Playlisty Kecárna
Reklama

Word's Don't Come So Easily (Alternative Vers.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm sitting opposite you
On this table for two
You reach for your glass
And i reach for mine
You're drinking water, i'm drinking wine
Sedím naproti tobě
U tohoto stolu pro dva
Dostala si svou skleničku
A já dostal svou
Ty piješ vodu, já víno
I'm looking around the room
Avoiding eye contact with you
Where's the waiter?
Where is this meal?
My lips are moving, your lips are sealed
Koukám okolo místnosti
Abych zabránil kontaktu mezi očima
Kde je číšník?
Kde je jídlo?
Mé rty se pohybují, tvé jsou uzavřené
But the words that i spoke
They got stuck in my throat
As i started to choke
You just laughed and you joked
People started to stare
As i fell off my chair
And i'm gasping for air
But you don't seem to care
Ale slova, které jsem řekl
Mi uvízla v krku
Jak jsem se začal dusit
Jen si se smála a žertovala
Lidé se začali dívat
Jak jsem spadl ze své židle
A lapal jsem po vzduchu
Ale strach o mě nemáš
Words don't come so easily
When you're in front of me
Can't give me back my tongue please?
Words don't come so easily
When you're in front of me
Can't give me back my tongue please?
Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě
Nemůžeš mi vrátit můj jazyk?
Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě
Nemůžeš mi vrátit svůj jazyk?
I'm thinking as i eat
Biting cutlery chipping my teeth
You've leaped in my lungs
And ripped out my tongue
Cause on the bright side i've just written a song
Přemýšlím jak jím
Kousáním příboru osekávám zuby
Zaskočilo ti v plicích
A vytrhla můj jazyk
Protože z té lepší stránky jsem dopsal píseň
But the words that i spoke
They got stuck in my throat
As i started to choke
You just laughed and you joked
People started to stare
As i fell off my chair
And i'm gasping for air
But you don't seem to care
Ale slova, které jsem řekl
Mi uvízla v krku
Jak jsem se začal dusit
Jen si se smála a žertovala
Lidé se začali dívat
Jak jsem spadl ze své židle
A lapal jsem po vzduchu
Ale strach o mě nemáš
Words don't come so easily
When you're in front of me
Can't give me back my tongue please?
Words don't come so easily
When you're in front of me
Can't give me back my tongue please?
Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě
Nemůžeš mi vrátit můj jazyk prosím?
Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě
Nemůžeš mi vrátit můj jazyk prosím?
Open mouth, scream and shout nothing out
Open mouth, scream and shout nothing out
Open mouth, scream and shout nothing out
Open mouth, scream and shout nothing out
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
Open mouth, scream and shout nothing out
(Words don't come so easily, When you're in front of me)
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
(Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě)
Open mouth, scream and shout nothing out
(Can't give me back my tongue please?)
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
(Nemůžeš mi vrátit můj jazyk prosím?)
Open mouth, scream and shout nothing out
(Words don't come so easily, When you're in front of me)
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
(Slova nepřichází tak snadno
Když jsi naproti mě)
Open mouth, scream and shout nothing out
(Can't give me back my tongue please? )
Otevřená ústa, křik a nic se neozývá
(Nemůžeš mi vrátit můj jazyk prosím?)

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lower Than Atlantis (The Black Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.