Playlisty Akce
Reklama

Step Up (Live Projekt Revolution 2002) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yo
Watch as the room rocks
Mentally moon walk
Mixed media slang
Banging in your boom box
Verbal violence
Lyrical stylist
In a time when rock hip hop rhymes are childish
You can't tempt me with rhymes that are empty
Rapping to a beat doesn't make you an emcee
With your lack of skill and facility
You're killing me
And a DJ in the group just for credibility
I heard that some of you are getting help with your rhymes
You're not an emcee if someone else writes your lines
Rapping over rock doesn't make you a pioneer
Cause rock and hip hop have collaborated for years
But now they're getting randomly mixed and matched up
All after a fast buck and all the tracks suck
So how does it stack up
None of it's real
You want to be an emcee you've got to study the skill
Podívej se, jak se místnost zatřese
Lidé jsou jen zasnění
Smíšený mediální slang
Tříská to v tvojí hučící schránce, slovní násilí
Lyrický stylista
V čase, kdy rockovo-hip hopové verše jsou dětinské
Mě nemůžeš zlákat prázdnými veršemi
Rapování do rytmu z tebe ještě nedělá MC-ho
S tvojím nedostatkem schopností a obratností
Mě zabiješ
A DJe v skupině jen kvůli důvěře
Doslechl jsem se, že ti někdo pomáhá s tvými veršemi
Nejsi žádný MC když ti někdo pomáhá s tvými řádky
A rapování skrz rock z tebe nedělá žádného překupníka. Protože rock a hip hop spolupracují už roky.
A teď se náhodně míchají a spojují dokupy.
Všechno se to děje po rychlém skoku a všechny písně jsou tak, aby se to vyrovnalo - nic z toho není skutečné
Když se chceš stát MC musíš se naučit zručnosti
Who can rock a rhyme like this
Bring it to you every time like this
Who can rock a rhyme like this
Step, step up, step, step up
Kdo dokáže takto zarýmovat
Takto ti to za každým podat
Kdo dokáže takto zarýmovat
Výstup, výstup, výš, výstup, výstup, výš
So you pick up a pen and write yourself a new identity
But mentally you don't have the hip hop energy
With a tendency to make up stories
Sounding like the only hip hop you've heard is top 40 (top 40)
And your record company is completely missing it
All the kids are dissing it for not being legitimate
So in a battle you can't hack it
React with whack shit
And get smacked with verbal back flips
Get your ass kicked by fabulous battle catalysts
It's taken decades for emcees to establish this
You're new to hip hop and welcome if your serious
But not on the mic
Leave that to the experienced
Takže bereš do ruky pero a napíšeš si novou identitu
Ale uvnitř nemáš hip hopovou energii
S tendencí vytvářet příběhy
Zní to jako obyčejný hip hop, který jsi slyšel v TOP40
A právě to chybí tvojí nahrávací společnosti
Všechny děti to obracejí, aby to nebylo legální
Takže v souboji to nezvládneš
Reaguješ takovouto sračkou
A zajíkáváš se při slovních hříčkách
Necháváš se nakopat do zadku těmi bájnými urychlovačemi. MC trvalo desetiročí než to založili
Jsi v hip hopu nový, vítej, jestli to myslíš vážně
Ale u mikrofonu
To nechej zkušenějším
Using the waves of sound the true master
Paralyzes his opponents, leaving him vulnerable to attack
Používáním zvukových vln, skutečný mistr
Paralyzuje svojich soupeřu, tak že ho nechají zranitelně zaútočit
Who can rock a rhyme like this
Bring it to you every time like this
Who can rock a rhyme like this
Step, step up, step, step up
Kdo dokáže takto zarýmovat
Takto ti to za každým podat
Kdo dokáže takto zarýmovat
Výstup, výstup, výš, výstup, výstup, výš
Who can rock a rhyme like this
Bring it to you every time like this
Who can rock a rhyme like this
Step, step up, step, step up, step up
Kdo dokáže takto zarýmovat
Takto ti to za každým podat
Kdo dokáže takto zarýmovat
Výstup, výstup, výš, výstup, výstup, výš, vystup výš
After years of pain staking research by the world's
Leading sound scientists, we here at the sound
Institute have invented a reliable audio weapons system.
Actual movement of musical sound in space used to
Carefully attack and neutralize the cellular structure of
The human body, so the question must be asked.
po letech bolestivého zhromažďování výzkumů předními světovými vědcemi v oblasti zvuku, jsme tu v institutu zvuku vyvinuli spolehlivý systém audio zbraní
Současný pohyb hudebního zvuku ve vesmíru zvykl
Opatrně nabádat a neutralizovat strukturu
Lidského těla, takže otázka musí být položená
Who can rock a rhyme like this
Bring it to you every time like this
Who can rock a rhyme like this
Step, step up ,step, step up
Kdo dokáže takto zarýmovat
Takto ti to za každým podat
Kdo dokáže takto zarýmovat
Výstup, výstup, výš, výstup, výstup, výš
Who can rock a rhyme like this
Bring it to you every time like this
Who can rock a rhyme like this
Step, step up, step, step up, Step up!
Kdo dokáže takto zarýmovat
Takto ti to za každým podat
Kdo dokáže takto zarýmovat
Výstup, výstup, výš, výstup, výstup, výš, vystup výš
Mixed media
Mixed media
Mixed media
Step up to the microphone
And you do it like this
And you do it like this
Step up to the mircophone
Mixed media
And you do it like this
Mixed media
Step up to the mircophone
And you do it like this
Mixed media
Step up to the mircophone
And you do it like this...
Smíšené media
Smíšené media
Smíšené media
Vystup výš až k mikrofonu
A ty to takhle uděláš
A ty to takhle uděláš
Vystup výš až k mikrofonu
Smíšené media
A ty to takhle uděláš
Smíšené media
Vystup výš až k mikrofonu
A ty to takhle uděláš
Smíšené media
Vystup výš až k mikrofonu
A ty to takhle uděláš...

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Meteora (20th Anniversary Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.