Playlisty Kecárna
Reklama

Dark Fate of Atlantis - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Thousands of years ago
At the limits of our world
A new kingdom rose on water
A new golden age for all
Pčed tisícovko let
Na okrajích našeho světa
Nové království povstalo ve vodách
Nový zlatý věk pro všechny
Human minds or entities
Sons of astral infinity
But for sure the great Poseidon
Found his people and his throne
Lidské mysli či entity
Synové hvězdné nekonečnosti
Ale je jisté, že velký Poseidon
Nalezl svůj lid a trůn
Old world
To you we all belonged
Old world
The stars announced your fall
Ignotum fatum
Starý světe
Tobě jsme všichni patřili
Starý světe
Hvězdy oznámily tvůj pád
Neznámy osud
Monumental growth
Breaking rules of history
The lost continent was legend
Soon the legend became myth
Monumentální růst
Porušování pravidel historie
Ztracený kontinent byl legendou
Brzy se legenda stala mýtem
Power, strength, prosperity
Once too close to divinity
Until water became fire
And swallowed all its lore
Moc, síla, prosperita
Jednou tak blízko k božství
Dokud se voda stala ohněm
A spolkla všechny jejich zvyklosti
Old world
The Icarus’ last fault
Old world
Your fate lives on and on
Ignotum fatum
Starý světe
Ikarova poslední chyba
Starý světe
Tvůj osud žije dál a dál
Neznámý osud
Dark mantis
Dark fate of atlantis
At the gates of the timeless dimension
Dwell the ghost of a myth not forgotten
Kept by the sirens
And their infinite cry
The one surviving the ocean's might
Dark mantis
Dark fate of atlantis
At the gates of the timeless dimension
Dwell the ghost of a myth not forgotten
Kept by the sealord
And their infinite force
The one surviving the god's remorse
Temná kudlanka
Temný osud Atlantidy
U bran bezčasé dimenze
Přebývá duch mýtu nezapmenutý
Držen sirénami
A jejich nekonečným pláčem
Ten co přežil moc oceánu
Temná kudlanka
Temný osud Atlantidy
U bran bezčasé dimenze
Přebývá duch mýtu nezapmenutý
Držen pánem moří
A jejich nekonečnou mocí
Ten co přežil lítost bohů
Vita e morte
In quell’umana vis
Che vibra ed arde
Vivida nei secoli
Život a smrt
V lidském oku
Které vibruje a hoří
Žije napříč staletími
Old world
To you we all belonged
Old world
The stars announced your fall
Ignotum fatum
Starý světe
Tobě jsme všichni patřili
Starý světe
Hvězdy oznámily tvůj pád
Neznámy osud
Dark mantis
Dark fate of atlantis
At the gates of the timeless dimension
Dwell the ghost of a myth not forgotten
Kept by the sirens
And their infinite cry
The one surviving the ocean's might
Dark mantis
Dark fate of atlantis
At the gates of the timeless dimension
Dwell the ghost of a myth not forgotten
Kept by the sealord
And their infinite force
The one surviving the god's remorse
Temná kudlanka
Temný osud Atlantidy
U bran bezčasé dimenze
Přebývá duch mýtu nezapmenutý
Držen sirénami
A jejich nekonečným pláčem
Ten co přežil moc oceánu
Temná kudlanka
Temný osud Atlantidy
U bran bezčasé dimenze
Přebývá duch mýtu nezapmenutý
Držen pánem moří
A jejich nekonečnou mocí
Ten co přežil lítost bohů

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ascending to Infinity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.