Playlisty Kecárna
Reklama

The Broken Ones - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Arise my friend, we're nearly late
Still drunk as lords at ten past eight
Since fortune fled we're creeping back
To skies that we once knew
From blue to black
From blue to black
Povstaň, příteli, je téměř pozdě
Stále opilí jako lordi deset minut po osmé
Jelikož štěstí uprchlo, plížíme se zpět
Do nebe co jsme kdysi znali
Z modré do černé
Z modré do černé
Through damnation we run
With two broken legs
And we find a refuge in our halo's crack
Trying to change the whole world
Hearts replaced with stones
We're not the heroes, my friend
We are the broken ones
Zatracením utíkáme
S dvěma zlomenýma nohama
A nachází útočiště v prasklině naší svatozáře
Snažíme se změnit celý svět
Srdce jsou nahrazena kameny
Nejsme hrdinové, příteli
Jsme ti zlomení
Get up my friend, it's not too late
We have a cause, we can control our fate
Wipe off the dirt and feign a smile
At least just for a while, just for a while
Vstaň, můj příteli, není tak pozdě
Máme důvod, můžeme ovládat náš osud
Smeť tu špínu a předstírej úsměv
Alespoň na chvíli, je na chvíli
Through damnation we run
With two broken legs
And we find a refuge in our halo's crack
Trying to change the whole world
Hearts replaced with stones
We're not the heroes, my friend
We are the broken ones
Zatracením utíkáme
S dvěma zlomenýma nohama
A nachází útočiště v prasklině naší svatozáře
Snažíme se změnit celý svět
Srdce jsou nahrazena kameny
Nejsme hrdinové, příteli
Jsme ti zlomení
Run, run, it's not too late
Run, run, control your fate
Run, run, it's not too late
Run, run, the wise don't wait
Utíkej, utíkej, není tak pozdě
Utíkej, utíkej, ovládej svůj osud
Utíkej, utíkej, není tak pozdě
Utíkej, utíkej, moudří nečekají
My love, you know what we fight for
Take a run at bastards all
With words they hope will break your bones
Never forget
We are the broken ones
We are the broken ones
Má lásko, víš, za co bojujeme
Utíkej se všemi bastardy
Slovy doufají, že ti zlomí kosti
Nikdy nezapomeň
Jsme ti zlomení
Jsme ti zlomení
Through damnation we run
With two broken legs
And we find a refuge in our halo's crack
Trying to change the whole world
Hearts replaced with stones
We're not the heroes, my friend
Zatracením utíkáme
S dvěma zlomenýma nohama
A nachází útočiště v prasklině naší svatozáře
Snažíme se změnit celý svět
Srdce jsou nahrazena kameny
Nejsme hrdinové, příteli
For our dreams I would fight
With two broken arms
Still believing our life
Has the chance to charm
We can change this cruel world
Maybe one fine day
We'll walk as heroes, my friend
But not today
Za sny bych bojoval
Dvěmi zlomenými pažemi
Stále věřím, že náš život
Má šanci okouzlit
Můžeme změnit tenhle krutý svět
Možná jednoho krásného dne
Půjdeme jako hrdinové, můj příteli
Ale ne dnes

Text přidal Scoth

Video přidal Scoth

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Swan Songs II

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.