Playlisty Akce
Reklama

Love Kills - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In the endless deep from eternal sleep I rise
Someone broke the seal
And now I'm to reveal, but is it wise?
When the ocean's roar washes to the shore, you see
In my hungry arms its my love that harms eternally
V nekonečné hloubce z věčného spánku povstávám
Někdo zlomil pečeť
A teď se odhaluji, ale je to moudré?
Když oceánský křik omývá břeh, vidíš
V mém hladovém objetí je má láska, která věčně ubližuje
Love kills, love kills, love kills
It's goin down and down, down and down
Love kills, love kills, love kills
Down and down, down and down
Love kills
Láska zabíjí, láska zabijí, láska zabíjí
Padá dolů a dolů, dolů a dolů
Láska zabíjí, láska zabijí, láska zabíjí
Padá dolů a dolů, dolů a dolů
Láska zabíjí
From my bed of weed I can feel the greed in you
Sealed is your fate cause love
And hate is what you do
On the easy path to the tune of wrath, you dwell
And a peaceful wave at the shore
I gave to you is my farewell
Z mé postele z plevele v tobě cítím chamtivost
Zpečetěn je tvůj osud kvůli lásce
A nenávist je to, co děláš
Na snadné cestě v tónu hněvu, dlíš
A mírová vlna na břehu
Dal jsem si své sbohem
Love kills, love kills, love kills
It's goin down and down, down and down
Love kills, love kills, love kills
Down and down, down and down
Love kills
Láska zabíjí, láska zabijí, láska zabíjí
Padá dolů a dolů, dolů a dolů
Láska zabíjí, láska zabijí, láska zabíjí
Padá dolů a dolů, dolů a dolů
Láska zabíjí
An idle talk is all your craft
A nothing in the flood of guilt and mediocrity
And still your trace is blood
What you once loved you will destroy
What once went up comes down...
Nečinné povídání je celým tvým řemeslem
Nic v toku viny a průměrnosti
A stále je tvou stopou krev
Co jsi kdysi milovala, zničíš
Co kdysi šlo nahoru, klesá...
Love kills Láska zabíjí

Text přidal nightmareph

Text opravil DevilDan

Video přidala tamar

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Enslaved & Condemned

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.