Playlisty Kecárna
Reklama

Thunder Vengeance - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gods of vengeance
Standing in the nightmare
The peal of thunder broke me and more
When losing my eye
The days will pass before me
A faded memory of what used to be
Bohoé odplaty
Stojící v noční můře
Rachot hromu mě zlomil a ještě více
Když ztrácím své oko
Dny přede mnou míjejí
Zmizlá vzpomínka toho co bývalo
Death by oblivion (Do it)
Deadly criterion (Do it)
Flames of despair burning
My blood is boiling inside me
Death by oblivion (Do it)
Deadly criterion (Do it)
Inner enraged demon is becoming me
Smrt nevědomím (Udělej to)
Smrtící kritérium (Udělej to)
Plameny zoufalství hoří
Má krev se ve mě vaří
Smrt nevědomím (Udělej to)
Smrtící kritérium (Udělej to)
Vnitřní rozzuřený démon se stává mnou
Here come days of revenge
Until the day the light can reach into my blind eye
Lost in the rage
These scars are here to tell me that I'm still alive
Tady přicházejí dny pomsty
Do dne, kdy světlo může dosáhnout mého slepého oka
Ztracena ve vzteku
Tyto jizvy jsou tady, aby mi řekly, že stále žiju
Into the blackness
Don't reveal weakness
Hiding my curses, pay off an old grudge
Forgotten feelings, other than resentment
Don't even mind giving others pain
Do černoty
Neodhaluj slabost
Skrývající mé prokletí, splatit starou zášť
Zapomenuté pocity, jiné než odpor
Ani nemysli na to, že dáš jiným bolest
Damn the redemption (Do it)
Drowning confusion (Do it)
Doom filled with righteous indignation
Where's my salvation?
Damn the redemption (Do it)
Drowning confusion (Do it)
Does my life have meaning?
Am I a speck of dust?
Zatrať vykoupení (Udělej to)
Topící se zmatek (Udělej to)
Zkáza naplněna spravedlivým rozhořčením
Kde je má spása?
Zatrať vykoupení (Udělej to)
Topící se zmatek (Udělej to)
Má můj život smysl?
Jsem smítko prachu?
I've got blood on my hands
I want to claw and tear you, rip apart your name
Die in the sands
Your sins will never be erased or washed away
Mám krev na svých rukou
Chci tě drápat a roztrhat, rozervat tvé jméno
Zemři v písku
Tvé hříchy nebudou smazány nebo smyty
SOLO: Midori SÓLO: Midori
Beaten down but the hatred's growing
Rotten pain that is never healing
Only I can end my suffering
I won't kneel down because of yesterdav
Zbitá, ale nenávist roste
Shnilá bolest, která se nikdy neuzdraví
Pouze já mohu ukončit své utrpení
Nepokleknu kvůli včerejšku
Gods of vengeance
Standing in the nightmare
The peal of thunder broke me and more
When losing my eye
The days will pass before
A faded memory of what used to be
Bohoé odplaty
Stojící v noční můře
Rachot hromu mě zlomil a ještě více
Když ztrácím své oko
Dny přede mnou míjejí
Zmizlá vzpomínka toho co bývalo
Death by oblivion (Do it)
Deadly criterion (Do it)
Flames of despair burning
My blood is boiling inside me
Death by oblivion (Do it)
Deadly criterion (Do It)
Inner enraged demon is becoming me
Smrt nevědomím (Udělej to)
Smrtící kritérium (Udělej to)
Plameny zoufalství hoří
Má krev se ve mě vaří
Smrt nevědomím (Udělej to)
Smrtící kritérium (Udělej to)
Vnitřní rozzuřený démon se stává mnou
Here come the days of revenge
Until the day the light can reach into my blind eye
Lost in the rage
These scars are here to tell me that I'm still alive
Blood on my hands
I want to claw and tear you, rip apart your name
Die in the sands
Your sins will never be erased or washed away
Tady přicházejí dny pomsty
Do dne, kdy světlo může dosáhnout mého slepého oka
Ztracena ve vzteku
Tyto jizvy jsou tady, aby mi řekly, že stále žiju
Krev na svých rukou
Chci tě drápat a roztrhat, rozervat tvé jméno
Zemři v písku
Tvé hříchy nebudou smazány nebo smyty
SOLO: Miyako SÓLO: Miyako

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Electric Pentagram

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.