Playlisty Kecárna
Reklama

Rosenkreuz (The Rose and the Cross) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Over Maya and its law.
Feel the spirit, hear its call.
Free your mind for the new dawn.
It's the time of the rose and the cross.
Přes Maye a jejich zákon
Cítíš ducha, cítíš jeho volání
Osvoboď svou mysl pro nový úsvit
Je to čas růže a kříže
Sun and Moon revealed his fate,
while he crossed the Quantum Gate.
Lived to serve the angels' word.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Slunce a Měsíc odhalily jeho osud
Když překročil Kvantovou Bránu
Žil aby sloužil slovu andělů
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
They came inspired by wisdom,
12 men to share all the glory of God.
Searching for truth at the origin
of that primordial great spiritual source.
Oni přišli inspirováni moudrostí
12 mužů co sdílí slávu Boží
Pátrají po pravdě u původu
Toho prvotního velkého duchovního zdroje
They found the one, the newborn soul,
who went and saw, came back and spoke.
Našli jej, novorozenou duši
Která šla a viděla, vrátila se a promluvila
Rosae crucis, aurum sacrum.
Novum fatum, omnipotens Dominus.
Růže, kříž, zlatá oběť
Nový osud, všemohoucí Pán
Over Maya and its law.
Feel the spirit, hear its call.
Free your mind for the new dawn.
It's the time of the rose and the cross.
Přes Maye a jejich zákon
Cítíš ducha, cítíš jeho volání
Osvoboď svou mysl pro nový úsvit
Je to čas růže a kříže
Sun and Moon revealed his fate,
while he crossed the Quantum Gate.
Lived to serve the angels' word.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Slunce a Měsíc odhalily jeho osud
Když překročil Kvantovou Bránu
Žil aby sloužil slovu andělů
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
Rosenkreuz. Rosenkreuze
They filled his soul with their knowledge.
He filled their hearts with the grace of a rose.
Gleaming in his divine power.
Forged by the pain of the old bleeding cross.
Naplnili jeho duši svým věděním
On naplnil jejich srdce milostí růže
Zářící ve své božské moci
Ukutý z bolesti starého krvácejícího křže
His death gave birth to light and hope,
while lead turned into shining gold.
Jeho smrt zrodila světlo a naději
Když se olovo změnilo v zářivé zlato
Rosae crucis, aurum sacrum.
Novum fatum, omnipotens Dominus.
Růže, kříž, zlatá oběť
Nový osud, všemohoucí Pán
Over Maya and its law.
Feel the spirit, hear its call.
Free your mind for the new dawn.
It's the time of the rose and the cross.
Přes Maye a jejich zákon
Cítíš ducha, cítíš jeho volání
Osvoboď svou mysl pro nový úsvit
Je to čas růže a kříže
Sun and Moon revealed his fate, while he crossed the Quantum Gate.
Lived to serve the angels' word.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Slunce a Měsíc odhalily jeho osud
Když překročil Kvantovou Bránu
Žil aby sloužil slovu andělů
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
Ancor fende il tuo pianto, il mio cuore.
Muta il senso in prezioso oro.
Sacro fuoco.
Stále brečím svůj pláč, mé srdce
Němý smysl v drahoceném zlatě
Posvátný oheň
Over Maya and its law.
Feel the spirit, hear its call.
Free your mind for the new dawn.
It's the time of the rose and the cross.
Přes Maye a jejich zákon
Cítíš ducha, cítíš jeho volání
Osvoboď svou mysl pro nový úsvit
Je to čas růže a kříže
Sun and Moon revealed his fate, while he crossed the Quantum Gate.
Lived to serve the angels' word.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Slunce a Měsíc odhalily jeho osud
Když překročil Kvantovou Bránu
Žil aby sloužil slovu andělů
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
Sun and Moon revealed his fate, while he crossed the Quantum Gate.
Lived to serve the angels' word.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Slunce a Měsíc odhalily jeho osud
Když překročil Kvantovou Bránu
Žil aby sloužil slovu andělů
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
It's the secret tale of Christian Rosenkreuz.
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
Je to tajný příběh Christiana Rosenkreuze
Rosenkreuz. Rosenkreuze

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prometheus, Symphonia Ignis Divinus

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.