Playlisty Kecárna
Reklama

One Ring to Rule Them All - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"We wants it, we needs it. We must have the precious."
(-Gollum-)
"Chceme to, potřebujeme to. Musíme mít miláška."
(Glum)
In the leaf of the oak, in the heart of the rock.
In the shade of the icy, misty mountains.
In the vast lonely reigns of the whole Middle Earth.
Somber whisper unveil forgotten dangers.
V listu dubu, v srdci skály
Ve stínu ledových, mlžných hor
V obrovských osamělých vládách celé Středozemě
Ponurý šepot odhalí zapomenutá nebezpečí
Then he came for them all, he was known as "The Grey".
The old keeper of wise and ancient magic.
He, the one who could read in the soul of the ring.
The dark will of the sinful Necromancer.
Poté přišel pro všechny, byl známý jako "Šedý"
Starý strážce moudré a dávné magie
On, ten kdo mohl číst v duši prstenu
Temná vůle hříšného Nekromanta
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
Fear the one ring, the one ring to rule them all. Boj se jednoho prstenu, toho který všem vládne
His new sin was revealed and their journey began.
Time to leave the green valleys of the shire.
Jeho nový hřích byl odhalen a jejich cesta začala
Čas opustit zelená údolí Kraje
All the lives left behind, plenty of courage to face the real threat for the future of the known world. Všechny životy nechané za sebou, mnoho odvahy, čelit skutečné hrozbě budoucnosti známého světa
The black eye upon them, while they met elves and men.
Nine companions, one legendary fellowship.
Over wild snowy peaks, through the mines'deadly maze.
A new deed, a new fragment of their glorious fate.
Černé oko nad nimi, když pozklai elfy a lidi
Devět společníků, jedno legendární společenstvo
Přes divoké zasněžené vrcholy, skrz smrtící bludiště dolů
Nový skutek, nový fragment jejich slavného osudu
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
Fear the one ring, the one ring to rule them all. Boj se jednoho prstenu, toho který všem vládne
River, gently grant a vision, while you cross the wide woods with your tearful eyes.
Show them what their mind is keeping, what the heart is hiding, all the truth behind.
Řeka, něžně zajistila vizi, když překračuješ širé lesy se svýma uplakanýma očima
Ukáže jim co jejich mysl ukrývá, co skrývá srdce, všechna pravda za nimi
River, gently grant a vision, while you cross the wide woods with your tearful eyes.
Show them what their mind is keeping, what the heart is hiding, all the truth behind.
Řeka, něžně zajistila vizi, když překračuješ širé lesy se svýma uplakanýma očima
Ukáže jim co jejich mysl ukrývá, co skrývá srdce, všechna pravda za nimi
Fear it, the one ring to rule them all! Boj se jednoho prstenu, toho který všem vládne!
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul."
"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže"
Fear the one ring, the one ring to rule them all.
Fear the one ring, the one ring to rule them all.
Boj se jednoho prstenu, toho který všem vládne
Boj se jednoho prstenu, toho který všem vládne
Fear the one ring! Boj se jednoho prstenu!

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prometheus, Symphonia Ignis Divinus

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.