Kecárna Playlisty
Reklama

Dreamers - text, překlad

playlist Playlist
This one is dedicated to the dreamers
Most people see things that are there and ask why
Dreamers, see things that aren't there and ask why not
I'm dreamin' with you
Tahle je určena snílkům
Většina lidí vidí věci, které jsou, a ptají se proč
Snílci vidí věci, které nejsou, a ptají se, proč nejsou
Sním s vámi
I once knew a girl who on the surface was as solid as a rock
Future full of promise and mind seemed stronger than a ox
Face of beauty and a tongue was as honest as it got
That wasn't what is was, problem rock bottom she was lost
I couldn't see this sweet genius was full of secrets
Full of demons that pulled her deeper in this pool of leeches
Confused by the news, I was bruised when they told me
It concludes to the truth, was she consumed by the loneliness?
She was a true queen, nothing like Elizabeth
Often caught her starin' into space with a distant look
Considerate but detached from others even when intimate
Now I'm searchin' for answers I'd never find in a book
Last time I saw her, before the day she took her life
I wish I fixed her pain, I shoulda, coulda, woulda tried,
But I took it personally and turned to leave,
And to this day I'm still haunted by the words she screamed...
Znal jsem jednu dívku, která byla na povrchu pevná jako skála
Slibná budoucnost a mysl se zdála silnější než vůl
Tvář krásná a jazyk byl tak upřímný, jak to šlo
To nebylo, co bylo, problém byl vespod, byla ztracena
Neviděl jsem, že tento sladký génius byl plný tajemství
Plná démonů, kteří ji sráželi hlouběji do bazénu pijavic
Zmaten zprávami, byl jsem zdrcen když mi to řekli
Docházím k pravdě, byla sžírána samotou
Ona byla opravdová královna, nic jako Alžběta
Často jsem ji vídal nepřítomně zírat do prázdna
Ohleduplná, ale odtažitá, dokonce i při intimnostech
Nyní hledám odpovědi, které v žádné knize nenajdu
Naposled, když jsem ji viděl, než si vzala život
Přál jsem si utišit její bolest, měl jsem, mohl jsem, měl bych to zkusit
Ale vzal jsem její slova osobně a otočil se k odchodu
A od toho dne jsem stále pronásledován slovy, která křičela...
Sometimes I really really hate myself
Sometimes I wish that I could change myself
Sometimes I don't wanna give no more
And sometimes I just don't wanna live no more
Sometimes I don't know where to go for help
Sometimes I don't really know myself
Sometimes I wish that I could fly away
And find a way to a brighter day
Občas se vážně nenávidím
Občas si přeji, abych se mohla změnit
Občas už nechci dát víc
A občas už prostě nechci dál žít
Občas nevím, kam jít pro pomoc
Občas se vážně neznám
Občas si přeji, abych mohla odletět
A najít cestu k jasnějšímu dni
They say that life is a question and death is the answer
But Niko lost his brother and Rewds lost his father
God bless your souls please know that I love you both
They say time heals but the pain still doesn't go
I've seen my brother die and seen my mother cry
Seen the wind change in the flutter of a butterfly
Seen people get sectioned for life, I think and wonder
A small twist of fate, that could've been my brother
25 years a life could say thus far
I always have wondered who the same ones are
Though I live by the words fear not I'm afraid
When I wrote this so many tears dropped on the page
It's mad how death always manifests in the weirdest ways
Won't go near the grave but in my dreams he appears the same
Then I get closer and see his face, it's clear as day
He looks me deep in the eyes and I hear him say...
Říkají, že život je otázka a smrt odpověď
Ale Niko ztratil svého bratra a Rewds svého otce
Bože požehnej jejich duše, ať vědí, že je oba miluji
Říkají, že čas léčí, ale ta bolest stále neodchází
Viděl jsem svého bratra umírat a svou matku plakat
Viděl jsem, jak se vítr mění v třepetání motýlích křídel
Viděl jsem lidi doživotně zavřené kvůli duševním poruchám, přemýšlím a divím se
Malá změna osudu a mohl to být můj bratr
25 let života, můžou říct, je to daleko
Vždycky jsem se divil, kdo jsou ti stejní
Přestože žiji beze slov strachu, bojím se
Když jsem tohle psal, spousta slz dopadala na stránku
Je šílené, jak se smrt vždy projevuje nejdivnějšími způsoby
Nepůjdu k hrobu, ale v mých snech vypadá stále stejně
Pak se přiblížím a vidím jeho tvář, je jasná jako den
Dívá se mi hluboko do očí a slyším ho říkat...
[2x]
Sometimes I really really hate myself
Sometimes I wish that I could change myself
Sometimes I don't wanna give no more
And sometimes I just don't wanna live no more
Sometimes I don't know where to go for help
Sometimes I don't really know myself
Sometimes I wish that I could fly away
And find a way to a brighter day
[2x]
Občas se vážně nenávidím,
Občas si přeji, abych se mohl změnit
Občas už nechci dát víc
A občas už prostě nechci dál žít
Občas nevím, kam jít pro pomoc
Občas se vážně neznám
Občas si přeji, abych mohl odletět
A najít cestu k jasnějšímu dni

Text přidal kudli

Text opravil kudli

Video přidal kudli

Překlad přidal kudli

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soundtrack to the Struggle

Reklama

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.