Playlisty Kecárna
Reklama

What If I Was Gay ft. Eminem - text, překlad

playlist Playlist
[Verze 1: Joyner Lucas]
Uh
What if I told you that I was different?
What if I told you that’s something’s missing?
And what if I told you we’re not alike
And the way that I’m feel inside is different than what you picture
What if I told you I feel divided?
Keep to myself and I’m awfully quiet
And what if I told you I been conflicted by my own thoughts
Trapped in the dark, and I tried to hide it
No, I’m not a slave to no f**kin’ fairy tale
I bet you think that you know me very well
Make no mistake, this is not a cry for help
’Cause I don’t owe no one no explanation on how I feel
But on the real, what if I told you that I was brave?
I grew up different than I was raised
But still, what if I told you I’m out of place? Wait
What if I told you that I was gay?
[Verš 1: Joyner Lucas]
Uh
Co kdybych ti řekl, že jsem jiný?
Co kdybych ti řekl, že něco chybí?
A co kdybych ti řekl, že si nejsme podobní
A způsob, jakým se uvnitř cítím, se liší od toho, co si představuješ
Co kdybych ti řekl, že jsem se cítil rozdělen?
Držím to v sebe a jsem strašně tichý
A co kdybych ti řekl, že mě střetly mé vlastní myšlenky
Uvězněn ve tmě a snažil jsem se to skrýt
Ne, nejsem otrokem žádné zasrané pohádky
Vsadím se, že si myslíš, že mě velmi dobře znáš
Nedělej chyby, nejde o volání o pomoc
Protože nikomu nedlužím žádné vysvětlení toho, jak se cítím
Ale doopravdy, co kdybych ti řekl, že jsem odvážný?
Vyrostl jsem jinak, než jsem byl vychován
Ale přesto, co kdybych ti řekl, že nejsem na místě? Počkejte
Co kdybych ti řekl, že jsem gay?
[Refrém: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
[Refrén: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
[Verse 2: Joyner Lucas]
Yeah
What if I told you I’m not alright?
I mean, I don’t feel dead, but I’m not alive
And what if I told you, “I’m not like you”
And the shit that I’m goin’ through, it’ll prolly make you cry
And what if I told you, “I’m not this”
And the person you think you know don’t exist
Look, I’m not who you know, I’m not who you wish
I’m not who you want me to be, what you want from me isn’t this
I grew up in church where I couldn’t be myself
I felt like a prisoner, couldn’t leave my cell
They told me, “God don’t like ugly,” and this an ugly world
And if I ever seen things different, I would burn in hell
And on the real, this is not new, this is not a phase
I grew up different than I was raised
But still, what if I told you I’m out of place? Wait
What if I told you that I was gay?
[Verš 2: Joyner Lucas]
to jo
Co kdybych ti řekl, že nejsem v pořádku?
Myslím, že se necítím mrtvý, ale nejsem naživu
A co kdybych ti řekl: „Nejsem jako ty“
A ty sračky, kterými procházím, tě rozplačou
A co kdybych ti řekl: „Nejsem tohle“
A člověk, o kterém si myslíš, že ho znáte, neexistuje
Podívej, nejsem ten, koho znáš, nejsem ten, koho si přeješ
Nejsem tím, kým mě chceš mít, to, co ode mě chceš, není toto
Vyrostl jsem v kostele, kde jsem nemohl být sám sebou
Cítil jsem se jako vězeň, nemohl jsem opustit celu
Řekli mi: „Bůh nemá rád ošklivé,“ a tento ošklivý svět
A kdybych někdy viděl věci jinak, spálil bych se v pekle
A ve skutečnosti to není nic nového, nejde o fázi
Vyrostl jsem jinak, než jsem byl vychován
Ale přesto, co kdybych vám řekl, že nejsem na místě? Počkejte
Co kdybych ti řekl, že jsem gay?
[Refrém: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
[Refrén: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
[Verze 3: Eminem]
What if I told you I’m homophobic?
And you have zero control over your impulses
And the genetic flaw in your chromosomes is the culprit
It’s something I can’t sugarcoat, it’s repulsive
We were homies, since children, I thought it
But thought I was buggin’, though
‘Cause we’d sit, chill and just talk chicks
Now how can we be friends still after all this
Unless, I can convince you to repent
Ask God to forgive you for your sins
And begin healing your conscience
And rid you of this sick illness that causes it
Part of me wishes you’d kept this shit, still in the closet
I’m white but I’m getting mixed feelings like Logic
Yeah, I’m pissed off a little, this is a choice
We were supposed to be boys
You’re acting like this ain’t optional
