Playlisty Kecárna
Reklama

Clash of the Titans - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Chaos in my conscience
Wildly hurt by a weird state of mind
There's no day without fights in my soul
When the titans start their war
Chaos v mém svědomí
Divoce raněný podivným stavem mysli
Není dne bez bojů v mé duši
Když titáni začínají svou válku
Born out of nonsense
Raised and lost between shadow and light
I'm the birth, i'm the life and the death
Of a child who cries in vain
Narozený z nesmyslu
Vychovaný a ztracený mezi stínem a světlem
Jsem zrodem, jsem životem a smrtí
Dítěte, které zbytečně brečí
A red dawn, an alert for us all
Dark winds of war
Rudý usvit, poplach pro nás všechny
Temné vichry války
Rust of a system
Mortal sin of a primitive race
I'm the virus, the bringer of pain
That same hell i want to escape
Rez systému
Smrtelný hřích primitivní rasy
Jsem virus, nositel bolesti
To stejné peklo ze kterého chci utéct
Code: evolution
Target range: a new spiritual step
Deep inside all the keys for the gate
Of new mankind's sacred reign
Kód: evoluce
Cílový rozsah: nový duchovní krok
Hluboko uvnitř, všechny klíče pro bránu
K posvátné vládě nového lidstva
A red dawn, an alert for us all
Dark winds of war
Rudý usvit, poplach pro nás všechny
Temné vichry války
Born in the flame of dragons
The hate of a fallen god
An angel baptized in fire
The clash of the titans
Rage of a bleeding warlord
Black tears of a dying world
The fight for the last empire
The clash of the titans
Narozený v plameni draků
Nenávist padlého boha
Anděl pokřtěný v ohni
Střet titánů
Vztek krvácejícího válečníka
Černé slzy umírajícího světa
Boj za poslední říši
Střet titánů
Rust of a system
Mortal sin of a primitive race
I'm the virus, the bringer of pain
That same hell i want to escape
Rez systému
Smrtelný hřích primitivní rasy
Jsem virus, nositel bolesti
To stejné peklo ze kterého chci utéct
Code: evolution
Target range: a new spiritual step
Deep inside all the keys for the gate
Of new mankind's sacred reign
Kód: evoluce
Cílový rozsah: nový duchovní krok
Hluboko uvnitř, všechny klíče pro bránu
K posvátné vládě nového lidstva
New divine revelation
Shed light on all
Nové božské zjevení
Prolej na vše světlo
Born in the flame of dragons
The hate of a fallen god
An angel baptized in fire
The clash of the titans
Rage of a bleeding warlord
Black tears of a dying world
The fight for the last empire
The clash of the titans
Narozený v plameni draků
Nenávist padlého boha
Anděl pokřtěný v ohni
Střet titánů
Vztek krvácejícího válečníka
Černé slzy umírajícího světa
Boj za poslední říši
Střet titánů

Text přidal DevilDan

Video přidal WarpfireW

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ascending to Infinity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.