Kecárna Playlisty
Reklama

Give Me Love - text, překlad

playlist Playlist
[Seal]
Give me love
I swear all I need is your heart (your heart)
Uh baby
Give me love
Tell me where you need me to stop
I swear all I need is your love
(Seal)
Daj mi lásku
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoje srdce
Uh baby
Daj mi lásku
Povedz mi, kde potrebuješ, aby som prestal
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
[LL Cool J]
Honestly, I'm afraid to give love
Deep down I'm afraid to be judged
That's why I pull back, don't speak no rap
Put on the beat, man every time we hug
It's deep, I'm afraid of heartbreak so much
The thought alone feels like my soul got cut
My heart's wide open, baby show me mercy
Life is a desert and for love I'm thirsty
You lead me to the water, I'm afraid to drink
You hand me a glass, still don't know what to think
Your love is terrifying, I'm standing on the brink
I'm floating in your eyes then I start to sink
Girl, I never knew that I could feel so weak
Flying on a cloud in-between these sheets
I'm one with myself, why do I retreat?
It's a battle just to try to go to sleep
(LL Cool J)
Úprimne, bojím sa dať lásku
Hlboko, bojím sa byť súdený
To je dôvod, prečo som sa stiahol, nehovorím ani rap
kladený na rytmus, každýkrát, keď sa objímeme
Je to hlboké, bojím sa smútku tak veľmi
Myšlienka sama cíti ako moja duša je rozseknutá
Moje srdce je otvorené, baby, ukáž mi súcit
Život je púšť a pre lásku som smädný
Vedieš ma k vode, bojím sa piť
Podala si mi pohár, stále neviem, čo si myslieť
Tvoja láska je desivá, stojím na okraji
Plávam v tvojich očiach po tom, čo som začal klesať
Dievča, nikdy som si nemyslel, že by som sa mohol cítiť tak slabý
Lietanie na oblak medzi týmito listami
Som za jedno so sebou, prečo ustúpim?
Je to boj, iba skús ísť spať
[Seal]
Give me love
I swear all I need is your heart (that's alright)
Uh baby
Give me love
Tell me when you need me to stop
I swear all I need is your love
(Seal)
Daj mi lásku
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoje srdce
Uh baby
Daj mi lásku
Povedz mi, kde potrebuješ, aby som prestal
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
[Seal & LL Cool J]
Give it to me baby (you baby)
Give it to me baby (you baby)
Give it to me baby (yea)
Give it to me
Just give me your heart
Give it to me baby
Uh baby
Give it to me baby
Uh girl
Give it to me baby
I swear all I need is your love
Daj mi to, baby
Daj mi to, baby
Daj mi to, baby
Daj mi to
Len mi daj tvoje srdce
Daj mi to, baby
Uh baby
Daj mi to, baby
Uh dievča
Daj mi to, baby
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
[LL Cool J]
Everybody knows that falling in love's easy, timing out's hard
So the only one who really knows my thoughts is God
It's crazy, I hold you in the highest regard
But us having true love? What's the odds?
That's scary, what if I get hit that hard
So hard I can't get up, heart got lit up
Too weak to move, can't eat, won't sit up
Mommy used to say – don't worry, it's just a hiccup
But even she can't help
When your heart's on fire and about to melt
So everything I really feel, I keep it to myself
So I don't end up hurt like everybody else
Took love off the bat, burn I put it on the shelf
With the books I never read about pain I never felt
Love is a problem, baby I need help
My card's on the table and my heart's breaking me up
(LL Cool J)
Každý vie, že zamilovať sa je ľahké, vypršávanie časového limitu ťažké
Jeden jediný, kto naozaj pozná moje myšlienky je Boh
Je to šialené, držím ťa v najväčšej úcte
