Kecárna Playlisty

Take Me To Church (Hozier cover) - text, překlad

playlist Playlist
My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner
Moje milenka má smysl pro humor
Ona je ta, která se hihňá na pohřbech
Ví, co je nesouhlas
Měl jsem ji uctívat už dřív
If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
Kdyby nebesa kdy promluvila
Ona by byla jejich posledním slovem
Každá neděle je čím dál tím víc zoufalá
Každý týden nová dávka jedu
"We were born sick," you heard them say it
My church offers no absolutes
She tells me "worship in the bedroom"
"Narodili jsme se nemocní", říkali
Můj kostel nenabízí přesvědčení
Ona mi říká "uctíváni jen v posteli"
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well
Jediné nebe, kam mě pošlou
Je to, kde s tebou budu sám
Narodil jsem se nemocný, ale miluji to
Nařiď mi, abych se uzdravil
Amen. Amen. Amen Amen. Amen. Amen.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život
If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice
Jestli jsem pohan z dobrých časů,
Moje milenka je sluneční záře
Aby Bohyně zůstala při mně,
Vyžaduje oběť
To drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine looking high horse
Vysušit celé moře
Najít něco blyštivého
Něco masitého jako hlavní chod
Ten vysoký kůň vypadá skvěle
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world
Co máš ve stáji?
Máme dost hladovějících důvěřivců
Vypadá to chutně
Zdá se toho být spousta
Tohle je hladový svět
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život
No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Žádní páni nebo králové, když rituál začíná
Není sladší nevinnosti, než náš jemný hřích
V šílenství a půdě té smutné, pozemské scény
Jenom tak jsem člověkem
Jenom tak jsem čistý
Amen. Amen. Amen Amen. Amen. Amen.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jako poslušný pejsek ve svatyni tvých lží
Řeknu ti své hříchy a ty si můžeš nabrousit nůž
Nabídneš mi tu smrt beze smrti
Dobrý Bože, dovol, abych ti daroval svůj život

Text přidala gip4

Video přidala gip4

Překlad přidala Walkman


Covers

Demi Lovato texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.