Playlisty Akce
Reklama

Slashion Model Girls - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She had a test shoot at the agency
They said she'll be a star
A first class ticket and promised dream
She vows up to work real hard
And in the make-up chair, gave her a drink
She started to feel odd
The stylist cut and chopped, she couldn't scream
Both of her ears were gone
Měla zkoušku v agentuře
Říkali, že bude hvězda
Lístek první třídy a zaslíbený sen
Přísahala, že pracuje opravdu tvrdě
A na kosmetické židly, podali ji pití
Začala se cítit divně
Stylista ukrojil a sekl, nemohla křičet
Obě uši byly pryč
Cutting off the whole face
Flipped around inside out, sewn in place
Crawling on the runway and trying to get away
Odřezává celý obličej
Obrátil se tam a zpátky, ušitý na místě
Plazí se po přistávací dráze a snaží se dostat pryč
Murder's in style for slashion model girls Vražda je ve stylu dívčích modelů
Looks killer, the season's thriller Vypadá zabijácky, sezónní thriller
They gather round for the exclusive show
The lights dim for the start
Up on the runway in the spotlights glow
She wonders who they are
Shromáždili se pro exkluzivní show
Tlumená světla pro začátek
Na přistávací dráze v záři reflektorů
Přemýšli, kdo jsou
With knives that glitter and their eyes stone cold
All set to play their part
The monoyed crowd left her no place to go
The first blade starts to arc
S nožemi, které se třpytí a oči jsou chladné
Všichni se rozhodnou hrát svou roli
monotónní dav ji nenechal jít
První čepel začne tvořit oblouk
In secrecy they meet to share their passion
And for their fun their models will die
It's the ultimate in killer fashion
Next season's gonna be a good time
V tajnosti se setkávají, aby sdíleli svou vášeň
A pro jejich zábavu budou modelky umírat
Je to vrchol ve vražedné módě
Příští sezónu bude dobrý čas

Text přidal Zodiakk

Video přidal Zodiakk

Překlad přidal Bucksttabu

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Slovo slashion je spojení slov slash - řez(ání) a fashion - móda. Proto se tohle slovo nedá přeložit. (Bucksttabu)
Reklama

Sexorcism

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.