Playlisty Kecárna
Reklama

Naive (Don't Say a Word) - text, překlad

playlist Playlist
hey, may all my feelings go unsung
and our mistakes die while we're young
why are we so afraid to lay the blame?
instead we just bury the shame
while we
Hej, ať všechny mé pocity zůstanou neopěvované
A naše chyby zhynou, dokud jsme ještě mladí
Proč se tolik bojíme svalit vinu?
Místo toho jen pohřbíváme stud
Zatímco
let it go, don't let it show
how can we be heard
if we don't say a word?
don't say a word
don't let it out
just keep it in
let the truth burn from within
don't say a word
(keep it to yourself)
Nech to být, neukazuj to
Jak můžeme být vyslyšeni
Když neutrousíme jediného slova?
Neřekni ani slovo
Nevypusť ho ven
Nech ho uvnitř
Nech pravdu hořet zevnitř
Neřekni ani slovo
(Nech si to pro sebe)
hey, just put your faith in family
maybe they'll be there when you need
yeah, or just stand around and watch you bleed
yeah, there's no guarantee, so why
Hej, vlož svou víru do rodiny
Možná tu budou, když je budeš potřebovat
Jo, anebo budou jen postávat kolem a sledovat, jak krvácíš
Jo, není to jisté, tak proč
let it go, don't let it show
how can we be heard
if we don't say a word?
don't say a word
don't let it out
just keep it in
let the truth burn from within
don't say a word
Nech to být, neukazuj to
Jak můžeme být vyslyšeni
Když neutrousíme jediného slova?
Neřekni ani slovo
Nevypusť ho ven
Nech ho uvnitř
Nech pravdu hořet zevnitř
Neřekni ani slovo
hey, open your eyes and you will see
that we are all born naive
yet some choose to refuse to believe
it's not something you achieve
Hej, otevři oči a uvidíš
Že jsme všichni zrozeni naivní
A přesto někteří odmítají věřit
Není to něco, čeho jednou dosáhneš
let it go, don't let it show
how can we be heard
if we don't say a word?
don't say a word
don't let it out
just keep it in
let the truth burn from within
don't say a word
(keep it to yourself)
Nech to být, neukazuj to
Jak můžeme být vyslyšeni
Když neutrousíme jediného slova?
Neřekni ani slovo
Nevypusť ho ven
Nech ho uvnitř
Nech pravdu hořet zevnitř
Neřekni ani slovo
(Nech si to pro sebe)

Text přidala SHinata

Text opravila SHinata

Video přidala SHinata

Překlad přidala SHinata

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Before and After the Awakening

Reklama

Lovers & Liars texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.