Playlisty Akce
Reklama

Sexorcism - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Pretty girl, her head swirls
hot as hell she moans and hurls
Eyes turn white, keep her tied
She's spread eagly opened wide
Pěkná holka, její hlava víří
žhavá jak peklo sténá a mrská sebou
Oči zbělají, drží ji svázanou
Široce se roztáhla
There's a demon possessor
Blaspheming her from within
I slip my fingers inside her
Lure the beast and make her come
out
Je tu držitel démonů
rouhá ji zevnitř
Vklouznu do ní prsty
Vylákejte šelmu a přimějte ji, aby vyšla
ven
Father can you hear me cry?
My screams are silenced by the other
Now my body is not mine
I'm trapped inside a horror story
Mommy can't you hear me shout?
Someone else controls my body
Why won't someone save me now
Save me from the horror story
Otče, slyšíš mě plakat?
Moje výkřiky jsou tlumené druhým
Moje tělo teď není mé
Jsem uvězněná uvnitř hororového příběhu
Mami, neslyšíte mě křičet?
Někdo ovládá mé tělo
Proč mě teď někdo nezachrání
Zachraňte mě z hororového příběhu
Sir, I hate to say this but
your daughter needs a sexorcism
Pane, nerad to říkám, ale
vaše dcera potřebuje sexorcismus
That little god forsaken whore
is on all fours
begging for the priest to score
"And who am I to decline
an ass like that
so primed for sacrifice?"
Ten malý bůh opustil děvku
je na všech čtyřech
prosí kněze, aby skóroval
"A kdo by odmítl
takový zadek
tak připravená na oběť? "
"This bitch is mine to keep
Come, priest
now let us share her meat"
Tahle děvka je moje živobytí
Pojď, knězi
Nyní pojďme sdílet její maso
"I have selected you
to have me in
Submit, you can't refuse
swallow my sins"
"Vybral jsem si tě
aby jsi mě dostal dovnitř
Podřiď se, nemůžeš odmítnout
spolknout mé hříchy"
Sexorcism
Might need to work
all night to get her done
Now leave the room 'cause
she's about to come
out
Sexorcismus
Možná bude muset
celou noc pracovat, aby ji udělal
Nyní opusťte pokoj, protože
se chystá vyjít
ven
"So come on, priest,
we make an awesome team.
Our work is done, we should be gone
This bitch was loads of fun,
let's find another one"
"Tak pojď, knězi,
tvoříme úžasný tým
Naše práce je hotova, měli bychom odejít
S touhle děvkou byla spousta srandy,
pojďme najít další"

Text přidal Zodiakk

Video přidal Zodiakk

Překlad přidal Bucksttabu

Překlad opravil Bucksttabu

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Sexorcismus je sexuální akt určený k získání démona nebo zlých duchů z těla člověka. (Bucksttabu)
Reklama

Sexorcism

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.