Playlisty Kecárna
Reklama

The Hammer of Wrath - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What's the worst way to die?
Burning to death, or drowning?
Everyone laughs in derision
There's no hope at all
Co je nejhorší způsob jak zemřít?
Uhořet k smrti nebo se utopit?
Každý se výsměšně směje
Vůbec tu není naděje
Why is the world rotting away
Howling in pain, they slowly die
All of the sorrow is murderous
The insanity
Proč svět odhnívá
Vyjící v bolesti, pomalu umírají
Všechen smutek je vražedný
Šílenství
(Burn up)
They're calling me
(Burn up)
It's do or die
(Burn up)
Get ready for hell
(Bring down justice to the wicked)
(Vyhořet)
Volají mě
(Vyhořet)
Je to dělej nebo zemři
(Vyhořet)
Připrav se na peklo
(Přines spravedlnost prokletým)
Don't look away from the mistakes
Open your eyes, and see the truth
When lightning cracks the blackened sky
Listen to the screams of distress
It's like a bad dream but it's not
No way to get out, a living nightmare
Bring down the Hammer of Wrath
Nedívej se pryč od chyb
Otevři své oči a uvidíš pravdu
Když blesk rozrazí zčernalou oblohu
Poslouchej výkřiky nouze
Je to jako zlý sen, ale není
Není cesty ven, žijící noční můra
Přines Kladivo Hněvu
Who will be the next to burn?
God only knows the victim
Everyone knows they are innocent
All the hope is gone
Kdo bude další, který shoří?
Pouze Bůh zná oběť
Každý ví, že jsou nevinní
Všechna naděje je pryč
In despair they pass away
There was no hope to begin with
Even the angels are giving up
Looking down on us
V zoufalství umírají
Na záčtku nebyla naděje
Dokonce i andělé se vzdávají
Dívající se na nás
Will this night ever break dawn
(Bring down justice to the wicked)
Změní se vůbec tato noc v úsvit
(Přines spravedlnost prokletým)
What's the worst way to die?
Burning to death, or drowning?
Everyone laughs in derision
There's no hope at all
Co je nejhorší způsob jak zemřít?
Uhořet k smrti nebo se utopit?
Každý se výsměšně směje
Vůbec tu není naděje
Why is the world rotting away
Howling in pain, they slowly die
All of the sorrow is murderous
The insanity
Proč svět odhnívá
Vyjící v bolesti, pomalu umírají
Všechen smutek je vražedný
Šílenství
(Burn up)
They're calling me
(Burn up)
It's do or die
(Burn up)
Get ready for hell
(Bring down justice to the wicked)
(Vyhořet)
Volají mě
(Vyhořet)
Je to dělej nebo zemři
(Vyhořet)
Připrav se na peklo
(Přines spravedlnost prokletým)
Don't look away from the mistakes
Open your eyes, and see the truth
When lightning cracks the blackened sky
Listen to the screams of distress
It's like a bad dream but it's not
No way to get out, a living nightmare
Bring down the Hammer of Wrath
Nedívej se pryč od chyb
Otevři své oči a uvidíš pravdu
Když blesk rozrazí zčernalou oblohu
Poslouchej výkřiky nouze
Je to jako zlý sen, ale není
Není cesty ven, žijící noční můra
Přines Kladivo Hněvu
Bring down the Hammer of Wrath Přines Kladivo Hněvu

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Awakening from Abyss

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.