Playlisty Kecárna
Reklama

Abnormal - text, překlad

playlist Playlist
Crawling through seasons of death to the grave
Living dead society saved
So much more us then is in them
Madness has come to feed them again
Now is the winter of my discontent
Drowning in my own defense
Villans conform them in line to adorn them
With crown of thorns and veiled threats
Plazící se v obdobích smrti do hrobu
Živé mrtvé zachránila společnost
Takže je poté v nich víc
Šílenství se přišlo znovu nakrmit
Teď je k mé nespokojenosti zima
Topící se v mé vlastní obraně
Padouši jsou v souladu s jejich zdobením
S trnovou korunou a zahalenými hrozbami
Abnormal life
Grotesquely alive in my monsterous soul
Abnormal scheme for the slave rule brings
Death to us all
Abnormal life
Neobvyklý život
Groteskně žije v mé zrůdné duši
Neobvyklé schéma pro pravidlo přináší otroka
Smrt nám všem
Neobvyklý život
Swarming round suicide sinners betrayed
Malfunctioning death for the globally plagued
Battling demons can't face them alone
Snakes in the mirror life turns to stone
Now is the season of hellish desent
The lying truth of consequence
Flawed to perfection without the exception
Contaminated degenerated
Kolem se rojí sebevražední hříšníci zrazení
Nefungující smrt pro světově sužované
Bojující démoni jim nemůžou čelit sami
Hadi v zrcadle, život se mění v kámen
Teď je období pekelného pádu
Ležící pravdu důsledku
Chyba k dokonalosti bez
Kontaminování, degenerování
Abnormal life
Grotesquely alive in my monsterous soul
Abnormal scheme for the slave rule brings
Death to us all
Abnormal life abnormal mind
Defected alone
Abnormal dreams of abnormal things
All dysfunctional
Abnormal life
Neobvyklý život
Groteskně žije v mé zrůdné duši
Neobvyklé schéma pro pravidlo přináší otroka
Smrt nám všem
Neobvyklý život, neobvyklá mysl
Neobvyklá mysl
Sám přeběhl
Neobvyklé sny o neobvyklých věcech
Všech nefunkčních
Neobvyklý život
Something more than evil eyes
Behind the smile of your
Disquise live forever in your skin
Don't let gods and monsters in
Left undead to resurrection
Walk the earth flawed to perfection
Doomed to sing you lullabies
Kiss the girls and make them die
Něco víc než zlé oči
Za tvým úsměvem
Nenech Bohy a příšery uvnitř
Nech mrtvé vzkřísit
Jdi po zemi moc vadné pro dokonalost
Odsouzena k zpívání ukolébavek
Polib dívky a donuť je zemřít
Abnormal life
Abnormal heart
Abnormal mind
Abnormal
Neobvyklý život
Neobvyklé srdce
Neobvyklá mysl
Neobvyklost

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Appointment with Death

Reklama

Lizzy Borden texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.