Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Wake up - text, překlad

playlist

I woke up this morning so I had to make a new track
This is the difference between true stories and true facts
This right here is what waking up feels like
This is the difference between real talk and real life
It’s a treacherous road so mind the gap
Because they try to blur the lines between lies and facts
They told you, it was finished, but that’s all a lie
’Cause there’s children in them sweatshops some as young as four or five
Check the tag on your trainers
They say it’s important the product get endorsed by somebody famous
So we think it looks cool,
While slaves are stitchin’ footballs in Pakistan
I break it down in a way that other rappers can’t
It’s hard to stop sleeping and wake up, ’cause it's to real
But if karma doesn’t get you first then the truth will
We're livin in some wild days
According to UNICEF there’s 246 million child slaves

[Chorus]
So…
Wake up
Open your eyes and listen to this
'Cause little innocent kids are stitchin' them kicks
Im ticked off, 'cause we live in this myth
The devils biggest trick was convincing the people he didn't exist
So..
Wake Up
You think it ended but it never did
They put the chocolate in our mouth
The logos on our precious kicks
The logos on our backs
The coffe we drink almost everything,
There’s more slaves on Earth right now than there’s ever been

You listen to the wrong rappers
Companies are using childslaves and blaming it all on their subcontractors
Don’t need to guess who’s sew those jeans, but who’s buying these clothes
Who gives us cocoa beans from the Ivory coast
The answers are hard, but you don't need to search the skies
They’re in Asian sweatshops makin' Mickey Mouse merchandise
Nowadays there’s less to do with the color of your skin, fam
It’s more to do with the country that you’re in, fam
Won't stop spittin' 'til there’s a change
Every purchase that we make, keep the children in chains
It’s so twisted and strange to me
Some parents are so poor they sell their own kids into slavery
It’s an ugly state of affairs
Slaves used to pick cotton but now they stitch tics on the trainers we wear
When they tell you it’s finished, don’t let them
’Cause it’s still here
Even though it got abolished in 1807

[Chorus]

This is for those who kept faith
And all the children around the globe gettin sold as sex slaves
Back in the day it was bad but this is the next phase
Nowdays everything’s in our hands fam, Let’s change
In these tragic times, we gotta analyze these rappers rhymes
Fact is they're blind, and they glamourize a pack of lies
The power's got us distracted but we got to fight
’Cause these days it’s not as simple as being black or white
We need to fix our lives and get some unity
’Cause ’til the feds get their weapons and executing me
Putting me back to sleep is something you could never do to me
Yours truly, Lowkey the rapper/revolutionary
Do your research if you don't believe it still exists
It’s just a matter of how long can we live with it
You could call me a hypocrite
'Cause if you look at my shoe on my foot right now, you’d see a little tic on it

Text přidala Lakshmi

Text opravil kudli

Video přidala Lakshmi

Dnes ráno jsem vstal a musel jsem udělat nový track
To je ten rozdíl mezi skutečnými příběhy a skutečnými fakty
Tohle je to, jak vypadá probouzení
To je ten rozdíl mezi skutečným hovorem a skutečným životem
Je to zrádná cesta, tak pozor na díry
Protože se snaží rozmazat hranice mezi lžemi a fakty
Řekli ti, že to skončilo, ale to je lež
Protože děti jsou v manufakturách, některé jen 4 nebo 5 let staré
Podívej se ne cedulku na teniskách
Říkají, že je důležité, aby produkt byl schválen někým slavným
Takže si myslíme, že to vypadá cool
Když otroci v Pákistánu šijí kopačky
Rozdělím to způsobem, jakým ostatní rappeři nemohou
Je těžké přestat spát a probudit se, protože je to příliš skutečné
Ale když tě první nedostane karma, tak pravda ano
Žijeme v nějaké divoké době
Podle UNICEF tu je 246 milionů dětských otroků

[Refrén]
Takže...
Probuď se
Otevři oči a poslouchej to
Protože malé nevinné děti jim šijí kopačky
Jsem naštván, protože žijeme v tomhle mýtu
Ďáblův největší trik bylo přesvědčení lidí, že neexistuje
Takže...
Probuď se
Myslíš, že to skončilo, ale ono ne
Dávají nám do pusy čokoládu
Loga na naše cenné kopačky
Loga na naše záda
Káva, pijeme téměř všechno
Na Zemi je víc otroků, než kdy dřív

Posloucháš špatné rappery
Společnosti využívají děti jako otroky a obviňují z toho dodavatele
Nemusím hádat, kdo ušil tyhle džíny, ale kdo to oblečení kupuje
Kdo nám dává kakaové boby z Pobřeží slonoviny
Odpovědi jsou těžké, ale ty nemusíš hledat nebe
V asijských manufakturách vyrábějí zboží s Mickey Mousem
Dnes to má méně do činění s barvou vaší kůže
Má to co dělat se zemí, ve které žijete
Nebudu ticho, dokud se to nezmění
Každý náš nákup drží ty děti v řetězech
Je to tak překroucené a divné
Někteří rodiče jsou tak chudí, že své vlastní děti prodávají do otroctví
To je otřesný stav věcí
Otroci dřív sbírali bavlnu, ale dnes našívají znáčky na tenisky, které nosíme
Když říkají, že to skončilo, nenechte je
Protože to tu je stále
Přestože to bylo zrušeno roku 1807

[Refrén]

To je pro ty, kteří zůstali věrní
A pro všechny děti na Zemi, které jsou prodávány, jako sexuální otroci
Zpátky ve dnech, kdy to bylo zlé, ale tohle je další fáze
Dnes je všechno v našich rukou, změňme to
V téhle tragické době musíme rozebírat tyhle rýmy
Pravda je, že jsou slepí a že idealizují snůšku lží
Ta síla nás drží roztržité, ale my musíme bojovat
Protože v těchto dnech to není jen o tom, jestli jste černý nebo bílý
Musíme upevnit naše životy a získat nějakou jednotu
Protože dokud federálové mají své zbraně a zabíjejí mě
Nemůžeš mě vracet zpět ke spánku
S pozdravem, Lowkey, rapper/revoluční
Vyzkoumej to, pokud nevěříš, že to stále existuje
Záleží to jen na tom, jak dlouho s tím ještě můžeme žít
Můžeš mě nazývat pokrytcem
Protože, když se teď podíváš na moji botu, uvidíš na ní malý znáček

Překlad přidala Lakshmi

Překlad opravil kudli

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.