Playlisty Kecárna
Reklama

"Waiting For The End" (Live in Red Square) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Yea YeahYea Yeah
This is not the end
This is not the beginning,
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady
Something empty's within 'em
Tohle není konec
tohle není začátek
Jen hlas co zní jako skandování při reformách
Ale Ty nasloucháš tomu tónu a silnému rytmu
Ačkoli jsou slova neochvějná
Něco je v nich prázdné
We say yeah! Říkáme ano!
With fists flying up in the air
Like we’re holding onto something
That’s invisible there,
Cuz we’re living at the mercy of the pain and the fear
Until we dead it, forget it,
Let it all disappear.
S pěstmi mířícími do vzduchu
Jako když se držíme něco
Co je neviditelné
Protože žijeme v milosrdenství z bolesti a strachu
Dokud nebudeme mrtví, zapomeň na to
Nechť to všechno zmizí
Waiting for the end to come
Wishing I had strength to stand
This is not what I had planned
It’s out of my control...
Čekajíc až přijde konec
Přeju si, abych měl sílu to vydržet
Tohle jsem v plánu neměl
Je to mimo mou kontrolu...
Flying at the speed of light
Thoughts were spinning in my head
So many things were left unsaid
It’s hard to let you go...
Letíc rychlostí světla
Myšlenky se mi točí v hlavě
Tolik věcí nebylo nikdy řečeno
Je těžké Tě nechat jít...
I know what it takes to move on,
I know how it feels to lie,
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven’t got
Vím co je třeba aby člověk mohl jít dál
Vím jaké to je lhát
Vše co chci udělat
je vyměnit tenhle život za něco nového
Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl
Sitting in an empty room
Trying to forget the past
This was never meant to last
I wish it wasn’t so...
Sedím v prázdném pokoji
Snažíc se zapomenout na minulost
Tohle nemělo nikdy vydržet
Kéž by to tak nebylo
I know what it takes to move on,
I know how it feels to lie,
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven’t got
Vím co je třeba aby člověk mohl jít dál
Vím jaké to je lhát
To, co chci udělat je vyměnit tenhle život za něco nového
Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl
What was left when that fire was gone?
I thought it felt right but the right was wrong
All caught up in the eye of the storm
And trying to figure out what it’s like moving on
And I don’t even know what kind of things I've said
My mouth kept moving and my mind went dead
So, picking up the pieces, now where to begin?
The hardest part of ending is starting all again
Co zbylo, když ten oheň ustal?
Myslel jsem, že je to správné, ale to správné bylo špatné
Uchvácen vším v oku bouře
Snažil jsem se přijít na to jaké to je jít dál
A už ani nevím jaké věci jsem řekl
Pusa se pohybovala a z rozumu byl nebožtík
Tak sbírám všechny kousky, kde teď začít?
Ta nejtěžší část konce je začít to celé znovu!
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on what I haven’t got
Vše co chci udělat
je vyměnit tenhle život za něco nového
Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl
This is not the end
This is not the beginning,
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady
Something empty's within 'em
(Holding on to what i haven't got!)
Tohle není konec
tohle není začátek
Jen hlas co zní jako skandování při reformách
Ale ty nasloucháš tomu tónu a silnému rytmu
Ačkoli jsou slova neochvějná
Něco je v nich prázdné
(Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl!)
We say yeah! Říkáme ano!
With fists flying up in the air
Like we’re holding onto something
That’s invisible there,
Cuz we’re living at the mercy of the pain and the fear
Until we dead it, forget it,
Let it all disappear.
(Holding on to what i haven't got!)
S pěstmi mířícími do vzduchu
Jako když se držíme něco
Co je neviditelné
Protože žijeme v milosrdenství z bolesti a strachu
Dokud nebudeme mrtví, zapomeň na to
Nechť to všechno zmizí
(Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl)

Text přidala MikeeLP

Video přidala LINKINPARK37

Překlad přidala LINKINPARK37

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Live in Red Square

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.