Kecárna Playlisty
Reklama

Better Off Dead - text, překlad

playlist Playlist
I wanna talk about a sound, a voice, a freedom,
rejoice.
I can't stay silent while you take away our choice.
The guns, the armour, the gossip, the drama.
The innocent, guilty, we're all free of karma.
The nation, the rules, the patient, the fools,
The picket lines inside, to close down schools,
A chance we take, the path we tread,
You can't cry 'freedom', when you're standing on the dead,
Nobody put this in me, I only wanna get free,
Battered out of hatred, jealousy, envy,
Liars, the fakes, the funerals, the wakes,
The life we live, you give, it takes,
The stones we cast, the future, the past,
The laws we break, too slow, too fast,
The highs, the lows, we fell, we rose,
Wi' happiness or woes, we come and we go...
Chci mluvit o zvuku, hlasu, svobodě, radosti.
Nezůstanu potichu, když berete naši volbu.
Zbraně, brnění, klepy, dramata.
Nevinní, vinní, všichni jsme osvobozeni od karmy.
Národ, pravidla, pacient, blázni.
Stávkové hlídky uvnitř k uzavření škol.
Šance, kterou bereme, cesta, kterou jdeme.
Nepláčeš "svoboda", když stojíš na mrtvých.
Nikdo to do mě nevloží, chci se jen osvobodit.
Zbitý nenávistí, žárlivostí, závistí.
Lháři, padělky, pohřby, probuzení.
Život, který žijeme, my dáváme, on bere.
Kameny, kterými vrháme, budoucnost, minulost
Porušujeme práva, příliš pomalu, příliš rychle.
Výšky, nížiny, padáme, povstáváme.
Štěstí nebo zármutek, přicházíme a jdeme...
GO!
I sing revolution while you're trying to silence me,
My resolution for a life I can lead,
Adversity has become part of my destiny
I'd rather die on my feet, than ever live on my knees.
Jedem!
Zpívám revoluci, zatímco se snažíš mě utišit
Mé řešení pro život, který vedu
Nepřízeň osudu se stala částí mého osudu
Raději bych zemřel na nohou, než žil na kolenou
And all i'm hearing is the news,
The shots, the bombs, the plots,
We separate and divide, the streets, the blocks,
The free, the brave, the dead, the grave,
Everyday combat, the ones you couldn't save,
The scars, the cracks, the science, the facts,
Religion, control, the knife in our backs,
The found, the lost, we pay, the cost,
Genocide inside, we're taken by the cross,
Somebody put this in me, I only wanted to see,
An end to all this hatred, jealously, envy,
The fires, the scrapes, the records, the tapes,
The weak, the strong, the love, the hate,
The sails, the masts, no future, no past,
Abuse we take, too slow, too fast,
The highs, the lows, we fell, we rose,
Wi' happiness or woes, we come and we go...
A všechno co slyším jsou zprávy,
rány, bomby, spiknutí.
Rozdělujeme a dělíme ulice, bloky
Svobodný, statečný, mrtvý, hrob
Každodenní boj, ti, které jsi nemohli zachránit
Jizvy, trhliny, věda, fakta.
Náboženství ovládá kudlu v našich zádech
Nálezy, ztráty, my platíme, cenu.
Genocida uvnitř,...
Někdo to do mě vložil, chci vidět vážně jen
konec vší té nenávisti, žárlivosti, nenávisti
Požáry, skripta, nahrávky, kazety
Slabý, silný, láska, nenávist
Plachty, stožáry, žádná budoucnost, žádná minulost.
Zneužíváme, příliš pomalu, příliš rychle.
Výšky, nížiny, padáme, povstáváme.
Štěstí nebo zármutek, přicházíme a jdeme...
GO!
I sing revolution while you're trying to silence me,
My resolution for a life I can lead,
Adversity has become part of my destiny
I'd rather die on my feet, than ever live on my
Jedem!
Zpívám revoluci, zatímco se snažíš mě utišit
Mé řešení pro život, který vedu
Nepřízeň osudu se stala částí mého osudu
Raději bych zemřel na nohou, než žil na kolenou
I sing revolution singing 'Oh, are you hearing me?'
My own solution for a new enemy,
I close your arms, fall on you, lost in this misery,
I'd rather die on my feet, than ever live on my
I'd rather die on my feet, than ever live on my
I'd rather die on my feet, than ever live on my knees.
Zpívám revoluci, zpívám oh slyšíte mě?
Mé nové řešení pro nového nepřítele.
Zavřu vaše zbraně, padnu na vás, ztracen v této bídě.
Raději bych zemřel na nohou, než žil na
Raději bych zemřel na nohou, než žil na
Raději bych zemřel na nohou, než žil na kolenou
All pray, judge and leaders
You made us, none believers,
These graves that you leave us, replace your promised
freedom
All pray, judge and leaders
You made us none believers,
These graves that you leave us, replace your promised
freedom
All pray!
Všechno modlení, soudce a vůdci
Udělali jste z nás nevěřící
Tyto hroby, které jste nám zanechali, nahradili vaši slibovanou svobodu
Všechno modlení, soudce a vůdci
Udělali jste z nás nevěřící
Tyto hroby, které jste nám zanechali, nahradili vaši slibovanou svobodu
Všichni se modlete!

Text přidala MisChalle

Text opravil RoBeeN

Video přidala MisChalle

Překlad přidal RoBeeN

Překlad opravil RoBeeN

Je zde něco špatně?
Reklama

Weapons

Reklama

Lostprophets texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.