Playlisty Kecárna
Reklama

Lake of Fire (Where Do Gangstas Go) - text, překlad

Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.

As the guitar gently weeps, my Riviera streaks
Into the night like a bat outta hell
All the wishes in the well couldn't keep me from my cell
I'm feeling paranoid, I couldn't trust my clientele
The Marlboro blows, I blow the smoke through my nose
You reep what you sow and Lord I know
I took route 87, upstate New York
I'm feeling like I sinned so I must be getting soft
Got an angel on my right, the devil on my left
Conscious being on my brain for every single death
I'm seeing ghosts, I'm being haunted like the tell tale heart
I'm on the road alone, headlights in the dark
I never ever ratted, kept my mouth shut
Bad karma all around and I'm running out of luck
Next soldier wants my job, better watch my back
Or I'll be the one in the trunk getting whacked
Mezitím, co kytara tiše pláče, moje Riviéra
běží do noci s nohama na ramenou.
Všechna ta přání z studny mě neudržela v mé cele,
mám stihomam a nemohu věřit své klientele,
Marlboro vane, vyfukuju kouř z nosu,
sklízíš co sis zasel a Bože, to já vím,
vzal jsem to po 87, upstate New York,
připadá mi, že jsem zhřešil, tak to jsem musel změknout,
mám anděla napravo, ďábla nalevo,
vědomí mě neupustilo při žádné smrti,
vidím přízraky, straší mě jak "Žalobné srdce",
jsem na cestě sám, vidím obrysy světel v temnotě,
nikdy jsem nebonzoval, vždy držel hubu,
špatná karma všude kolem a dochází mi štěstí,
další voják chce můj flek, radši bych si měl hlídat záda,
nebo skončím jako tamten v kufru, kterému se dostane.
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.

Flat footer on the street, rookie on the beat
Looking for the crack spot, trying to hit a jackpot
Have not, want not, gun shot,
Dirty cop on the prowl, it's all legal
Fuck karma chameleon, Irish, Sicilian
Heritage since birth, sold my soul for what it's worth
From London to Perth, Tokyo to Paris
Caught in The Abyss like my name was Ed Harris
Trying to build this palace, heart's full of malice
My soul's corrupt, I'm about to erupt
Internal investigation's got me facing
Twenty-five to life, I'm thinking kids and wife
They cut me up, rough me up and sweat my connection
Now they got us all under witness protection
Pomalej na ulici, zelenáč ve službě,
hledám správněj spot, dostat tak jackpot,
nic nemám, nic nechci, střelba,
nicotnej fízl na lovu, všechno je čistý,
doprdele s karma chameleonem, Irskej, Sicilskej,
dědictví od narození, prodal jsem svou duší za co stojí,
z Londýnu do Perthu, z Tokya do Paříže,
chycen do Propasti jako bych byl Ed Harris,
snažím se postavit tenhle palác, srdce je plný zášti,
má duše je poskvrněna, stojím před zhroucením,
z vnitřního vyšetřování na mě kouká 25 let až doživotí a já myslím na rodinu a děti,
zastavili mě, zbili mě, napíchli mé konexe,
teď nás všechny maj pod ochranou svědků.
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Before there was a lotto his people took your numbers
Odds on the game, the point spreads over, unders
Went to private school educated by nuns
But like a pagan, lost his faith through the Gods of the guns
A heist like the Briks, he iced ladies like rinks
From pocket books to the minks, thought they'd never see the clink
Slapped on the wrist, his case was dismissed
You see money talks, yo, it pays if you're rich pops
Grease the bulls just to bribe the judge
Should have scared 'em straight, should of gave 'em tough love
But that's when they hauled him from the jury to the warden
Everybody had a price but this time they can't afford 'em
Předtím to byla loterie, kde jeho lidi hádali tvá čísla,
sázky na hru, číslo jde nahoru, dolu,
šel na soukromou školu, kde ho učili jeptišky,
ale jak pohan ztratil víru skrz Bohy zbraní,
loupež jak u Briků, bodoval u ženských jak na kluzišti,
z kabelek na kožichy, myslel si, že nikdy neuvidí vězení,
odešel s podmínkou, jeho případ shozen ze stolu,
víš, prachy pomůžou, yo, je dobrý, když seš zazobanec,
namazat autority jen aby mohl podplatit soudce,
měl je úplně zastrašit, ukázat jim rough love,
ale to ho odtáhli od poroty ke kastelánovi,
každý měl svou cenu ale teď si je prostě není možné dovolit.
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly
Where do gangstas go when they die
They don't go to heaven where the angels fly...
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé.
Kam odchází gangsteři po smrti?
Neputují do Nebe, kde létají andělé...

Text přidal DanHal

Videa přidali DevilDan, flover

Překlad přidal Sidoryk

Překlad opravil Sidoryk

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Lordz of Brooklyn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.