Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yeah I know that before I was hanging
From the web that you weave by a thread
I went down and let go of it
Ano, vím že jsem předtím visel
Ze sítě, kterou jsi upletla láskou
Padl jsem dolu a zbavil se toho
Hit the floor with a bang as I laid there
Felt a fool, had myself to blame
A breath of fresh air could be the fire or blow out a flame
Blow out the flame, a breath of fresh air could be the fire or blow out a flame
Dopadl jsem s ránou na podlahu, jak jsem tam ležel
Cítil jsem se jako hlupák, měl sem sebe na vině
Závan čerstvého vzduchu by mohl být oheň nebo sfouknutý plamen
Sfoukni plamen, závan čerstvého vzduchu by mohl být oheň nebo sfouknutý plamen
But it seems that a bang is what I needed
Falling hard, knocking chunks into me
Too blind before but now I see
Ale zdá se že rána je to co sem potřeboval
Padám tvrdě, buším do sebe
Byl jsem příliš slepý, ale teď už vidím
I know the moment you let go
You want it, you always want whatever you can't have
But this time, you can't have me
Znám ten moment když odejdeš
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Ale tentokrát, mě nemůžeš mít
You know the moment I said no
You want it, you always want whatever you can't have
Well this time, I've got to leave you
Ty znáš ten moment, když řeknu ne
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Tentokrát, tě musím opustit
Let go, let go honey
Let go, let go, yeah
Let go, let go honey
Let go, and get over it
Nech to, nech to zlato
Nech to, nech to, ano
Nech to, nech to zlato
Nech to a dostaň se přes to
Hmm, well I was sat on the fence, I was waiting
Waiting for you to make up your mind
Before you made up yours, I made up mine
Hmm, tak sem seděl na plotu a čekal jsem
Čekám na tebe až se rozhodneš
Předtím než to svoje uděláš, já udělám svoje
I was frost bitten by a cold shoulder
All the time I spent with you I was alone
Just because I'm rock don't mean I'm made of stone
Byl jsem omrzlý přezíravostí
Veškerý čas co jsem strávil s tebou jsem byl sám
Jen proto, že já jsem skála neznamená, že jsme z kamene
Let go
You want it, you always want whatever you can't have
But this time, you can't have me
Nech to
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Ale tentokrát, mě nemůžeš mít
You know the moment I said no
You want it, you always want whatever you can't have
Well this time, I've got to leave you
Ty znáš ten moment, když řeknu ne
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Tentokrát, tě musím opustit
Let go, let go honey
Let go, let go, yeah
Let go, let go honey
Let go, and get over it
Nech to, nech to zlato
Nech to, nech to, ano
Nech to, nech to zlato
Nech to a dostaň se přes to
Let go, let go honey
Let go, and get over it
Get over it
Get over it
Nech to, nech to zlato
Nech to a dostaň se přes to
Dostaň se přes to
Dostaň se přes to
Get out of the picture, ohh
And I don't even miss ya, miss ya at all
Hope the next one to kiss ya will make you realise
You don't know what, don't know what you have 'till its gone
Yeah, you don't know what, don't know what you have 'till it's gone
Vypadni z toho obrázku,ach
A já ti ani chybět nebudu, úplně ti chybím
Doufám že další co tě políbí, tě vzpamatuje
Ty nevíš co, nevíš co máš, dokud
to není pryč
Ty nevíš co, nevíš co máš, dokud
to není pryč
Let go
You want it, you always want whatever you can't have
But this time, you can't have me
Nech to
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Ale tentokrát, mě nemůžeš mít
I know the moment you let go
You want it, you always want whatever you can't have
But this time, you can't have me
Znám ten moment když odejdeš
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Ale tentokrát, mě nemůžeš mít
You know the moment I said no
You want it, you always want whatever you can't have
Well this time, it's time to leave you
Ty znáš ten moment, když řeknu ne
Chceš to, vždy chceš to, co nemůžeš mít
Tentokrát, tě musím opustit
Let go, let go honey
Let go, let go, yeah
Let go, let go honey
Let go, and get over it
Nech to, nech to zlato
Nech to, nech to, ano
Nech to, nech to zlato
Nech to a dostaň se přes to

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lower Than Atlantis (The Black Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.