvit
Víš, byl jsem venku, a je to OK, já se zastavím
When I'm drunk in the morning,
I'm calling you, you might be lonely, lonely
When I'm drunk in the morning
I'm calling you, you might lonely, lonely
Když jsem ráno opilý,
Volám ti, můžeš být osamělá, osamělá
Když jsem ráno opilý
Volám ti, můžeš být osaměla, osaměla
Emma I dated, and Sophie I kissed, baby
Sarah I had in my hand, but I'm calling you
But not before it's past two o'clock
Cause I'm balling with my boys, my boys, my boys
Chodil jsem s Emou, a Sophii jsem políbil, zlato
Sáru jsem měl vytočenou, ale volám tebe
Ale ne dříve, než je druhá hodina
Protože jsem se bavil s mými kluky, s mými kluky, s mými kluky
I know it's five in the morning, morning
Not sure who I'm calling, calling
You haven't heard from me in some time
Girl I hope you want me, want me
When you hear me talking, talking
You know I've been out and is it OK I stop by
Já vím, je pět hodin ráno, ráno
Nejsem si jist, proč volám, volám
Neslyšela jsi o mne nějakou dobu
Holka doufám, že mě chceš, chceš mě
Když mě slyšíš mluvit, mluvit
Víš, já jsem byl venku, a je to OK, já se zastavím
When I'm drunk in the morning,
I'm calling you, you might be lonely, lonely
When I'm drunk in the morning
I'm calling you, you might lonely, lonely
Když jsem ráno opilý,
Volám ti, můžeš být osamělá, osamělá
Když jsem ráno opilý,
Volám ti, můžeš být osamělá, osamělá
I know you're glad I called, now you can have it all,
When we are together, you know how it should be,
When you're drunk
Maybe we should go, and spend some time alone,
Baby you're so beautiful,
When I'm drunk, when I'm drunk, yea
Vím, že jsi ráda, že jsem zavolal, teď můžeš mít vše,
Když jsme spolu, víš, jak by to mělo být,
Když jsi opilá
Možná bychom měli jít, a strávit nějaký čas o samotě,
Zlato jsi tak krásná,
Když jsem opilý, když jsem opilý, ano
When I'm drunk in the morning,
I'm calling you, you might be lonely, lonely
When I'm drunk in the morning
I'm calling you, you might lonely, lonely
Když jsem ráno opilý,
Volám ti, můžeš být osamělá, osamělá,
Když jsem ráno opilý,
Volám ti, můžeš být osamělá, osamělá

Text přidala sandakseez

Překlad přidala sandakseez

Překlad opravila Jaajush

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lukas Graham

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.