Playlisty Akce
Reklama

Waiting For The End - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
This is not the end
This is not the beginning,
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady
Something empty's within 'em
Tohle není konec
Tohle není začátek
Pouhý hlas podobný revoltě při každé změně
Ale Ty nasloucháš tomu tónu a prudkému rytmu
Ačkoli slova jsou neochvějná
Něco v nich je prázdné
We say yeah! Říkáme ano!
With fists flying up in the air
Like we’re holding onto something
That’s invisible there,
Cuz we’re living at the mercy
of the pain and the fear
Until we dead it, forget it,
Let it all disappear.
S pěstmi mířícími do vzduchu
Jako bychom drželi něco
Co je tu neviditelné
Protože my žijeme v milosrdenství
Bolesti a strachu
Dokud nebudeme mrtví, nech to být
Nechť to všechno zmizí
Waiting for the end to come
Wishing I had strength to stand
This is not what I had planned
It’s out of my control...
Čekám, až přijde konec
Přeji si, abych měl sílu dál stát
Takhle jsem si to nepředstavoval
Je to mimo mou kontrolu...
Flying at the speed of light
Thoughts were spinning in my head
So many things were left unsaid
It’s hard to let you go...
Letí rychlostí světla
Myšlenky se mi točily v hlavě
Tolik věcí nebylo nikdy řečeno
Je těžké nechat Tě jít...
I know what it takes to move on,
I know how it feels to lie,
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven’t got
Vím, co je třeba, aby člověk mohl jít dál
Vím, jaké to je lhát
Jediné, co chci udělat
Je vyměnit tento život za něco nového
Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl
Sitting in an empty room
Trying to forget the past
This was never meant to last
I wish it wasn’t so...
Sedím v prázdném pokoji
Snažím se zapomenout na minulost
Tomuhle nebylo nikdy souzeno vydržet
Kéž by to bylo jinak
I know what it takes to move on,
I know how it feels to lie,
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven’t got
Vím, co je třeba, aby člověk mohl jít dál
Vím, jaké to je lhát
Jediné, co chci udělat
Je vyměnit tento život za něco nového
Lpím na čemsi, co jsem nikdy neměl
What was left when that fire was gone?
I thought it felt right but the right was wrong
All caught up in the eye of the storm
And trying to figure out what it’s like moving on
And I don’t even know what kind of things I've said
My mouth kept moving and my mind went dead
So, picking up the pieces, now where to begin?
The hardest part of ending is starting again
Co zbylo, když oheň ustal?
Myslel jsem, že je to správné, ale to správné bylo špatně
Chycen v oku bouře
Snažil jsem se přijít na to, jaké by to bylo pohnout se dál
A už si nejsem jistý, co všechno jsem řekl
Rty se pohybovaly a rozum odumřel
Nejvyšší čas posbírat všechny střípky, jenže kde začít?
Tou nejtěžší částí konce je začít znovu
All I wanna do
Is trade this life for something new
Holding on what I haven’t got
Jediné, co chci udělat
Je vyměnit tento život za něco nového
Držím se něčeho, co jsem nikdy neměl
This is not the end
This is not the beginning,
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady
Something empty's within 'em
(Holding on to what i haven't got!)
Tohle není konec
Tohle není začátek
Pouhý hlas podobný revoltě při každé změně
Ale Ty nasloucháš tomu tónu a prudkému rytmu
Ačkoli slova jsou neochvějná
Něco v nich je prázdné
(držím se něčeho, co jsem nikdy neměl)
We say yeah! Říkáme ano!
With fists flying up in the air
Like we’re holding onto something
That’s invisible there,
Cuz we’re living at the mercy
of the pain and the fear
Until we dead it, forget it,
Let it all disappear.
(Holding on to what i haven't got!)
S pěstmi mířícími do vzduchu
Jako bychom drželi něco
Co je tu neviditelné
Protože my žijeme v milosrdenství
Bolesti a strachu
Dokud nebudeme mrtví, nech to plavat
Nechť to všechno zmizí
(držím se něčeho, co jsem nikdy neměl)

Text přidala monciiiceeek

Text opravila SHinata

Videa přidali trasher, Lucoule, MXP

Překlad přidala PajasBart

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Tato písnička má nejspíš několik významů. Někdo říká, že je o tom, jak voják odchází do války. Někdo zase, že se vrací z války. Sami Linkin Park řekli, že písně z tohoto alba se dají vyložit různě. Ať je to jakkoliv, je to píseň o problémech ve vztahu . (sisinka010)
  • Digitální vizuální onanie. Slunečná melodie mizí v prázdnotě vesmíru, když je vše ponořeno v temnotě, ze které vystupují, kromě zdigitalizovaných, kyberprostorových Linkin Park, vycpaná zvířata, svalovina, kostra a podivné obrazce kombinované s uměleckými výtvory co prostupují celým albem. (sisinka010)
Reklama

A Thousand Suns

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.