A nám pravú lásku? Aká je šanca?
Je to strašidelné, čo ak som narazil tak tvrdo
Tak tvrdo, že nebudem môcť vstať, srdce zažiarilo
Príliš slabý sa hýbať, nemôžem jesť, nebudem sedieť
Mamička zvykla hovoriť - žiadny strach, je to len štikútka
Ale nemôže pomôcť
Keď tvoje srdce je v ohni a topí sa
Tak všetko, čo naozaj cítim, držím to pre seba
Tak neskončím zničený ako každý iný
Vzal som lásku, spálil, dal na poličku
S knihami, ktoré som nikdy nečítal, o bolesti, ktoré som nikdy necítil
Láska je problém, baby, potrebujem pomoc
Moja karta je na stole a moje srdce sa láme
[Seal]
Give me love
I swear all I need is your heart (I swear)
Uh baby
Give me love
Tell me when you need me to stop
I swear all I need is your love
(Seal)
Daj mi lásku
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoje srdce
Uh baby
Daj mi lásku
Povedz mi, kde potrebuješ, aby som prestal
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
[Seal & LL Cool J]
Give it to me baby (you baby)
Give it to me baby (from you baby)
Give it to me baby (yea)
Give it to me
Just give me your heart
Give it to me baby
Uh baby
Give it to me baby
Uh girl
Give it to me baby
I swear all I need is your love
(Seal & LL Cool J)
Daj mi to, baby
Daj mi to, baby (od teba, baby)
Daj mi to, baby
Daj mi to
Len mi daj tvoje srdce
Daj mi to, baby
Uh baby
Daj mi to, baby
Uh dievča
Daj mi to, baby
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
[LL Cool J]
It was the best of times, it was the worst of times
When the last chapter's done, I hope you're mine
Yea
(I need you to know)
It was the best of times, it was the worst of times
When the last chapter's done, I hope you're mine
But until that try
(LL Cool J)
Bolo to najlepšie z časov, bolo to najhoršie z časov
Keď posledná kapilola skončí, dúfam, že si moja
Yea
(Potrebujem, aby si vedela)
Bolo to najlepšie z časov, bolo to najhoršie z časov
Keď posledná kapilola skončí, dúfam, že si moja
ale dovtedy skúšam
[Seal]
Give me love
I swear all I need is your heart (that's all I need)
Uh baby (Uh baby)
Give me love (oh love)
Tell me when you need me to stop
I swear all I need is your love
(Seal)
Daj mi lásku
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoje srdce (to je všetko, čo potrebujem)
Uh baby
Daj mi lásku
Povedz mi, kde potrebuješ, aby som prestal
Prisahám, všetko, čo potrebujem je tvoja láska
Give it to me baby (your love)
Give it to me baby (just what I need)
Give it to me baby (your love is just what I need)
Give it to me baby
Give it to me baby (your love, your love, your love)
Give it to me baby
Give it to me baby (that's what I need)
All I need is your love
Daj mi to, baby (tvoju lásku)
Daj mi to, baby (len to, čo potrebujem)
Daj mi to, baby (tvoja láska je to, čo potrebujem)
Daj mi to, baby
Daj mi to, baby (tvoju lásku, tvoju lásku, tvoju lásku)
Daj mi to, baby
Daj mi to, baby (to je to, čo potrebujem)
Všetko, čo potrebujem, je tvoja láska
Dear diary (dear diary)
I hope she feels the same
I hope she keeps loving me
Keeps loving me as I'm loving her
All I'm learning is to love her
I pray our love won't change
It's kinda hard
Give me love
Drahý denník (drahý denník
Dúfam, že cíti to isté
Dúfam, že ma miluje
Miluje ma tak ako ja milujem ju
Všetko, čo sa učím, je milovať ju
Modlím sa, aby sa naša láska nezmenila
Je to celkom ťažké
Daj mi lásku

Text přidala 12nicole1096

Video přidala kajamifkova

Překlad přidala 12nicole1096

Je zde něco špatně?
Reklama

Authentic

Reklama

LL Cool J texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.