Playlisty Kecárna
Reklama

Turn It Up - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Turn it up, turn it up, turn it up, turn it upZesil to, zesil to, zesil to, zesil to
Baby, its over, we both know, lets go forward.
I love you, but in a different way, I love you, forever.
Zlato, je konec, oba to víme, pojďme dál
Miluju tě, ale jiným způsobem, miluju tě napořád
Now that we've come to end of our story,
And I know that its gonna be hard for me,
Might hurt some,
Might be get too much
But I gotta let it be,
Teď, když jsme se dostali na konec našeho příběhu
A já vím, že to bude pro mě těžké
Může něco bolet
Může příliš
Ale musím nechat to být
As the world turns around and we go different places, new things, new dreams, new faces.
What a shake up, when we break up, but we keep our memories.
Jak se svět otáčí a my jdeme na různé místa
nové věci, nové sny, nové tváře
Něco se změní, když se rozejdeme ale
udržíme si naše vzpomínky
I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall.
We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call.
Vím, že nemůžeš zůstat, takže nebudu čekat, očekávat pád
Měli jsme náš čas zlato, takže nebudu čekat, očekávat, že zavoláš
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Baby, it's better, and I wan't you, to be happy. Zlato, je to tak lepší a chci aby jsi byl šťastný
Sometimes people find that it's so hard just to say goodbye.
It ain't easy the more and the more you try.
So there'll be cheating, better saving, but not me and my boy.
We understand that we're friends and it just ain't working, no point in the constant fighting.
So when we go nuts, for a minute, and admit that we're just not in it.
Někdy lidé zjistí, že je těžké říct jen sbohem
Není to jednoduché, čím víc se snažíš
Takže v tomhle budeme podvádět, líp zachraňovat, ale ne mě a mého kluka
Chápeme, že jsme přátelé, a prostě to nefunguje, nemá smysl neustálé bojování
Takže když blázníme, na chvíli a přiznáme v tom prostě nejsme
I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall.
We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call.
Vím, že nemůžeš zůstat, takže nebudu čekat, očekávat pád
Měli jsme náš čas zlato, takže nebudu čekat, očekávat, že zavoláš
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
I might lose my mind for a while, but I'll be fine (fiiiine).
Have you heard there's this thing that heals, and it's called time (tiiiime).
Clock can tick away, happy will fall in place.
I know, my heart will break, a new me will fill this space.
Na chvíli jsem ztratila hlavu ale budu v pohodě
Slyšel jsi, že věc, která to léčí, je čas
Hodiny ubíhají, radost dopadá
Vím, že budu mít zlomené srdce, nové já naplní tento prostor
I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall.
We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call.
Vím, že nemůžeš zůstat, takže nebudu čekat, očekávat pád
Měli jsme náš čas zlato, takže nebudu čekat, očekávat, že zavoláš
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"
Zesil to, zesil to pro lidi co říkají "pohneme se a bude to v pohodě"

Text přidala radulita

Text opravila Danielss

Video přidala Danielss

Překlad přidala Danielss

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Turn It Up (Single)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.