What if I said you was weak?
‘Cause you don’t got the strength to conquer some biological monster that’s part of you
That’s responsible for them homose**** thoughts
If you don’t want a lecture, part
Like a sofa section or long as you
Make your decision and stand by it, but I can’t be beside it
‘Cause for me, that’d be next to impossible
Or you learn to control your urges
You say, “It’s like pulling teeth and morals of oral surgeons”
But how would you even know anyways if you’re a virgin
Why can’t you be a normal person?
What if I tried steering you towards a girlfriend?
Wouldn’t work, would it? You seem pretty surefooted
I’m sure good at judging, but I have no right
I know goodbyes seems cold, right?
Not even a flicker of hope like a strobe light
As I leave and I swear I stayed up that whole night
And no I didn’t know you would go right home and go take your own life
I ain’t mean for that shit to happen, I said I won’t cry
I let the best friend that I’ve ever known die
Alone, was gonna tell you the next day
I’m so sorry, I’m fighting my own demons, I won’t lie
They won’t leave me alone, eating at my soul, this whole time
I’ve been tortured, imprisoned in my own mind
A born again Christian but Lord if you’re listenin’
We might be headed for a collision
‘Cause when I told my boy I couldn’t support his decision
I was tryna make it seem like a choice, when it isn’t
Can’t be cured with a prayer to Saint Jude
What If I told you my wish never came true?
What if I’m a hypocrite who is afraid to just face truth? Wait
What if I told you I’m gay too?
[Verš 3: Eminem]
Co kdybych ti řekl, že jsem homofobní?
A měl bys nulovou kontrolu nad svými impulsy
A genetická chyba ve tvých chromozomech je viníkem
Je to něco, co nemohu snést, je to odpudivé
Byli jsme kámoši, od dětství, jsem si to myslel
Ale myslel jsem si, že jsem odposlouchával
Protože jsme seděli, chillovali a mluvili o holkách
Jak můžeme být po tom všem přáteli?
Pokud tě však nepřesvědčím, abys činil pokání
Pros Boha, ať ti odpustí za tvé hříchy
A začni léčit své svědomí
A zbav se této nemocné nemoci, která ji způsobuje
Část mě si přeje, abys to nikomu neřekl
Jsem bílý, ale mám smíšené pocity jako Logic
Jo, jsem trochu naštvaný, toto je volba
Měli jsme být chlapci Chováš se jako by to nebylo volitelné
Co kdybych řekl, že jsi byl slabý?
Protože nemáš sílu dobýt biologické monstrum, které je tvojí součástí
To je zodpovědné za homosexuální myšlenky
Pokud nechceš přednášku, rozděl se
Jako pohovka nebo dlouhé jako ty
Udělej své rozhodnutí a stůj si za ním ale já nemůžu být za tým.
Protože pro mě by to bylo téměř nemožné
Nebo se naučíš ovládat svá nutkání
Říkáš „Je to jako tahání zubů a morálka ústních chirurgů“
Ale jak bys vůbec věděl, jestli jsi panic
Proč nemůžeš být normální člověk?
Co kdybych se tě pokusil nasměrovat k přítelkyni?
Nefungovalo by to, že?
Vypadáš docela jistě
Jsem si jistý, že jsem dobrý v posuzování, ale nemám právo
Vím, že se rozloučky zdají chladné, že?
Ani záblesk naděje jako zábleskové světlo
Když jsem odcházel a přísahám, zůstal jsem celou noc vzhůru
A ne, nevěděl jsem, že půjdeš domů a vezmeš si svůj vlastní život
Nechtěl jsem aby se to stalo, řekl jsem, že nebudu plakat
Nechal jsem umřít nejlepšího přítele, kterého jsem kdy poznal samotného
Chtěl jsem ti to říct na další den
Je mi to moc líto, bojuji proti svým vlastním démonům, nebudu lhát
Nenechají mě o samotě, pojídají mi duši, celou tu dobu
Byl jsem mučen, uvězněn ve své vlastní mysli
Znovuzrozený křesťan, ale Pane, pokud posloucháš
Mohli bychom jít ke kolizi
Protože když jsem řekl svému chlapci, že jsem nemohl jsem podpořit jeho rozhodnutí
Snažil jsem se, aby to vypadalo jako volba, i když není
Nelze se vyléčit modlitbou k Saint Jude
Co kdybych ti řekl, že se moje přání nikdy nesplnilo?
Co když jsem pokrytec, který se prostě bojí čelit pravdě?
Počkej
Co kdybych ti řekl, že jsem taky gay?
[Refrém: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
[Refrén: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh, duh nuh nuh duh
Duh nuh

Text přidal WerityB

Překlad přidala EminemShady

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ADHD

Reklama

Joyner Lucas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.