Playlisty Kecárna
Reklama

Eagle Fly Free - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Eagle Fly FreeOrle leť svobodně
People are in big confusion
they don't like their constitutions
Everyday they draw conclusions
And they're still prepared for war
Lidé jsou hodně zmateni.
Nemají rádi svou ústavu.
Každý den dělají závěry.
A stále jsou připraveni na válku.
Some can say what's ineffective
Some make up themselves attractive
Build up things they call protective
Well your life seems quite bizarre
Někteří umí říct, co je neúčinné.
Někteří se dělají atraktivními.
Tvoří věci, které nazývají ochrannými.
No, vaše životy vypadají zvláštně.
In the sky a mighty eagle
Doesn't care 'bout what's illegal
On its wings the rainbow's light
It's flying to eternity
Na nebi se mocný orel
nestará o to, co je nelegální.
Na svých křídlech se světlem duhy
letí do věčnosti.
Eagle fly free
Let people see
Just make it your own way
Leave time behind
Follow the sign
Together we'll fly someday
Orle, leť svobodně
ať lidé zří.
Dělej to podle sebe.
Nech čas ze sebou.
Následuj znamení.
Jednoho dne poletíme společně.
Hey, we think so supersonic
And we make our bombs atomic
Or the better quite neutronic
But the poor don't see a dime
Hej, myslíme si, že jsme nadzvukoví
A tvoříme své atomové bomby.
Nebo lépe celé neutronové,
ale chudí nevidí ani halíř.
Nowadays the air's polluted
Ancient people persecuted
That's what mankind contributed
To create a better time
Dnes je vzduch znečištěný.
Staří lidé pronásledováni
To je to, čím lidstvo přispívá
K vytvoření lepší doby.
In the sky a mighty eagle
Doesn't care 'bout what's illegal
On its wings the rainbow's light
It's flying to eternity
Na nebi se mocný orel
nestará o to, co je nelegální.
Na svých křídle se světlem duhy
letí do věčnosti.
Eagle fly free
Let people see
Just make it your own way
Leave time behind
Follow the sign
Together we'll fly someday
Orle, leť svobodně
ať lidé zří.
Dělej to podle sebe.
Nech čas ze sebou.
Následuj znamení.
Jednoho dne poletíme společně.
In the sky a mighty eagle
Doesn't care 'bout what's illegal
On its wings the rainbow's light
It's flying to eternity
Na nebi se mocný orel
nestará o to, co je nelegální.
Na svých křídlech se světlem duhy
letí do věčnosti.
Eagle fly free
Let people see
Just make it your own way
Leave time behind
Follow the sign
Together we'll fly someday
Together we'll fly someday
Forever we'll fly
Together we'll fly
Forever we'll fly someday
Orle, leť svobodně
ať lidé zří.
Dělej to podle sebe.
Nech čas ze sebou.
Následuj znamení.
Jednoho dne poletíme společně.
Jednoho dne Poletíme společně.
Navždy Poletíme.
Jednoho dne Poletíme.
Jednoho dne navždy Poletíme.

Text přidal Brian1637

Video přidal Brian1637

Překlad přidal Brian1637

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.