Playlisty Akce
Reklama

The Crusade - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Walking in shadows, immersed by deception
while hiding our agony, faking a smile
pulling the trigger to lose my religion
All of the truth ends up murdered by lies
Kráčející ve stínech, ponořená podvodem
Když skrýváme naši agónii, falšujeme úsměv
Mačkající spoušť, abych ztratila své náboženství
Všechna pravda skončí zavražděná lžimi
Dancing with demons, they seem to be fond of me
let's start the ritual for the revenge
pulling the trigger to burn non-believers
being the odd one out drives me insane
Tanec s démony, zdá se že mě mají rádi
Pojďme začít rituál pomsty
Mačkající spoušť, abych spálila nevěřící
Být tou divnou mě vede k šílenství
I'm a fool in disguise
you'd never realize
Found myself in its song
where else would I belong?
Jsem hlupák v přestrojení
Nikdy si neuvědomíš
Našla jsem se v této písni
Kam jinam bych patřila?
Break free!
Fight to live on, forever strong
Break free!
heart made of steel, show me what's real
Deep down
my heartbeat and blood burning with love
deep down
It's time to begin the crusade!!
Osvoboď se!
Bojuj ať žiješ dál, navždy silný
Osvoboď se!
Srdce stvořené z oceli, ukaž mi co je skutečné
Hluboko dole
Můj tlukot srdce a krev hoří s láskou
Hluboko dole
Je čas začít křížovou výpravu!!
Wanting an answer, but losing myself
while I'm hiding my anger behind empty smiles
pulling the trigger to punish the traitors
All of your words were nothing but lies
Čekající na odpověď, ale ztrácející sebe
Když skrývám svůj vztek za prázdnými úsměvy
Mačkající spoušť, abych potrestala zrádce
Všechna vaše slova nebyla nic než lži
Crawling in chaos, I'm losing my breath, tell me
what do you see through your sinister eyes?
pulling the trigger to kill the oppressors
I had no choice but to hide when I cried
Plazící se v chaosu, ztrácím svůj dech, řekni mi
Co vidíš skrz své hříšné oči?
Mačkající spoušť, abych zabila utlačovatele
Neměla jsem jinou možnost než se skrýt, když jsem brečela
Found myself in its song
where else would I belong?
Našla jsem se v této písni
Kam jinam bych patřila?
Break free!
Always believe, hope is the key
Break free!
Heart made of steel, knight of ordeal
Deep down
Destroy the restraints, never again
Deep down
It's time to begin the crusade
Osvoboď se!
Vždy věřící, naděje je klíč
Osvoboď se!
Srdce stvořené z oceli, rytíř božího soudu
Hluboko dole
Znič omezení, nikdy více
Hluboko dole
Je čas začít křížovou výpravu
Break free!
Fight to live on, forever strong
Break free!
Heart made of steel, show me what's real
Deep Down
my heartbeat and blood burning with love
Deep Down
Be true to yourself and your beliefs
It's time to get up and breathe...
Osvoboď se!
Bojuj ať žiješ dál, navždy silný
Osvoboď se!
Srdce stvořené z oceli, ukaž mi co je skutečné
Hluboko dole
Můj tlukot srdce a krev hoří s láskou
Hluboko dole
Buď věrný sobě a své víře
Je čas zvednout se a dýchat...

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Battle Against Damnation (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.