Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist


"They call me the impaler
The great Nosferatu!"
And with that he explodes across the room
He grabs the Witch and bites her
The Bloodsucker's teeth are sharp
The son smells blood and rips his mom apart

Lines are drawn
And it's "game on"
I fear we'll all be gone

By the break of dawn
Break of dawn
Break of dawn
Break of dawn
So many souls will fall
Death waits to reap 'em all
By the break of dawn
Break of dawn

With pitchforks and torches
Some of them have guns
The town folk mob shouts:
"We have had enough!
Give us back our Lizzie
You god forsaken witch!
We'll burn you at the stake for what you did!"

"You crossed the line this one last time!
She-Demon be gone!"

And now the door is swinging open
Much to the town folk's surprise
Emerging out of the cabin
Two bloodied creatures of fright
And the Count spoke:
"So even you now dare to face me?!
You puny mortal souls..."
The two were wraiths ripping and biting
Folks had nowhere to go

All the while
The son was inside
Eating up
His mothers guts

And all the while
Poor Billy watched
From the woods
All the townfolk died

Blinding rage
The Vampire turned
Wolf ran inside
He followed her

Against the wall
She barred her teeth
A silver knife
Was within reach

Rolling on the floor
His and her fangs find the mark
The bump into the Zombie
And he bites both of them hard

Slipping past her ribs
The deadly silver tip
Her heart the knife did prick
She said: "Oh why, my prince?"

Unseen by all
Billy sneaks inside
He has a stake
To the counts heart he strikes
And now they all are gone

It's the break of dawn
Break of dawn
So many souls did fall
Death waits to reap 'em all
By the break of dawn

And the zombie says...

Text přidal dan

Text opravil LadisRol

Video přidal Geralt

"Říkají mi narážeč
Velký Nosferatu!"
A s tím vybuhne po celém pokoji
Popadne čarodějnici a kousne ji
Krvesajovy zuby jsou ostré
Syn ucítí krev a rozerve svou matku na kusy

Linie jsou nakresleny
A "hra začala"
Obávám se, že všichni zmizíme

Za úsvitu
Úsvit
Úsvit
Úsvit
Tak mnoho duší padne
Smrt čeká, aby je mohla všechny sklidit
Za úsvitu
Úsvit

S vidlemi a pochodněmi
Někteří mají zbraně
Dav obyvatel města křičí:
"Máme toho dost!
Vrať nám naši Lizzie
Ty bohem opuštěná čarodějko!
Za to co jsi udělal budeš hořet na hranici!"

"Naposledy jsi překročila linii!
Démonko zmiz!"

A teď se dveře otevírají
A k překvapení obyvatel města
Z chaty se vynořují
Dvě krvavé bytosti strachu
A Hrabě promluvil:
"Takže i vy se mi teď snažíte čelit?!
Vy slabé smrtelné duše..."
Oba byi přízraky trhající a kousající
Lidé neměli kam jít

Celou dobu
Syn byl uvnitř
Pojídá
Střeva své matky

A celou dobu
Chudák Billy pozoroval
Z lesů
Všichni obyvatelé mrtví

Oslepující hněv
Upír se otočil
Vlčice utekla dovnitř
Následoval ji

Proti zdi
Vycenila zuby
Stříbrný nůž
Byl nadosah

Valí se na podlaze
Jeho a její teskáky najdou značku
Narazí do zombie
A on kousne tvrdě oba

Sklouzává přes její žebra
Smrtící stříbrná špička
Její srdce si nůž vybral
Řekla "Oh proč, princi můj?"

Nespatřen nikým
Billy so dovnitř plíží
Má s sebou kůl
Udeří srdce hraběte
A teď jsou všichni pryč

Je to úsvit
Úsvit
Tak mnoho duší padlo
Smrt čeká aby je všechny sklidila
Za úsvitu

A zombie říká....

Překlad přidal Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.