Playlisty Kecárna
Reklama

Warning Shot - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hey, I see you're still fooling around, won't you wake up?
Can't believe you still think that someone's gonna help you
Making excuses, it's useless so shut your big mouth, yeah
None of that bluffing will help you no matter where you go
Hej, vidím, že si pořád pohráváš, neprobudíš se?
Nemůžu uvěřit, že si pořád myslíš, že ti někdo pomůže
Tvoříš výmluvy, je to zbytečné, tak zavři svou velkou pusu, yeah
Žádné z toho blufování ti nepomůže, bez toho kam jdeš
Jealous but scared, you're far from prepared
You better think twice darling
Why would I be sorry for you, you're lame and untrue
It's time you accept who you are so you can go
Žárlivý, ale vyděšený, nejsi daleko od přípravy
Raději mysli dvakrát, zlato
Proč bych tě litovala, jsi ubohý a nepravdivý
Je čas přijmout kdo jsi, takže můžeš jít
Go beyond, bring it on! We all know that it's easy to run
Gotta choose, win or lose, it's all up to you
Jdi dál, přines to! Všichni víme, že je snadné utéct
Musím si vybrat, vyhrát nebo prohrát, je to všechno na tobě
Tired of hearing your nonsense, it's always the same lies
What's with your self-serving bias and ego anyway?
Unavená z poslouchání tvých nesmyslů, jsou to vždy stejné lži
Co je to stejně s tvou sobě-sloužící zaujatostí a egem?
Why can't you see? You're nothing to me
You're always concerned with what people think
But nobody cares, no need to compare
You only live once, there's no time for worries
Copak to nevidíš? Pro mě nejsi nic
Vždy jsi znepokojený tím co si lidé myslí
Ale nikdo se nestará, není třeba porovnávat
Žiješ jenom jednou, není čas na obavy
Give it a shot, let's see what you've got
Quit whining and break out of that tiny cage cause
You've gotta change, come back in the game
It's never too late, ready, on your mark, set go!
Zkus to, uvidíme co máš
Přestaň kňučet a dostaň se z té malinké klece protože
Se musíš změnit, vrať se do hry
Nikdy není moc pozdě, připravit, na značku, start!
Go beyond, bring it on! We all know that it's easy to run
Gotta choose, win or lose, it's up to you to decide what to do
Make a move, take a look, cause the rival you're fighting is - you
Never stop, keep it up, go beyond yourself
Jdi dál, přines to! Všichni víme, že je snadné utéct
Musím si vybrat, vyhrát nebo prohrát, je to všechno na tobě
Udělej pohyb, podívej se, protože rival se kterým bojuješ jsi - ty
Nikdy nezastavuj, drž to dál, jdi za sebe

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Awakening from Abyss

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.