Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Voices of the voiceless - text, překlad

playlist

[Lowkey]
From West 10 to the West Bank
I write righteous rhymes with my right and wrestle the devil with my left hand
Never work for a Zionist, never been a yes man
My art is like Rembrandt painting pictures of death camps
The average person is allergic to the words of wisdom
This is for everyone of Saddam's Kurdish murder victims
And all the pure souls that never had the chance to speak
Truth pumps in my arteries and causes my heart to beat
For soldiers haunted and tortured by guilty memories
Who realised too late to reveal their real enemy
It's all dead wrong
For every victim of racist persecution from Auschwitz to Hebron
My words may sting cowards
For people that were atomised by the Thermate in the Twin Towers
Those living through the wars
Ask me what I do this for
Put the world in its place before it put you in yours

[Hook]
[Rochelle Rose]
What happens under darkness shall come to light
Can't silence us even though you try
[Lowkey]
You can try to avoid us but it's pointless
You can never avoid the voices of the voiceless
[Rochelle Rose]
Take our freedom, Can't take our pride
Come what may we will survive
[Lowkey]
You can try to avoid us but it's pointless
You can never avoid the voices of the voiceless

[Immortal Technique]
Keep my third eye hidden under my New York fitted
A crazy unmarried man that deserves to be committed
The future is encrypted in my troubled lyrics
Dream that I've been somewhere for weeks, then wake up in a couple minutes
Sweat dripping with visions of population control
Thoughts overflowing my mind like the melting of the North Pole
My people are targeted by military crack committees
So I'm bucking at the feds like natives in Rapid City
Reality savage, my words are like a riot in Paris
The voice of the voiceless, that voice is social imbalance
So stand strong or sit harder in your mental palace
Blinded inside a Kingdom united to its old habits
But now, Middle Passage coming, War Chant, African drumming, gatling gun humming
Rapid fire mechanism, reckless living
That checks the rhythm of perfectionism
Slave condition
While you're singing God save the system

[Hook]

[Lowkey]
Detain my body, but you can't imprison my mind
If it's my time I'll probably die with my fist in the sky
These are the thoughts of a man who can't escape from his coma
Cries of a young virgin girl who got raped by them soldiers

[Immortal Technique]
Birthing a screaming bastard, post colonial nation
Subject to childhood diseases, famine, war and inflation
Education molded you into your masters image
And you forgot who the fuck you were before the war was finished

[Lowkey]
You're hearing the ghosts of Nagasaki, You're hearing Hiroshima
Beautiful babies being born with the weirdest features
You might never see me in the charts
But Inshallah my seed can see peace in Iraq

[Immortal Technique]
But peace and freedom can never be given
That's historically forbidden, Cos only collision is the recipe
Changing the course of destiny
So I'm strapped with weaponry
'Cos the government don't give a fuck about protecting me

[Hook]

Text přidal kudli

Text opravil kudli

Video přidal kudli

[Lowkey]
Od West 10 po West Bank
Píšu poctivé rýmy pravou a zápasím s ďáblem levou rukou
Nikdy jsem nepracoval pro sionistu, nikdy jsem všechno neodkýval
Mé umění je jako Rembrandt kreslící obrazy vyhlazovacích táborů
Průměrný člověk je alergický na moudrá slova
Tohle je pro každou oběť Saddámovy vraždy v Kurdistánu
A všechny ty čisté duše, které neměly šanci promluvit
Pravda proudí v mých tepnách a vyvolává bití mého srdce
Pro vojáky pronásledované a mučené provinilými vzpomínkami
Kteří si uvědomili pozdě, kdo je jejich skutečný nepřítel
Je to všechno naprosto špatně
Pro každou oběť rasového pronásledování od Osvětimi po Hebron
Má slova mohou bolet zbabělce
Pro lidi, kteří byli rozprášeni termitem ve Dvojčatech
Ty žijící ve válkách
Ptejte se mě, proč to dělám
Dejte svět na své místo, než on vás dá na vaše

[Refrén]
[Rochelle Rose]
Co se děje v temnotě jednou přijde na světlo
Nemůžete nás utišit, přestože se snažíte
[Lowkey]
Můžete se nám pokusit vyhnout, ale je to zbytečné
Nikdy se nevyhnete hlasům němých
[Rochelle Rose]
Vezměte nám svobodu, ale nemůžete nám vzít hrdost
Přijďte s čím chcete, my přežijeme
[Lowkey]
Můžete se nám pokusit vyhnout, ale je to zbytečné
Nikdy se nevyhnete hlasům němých

[Immortal Technique]
Držte mé třetí oko skryté pod vybavením z New Yorku
Šílený svobodný muž, který si zaslouží být zadán
Budoucnost je zašifrována v mém problémovém textu
Sen, že jsem někde strávil týdny, a pak probuzení během pár minut
Pot kape s vizemi kontroly populace
Myšlenky zaplavují mou mysl, jako tání severní pól
Moji lidé jsou zaměřeni elitními vojenskými výbory
Takže já se vzpírám federálům, jako domorodci v Rapid City
Realita je krutá, má slova jsou jako povstání v Paříži
Hlas němých, tím hlasem je sociální nerovnost
Takže pevně stůj nebo se pořádně posaď ve svém duševním paláci
Oslepen uvnitř království spojeného pro své staré zvyky
Ale teď, Middle Passage přichází, válečný zpěv, africké bubny, hučení kulometů
Rychlopalný mechanismus, bezohledné žití
To kontroluje tempo perfekcionismu
Otrocké podmínky
Zatímco zpíváš, Bůh ochraňuj systém

[Refrén]

[Lowkey]
Zadržte mé tělo, ale nemůžete uvěznit mou mysl
Pokud je můj čas, nejspíš zemřu s hlavou vztyčenou
Tohle jsou myšlenky člověka, který nemůže utéct z bezvědomí
Výkřiky mladé panny, která byla znásilněna vojáky

[Immortal Technique]
Zrození křičícího bastarda, postkoloniálního národa
Podléhá dětským nemocem, hladu, válce a inflaci
Vzdělání vás vytvarovalo podle obrazu vašich mistrů
A vy jste zapomněli, kdo jste sakra byli před koncem války

[Lowkey]
Slyšíte duchy z Nagasaki, slyšíte Hirošimu
Krásné děti se rodí s nejdivnějšími rysy
Možná mě nikdy neuvidíte v žebříčcích
Ale, Inshallah, mé sémě může spatřit mír v Iráku

[Immortal Technique]
Ale mír a svoboda nikdy nemohou být darovány
To je historicky zakázáno, protože jen kolize je receptem
Měním průběh osudu
Takže jsem připoután s výzbrojí
Protože vláda se nestará o mou ochranu

[Refrén]

Překlad přidal kudli


Soundtrack to the Struggle

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.